دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 215 دانش آموز

کیارش


دوم دبستان

معدل 20

24 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازنین


چهارم دبیرستان

معدل 14.28

26 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عاطفه


سوم دبستان

معدل 19.5

23 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرحسین


سوم دبستان

معدل 18

22 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

صائمه


پنجم دبستان

معدل 17.5

22 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

میکاییل


دهم متوسطه

معدل 17.23

27 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدرضا


چهارم دبیرستان

معدل 14.62

38 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علیرضا


دهم متوسطه

معدل 10

38 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


اول دبستان

معدل 20

36 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نیما


هشتم متوسطه

معدل 16.71

35 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سیدمهدی


هشتم متوسطه

معدل 18.86

53 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عبدالخالق


یازدهم

معدل 18.37

78 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرعلی


چهارم دبستان

معدل 20

60 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


یازدهم

معدل 14.08

77 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

لیلا


ترم پنجم دانشگاه

معدل 14.17

126 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

روح الله


ترم ششم دانشگاه

معدل 5

116 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


دهم متوسطه

معدل 12.6

89 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرحسین


دوم دبستان

معدل 20

83 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 215 دانش آموز