پست های شبکه های اجتماعی

ژوئن 12, 2021

گرامیداشت روز جهانی مبارزه با کار کودک

موسسه خیریه دارالاکرام، حامی تحصیل کودکان کم برخوردار، روز جهانی مبارزه با کار کودک را گرامی می دارد دغدغه و محور اصلی فعالیت های موسسه خیریه […]