کمپین عیدانه

200,000,000
تومان از 200,000,000 جمع آوری شده است.

100.00%
باقی مانده 0 تومان

گاهی خدا می خواهد با دستان تو دست دیگری را بگیرد... در روزهایی که تمام شهر پر است از صدای خنده های کودکانی که منتظر نو شدن سال هستند. رسم کردن لبخند بر لبان کودکان منتظر زیبا ترین تصویریست که می توانیم خلق کنیم. با مشارکت در تامین عیدی 2 هزار دانش آموز ما را در خلق زیباترین ها همراهی کنید.به طول کامل تامین هزینه شده است