دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 55 تا 72 از 229 دانش آموز

محمد مهدی


دوم دبستان

معدل 16

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آرمینا


ششم دبستان

معدل 17.64

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدسینا


پنجم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهیار


ششم دبستان

معدل 17

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آیلار


چهارم دبستان

معدل 18.5

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سید مهدی


پنجم دبستان

معدل 18.75

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مجتبی


دهم متوسطه

معدل 17.11

130 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

پریسا


چهارم دبیرستان

معدل 15.71

128 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

پرستو


هفتم متوسطه

معدل 19

135 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سید متین


هفتم متوسطه

معدل 14.93

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

متین


هشتم متوسطه

معدل 14.71

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


دهم متوسطه

معدل 13.6

128 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد


یازدهم

معدل 12.69

128 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هدیه


ترم چهارم دانشگاه

معدل 12

166 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


یازدهم

معدل 19

170 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فرناز


ترم ششم دانشگاه

معدل 17.68

225 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


چهارم دبستان

معدل 18

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدی


ترم چهارم دانشگاه

معدل 14.21

166 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 55 تا 72 از 229 دانش آموز