حلول سال نو همراه با خيرين در كنار هموطنان سيل زده سيستان و بلوچستان