به مهر، بانی مهر شویم

به مهربانی

به مهربانی : حامی تحصیل کودکان

به مهربانی: خرد، مهربانی، کرامت

به مهربانی: همراهی، حمایت، بالندگی

دستاورد های "به مهربانی" تا کنون:

152

دانش آموز منتظر بورسیه

203

مددکار

1278

حامی

2306

دانش آموز بورسیه شده

چگونه می توان در هدف های "به مهربانی" سهیم شد؟

مزیت های "به مهربانی"

رفع دغدغه های فرد نیکوکار

سامانه "به مهربانی" با ایجاد زمینه مناسب جهت انتخاب واجد شرایط ترین دانش آموزان، ایجاد شفافیت مالی به صورت صد در صدی و همچنین سرعت عمل در انتخاب و پذیرش دانش آموز مورد نظر خود(در کمتر از 3 دقیقه) دغدغه های نیکوکاران را برطرف ساخته است.

شفافیت مالی

100 ٪ وجوه پرداختی به حساب دانش آموز واریز و حامی رسید بانکی را دریافت می نمایند.

کارآفرینی اجتماعی

مبلغ حمایت از دانش آموز به صورت پویا، بر اساس امتیازی که بنا به مقطع، معدل و دستاوردهای خود کسب می کند محاسبه و پرداخت می گردد.

کاهش چشمگیر هزینه های سربار

موسسه دارالاکرام، با به کارگیری سامانه "به مهربانی" به جای نیروی انسانی، فعال کردن نیروهای داوطلب به جای نیروهای موظف و... هزینه های جاری خود را به حداقل رسانده است.

توسعه فعالیت در مناطق دور افتاده

استفاده از سامانه "به مهربانی" بستر مناسب برای شناسایی، جذب و ورود دانش آموز به چرخه بورسیه را در تمامی مناطق دور افتاده کشور فراهم نموده است.