گاهی خدا می خواهد با دستان تو دست دیگری را بگیرد... در روزهایی که تمام شهر پر است از صدای خنده های کودکانی که منتظر نو شدن سال هستند. رسم کردن لبخند بر لبان کودکان منتظر زیبا ترین تصویریست که می توانیم خلق کنیم. با مشارکت در تامین عیدی 2 هزار دانش آموز ما را در خلق زیباترین ها همراهی کنید.


وضعیت پیشرفت کمپین:

100%

برآورد کل:

200,000,000

تومان

انجام شده:

200,000,000

تومان

باقی مانده:

0

تومان


به طول کامل تامین هزینه شده است