دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 220 دانش آموز

امیرعلی


سوم دبستان

معدل 20

12 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فیروزه


هشتم متوسطه

معدل 15.36

12 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مائده


پنجم دبستان

معدل 18.75

11 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رویا


پیش دبستانی

معدل 20

12 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازنین


چهارم دبیرستان

معدل 14.28

26 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


سوم دبستان

معدل 19.5

23 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرحسین


سوم دبستان

معدل 18

22 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرعباس


چهارم دبستان

معدل 18.75

22 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سیده ریحانه


هفتم متوسطه

معدل 15.29

35 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علیرضا


دهم متوسطه

معدل 10

38 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدرضا


چهارم دبیرستان

معدل 14.62

38 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سیدمهدی


هشتم متوسطه

معدل 18.86

53 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرحسین


پنجم دبستان

معدل 19.75

59 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرعلی


اول دبستان

معدل 18

55 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدیه


هفتم متوسطه

معدل 17.93

59 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرعلی


چهارم دبستان

معدل 20

60 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سینا


چهارم دبستان

معدل 20

60 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سعید


هشتم متوسطه

معدل 17.93

70 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 220 دانش آموز