دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 229 دانش آموز

محمد


دهم متوسطه

معدل 16.86

26 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر محمد


هشتم متوسطه

معدل 17.71

35 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سکینه


نهم متوسطه

معدل 17.79

47 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر حسین


نهم متوسطه

معدل 18.93

53 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نسیمه


چهارم دبستان

معدل 20

60 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ساحل


ترم سوم دانشگاه

معدل 16.18

111 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سیده زینب


نهم متوسطه

معدل 19.71

88 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مبینا


ششم دبستان

معدل 20

72 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


دهم متوسطه

معدل 12.7

89 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


چهارم دبیرستان

معدل 13.38

89 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سارا


دهم متوسطه

معدل 17.05

90 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرحسین


دوم دبستان

معدل 20

83 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یگانه


یازدهم

معدل 15.64

102 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

معین


چهارم دبیرستان

معدل 16.05

102 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


دهم متوسطه

معدل 14.78

102 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

تاج گل


نهم متوسطه

معدل 17.5

106 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ملیکا


یازدهم

معدل 14.46

115 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


یازدهم

معدل 19.08

154 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 229 دانش آموز