دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 158 دانش آموز

محمد


نهم متوسطه

معدل 17.9

59 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سوگند


دوم دبستان

معدل 20

59 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سید محمد یوسف


چهارم دبستان

معدل 18

55 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نسیمه


چهارم دبستان

معدل 20

60 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


پنجم دبستان

معدل 17.25

55 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد سجاد


پیش دبستانی

معدل 20

71 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


یازدهم

معدل 19.08

103 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

بهمن


دهم متوسطه

معدل 18

89 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سید محمد مهدی


سوم دبستان

معدل 20

83 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سارا


چهارم دبستان

معدل 20

85 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

لیلی


پنجم دبستان

معدل 20

97 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مائده


دهم متوسطه

معدل 18.6

145 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

تاج گل


نهم متوسطه

معدل 17.5

106 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

راضیه


سوم دبستان

معدل 17.75

99 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

دانیال


ششم دبستان

معدل 20

109 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد امین


ششم دبستان

معدل 20

109 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مسلم


پنجم دبستان

معدل 18

99 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد مهدی


پنجم دبستان

معدل 18.5

99 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 158 دانش آموز