دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 115 دانش آموز

رقیه


هشتم متوسطه

معدل 19.14

27 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد امین


یازدهم

معدل 18.25

31 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سیده ریحانه


هفتم متوسطه

معدل 15.29

35 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سیدمهدی


هشتم متوسطه

معدل 18.86

53 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حنانه سادات


چهارم دبستان

معدل 20

48 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


چهارم دبستان

معدل 17

55 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرحسین


پنجم دبستان

معدل 19.75

59 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رضا


هشتم متوسطه

معدل 10.5

70 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


دوم دبستان

معدل 19.75

70 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

میلاد


پنجم دبستان

معدل 18.75

66 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محدثه


هفتم متوسطه

معدل 20

91 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدحسین


هفتم متوسطه

معدل 13.21

94 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


ششم دبستان

معدل 20

97 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آیلار


هفتم متوسطه

معدل 19.5

115 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

صدف


پنجم دبستان

معدل 18.75

99 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سودا


هشتم متوسطه

معدل 19.5

129 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرحسین


هشتم متوسطه

معدل 19.93

136 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهرداد


دهم متوسطه

معدل 13.7

128 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 115 دانش آموز