دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 203 دانش آموز

شقایق


چهارم دبیرستان

معدل 19.13

17 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یگانه


ششم دبستان

معدل 16.25

11 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رقیه


هشتم متوسطه

معدل 19.14

14 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

کیانا


هشتم متوسطه

معدل 19.07

27 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رقیه


دهم متوسطه

معدل 18.86

33 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهره


چهارم دبیرستان

معدل 12.67

26 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

لیلا


ترم پنجم دانشگاه

معدل 14.17

36 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هشتم متوسطه

معدل 14.64

23 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ساغر


هشتم متوسطه

معدل 19.07

41 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محسن


هشتم متوسطه

معدل 17.42

35 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نرگس


هشتم متوسطه

معدل 19.79

45 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد امین


هفتم متوسطه

معدل 19.07

41 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سیده ریحانه


هفتم متوسطه

معدل 15.29

35 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عسل


پنجم دبستان

معدل 18

33 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی


چهارم دبیرستان

معدل 14.68

51 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدصادق


نهم متوسطه

معدل 14.86

47 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

لیدا


پنجم دبستان

معدل 20

48 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سوگند


ششم دبستان

معدل 19.75

47 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 203 دانش آموز