دارالاکرام جهت حفظ کرامت دانش آموزان جهت تامین مایحتاج رمضان خانوارها، کارت رفاه دانش آموزان را به مبلغ 150 هزار تومان شارژ می نماید. دانش آموزان می توانند با مراجعه به فروشگاه های رفاه مایحتاج خود را خریداری نمایند.


وضعیت پیشرفت کمپین:

17.5521%

برآورد کل:

300,000,000

تومان

انجام شده:

52,656,300

تومان

باقی مانده:

247,343,700

تومان


شما در سایت شناسایی نشده اید.

قطعا برای ما بسیار مایه خرسندی است که بدانیم چه فردی این کمک مالی را در جهت توسعه به مهربانی انجام داده است. اما هیچ اجباری به ثبت نام و عضویت برای این مورد وجود ندارد و شما می توانید بصورت ناشناس نیز پرداخت خود را انجام دهید.