دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 73 تا 90 از 115 دانش آموز

نیما


هشتم متوسطه

معدل 16.71

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد رضا


دوم دبستان

معدل 19.25

112 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدیه


چهارم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


سوم دبستان

معدل 14

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آیلار


ششم دبستان

معدل 18

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد سعید


هشتم متوسطه

معدل 16.43

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


دهم متوسطه

معدل 13.79

128 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نیلوفر


یازدهم

معدل 18.63

162 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هشتم متوسطه

معدل 19.64

146 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سپیده


یازدهم

معدل 15.78

128 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مریم


چهارم دبستان

معدل 19.25

113 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هفتم متوسطه

معدل 13.14

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدیه


هفتم متوسطه

معدل 17.93

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

شیدا


نهم متوسطه

معدل 16.5

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مبین


نهم متوسطه

معدل 17.14

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


دوم دبستان

معدل 18.75

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

شراره


سوم دبستان

معدل 17.25

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدرضا


هفتم متوسطه

معدل 14.21

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 73 تا 90 از 115 دانش آموز