دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 55 تا 72 از 158 دانش آموز

آیدا


پنجم دبستان

معدل 20

109 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هستی


سوم دبستان

معدل 18

99 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سوگند


پنجم دبستان

معدل 19

99 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هفتم متوسطه

معدل 19.64

146 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

شهربانو


هفتم متوسطه

معدل 15.21

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مریم


دهم متوسطه

معدل 17.3

134 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یونس


هشتم متوسطه

معدل 19.86

150 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علیرضا


هشتم متوسطه

معدل 17.81

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عارف


نهم متوسطه

معدل 11.64

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


یازدهم

معدل 12.39

128 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هشتم متوسطه

معدل 14

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حبیب


هشتم متوسطه

معدل 17.14

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آتنا


دهم متوسطه

معدل 13.59

128 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سید متین


هفتم متوسطه

معدل 14.93

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد


یازدهم

معدل 12.69

128 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هدیه


ترم ششم دانشگاه

معدل 11

166 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


یازدهم

معدل 19

170 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فرناز


ترم ششم دانشگاه

معدل 17.68

225 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 55 تا 72 از 158 دانش آموز