روابط عمومی

خرداد ۱, ۱۳۹۸

ثبت نام برای دریافت کمک نقدی از طریق سایت

کمک نقدی یکی از راههایی است که می توان کودکانی را که از تحصیل جامانده اند را دوباره به چرخه علم آموزی آورد. حق تحصیل برای […]
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۸

کار داوطلبانه در موسسات خیریه مختلف

یکی از نیازهایی که در جامعه ما با وجود تعداد زیادی از افرادی که نیازمند نگهداری و مراقبت هستند وجود دارد، کار داوطلبانه در موسسات خیریه […]