دانش آموزان

بهمن ۱۶, ۱۳۹۶

توانمندسازی همه جانبه

به مهربانی  با استفاده از پتانسیل های همیاران داوطلب و سازمان های فعال در حوزه آموزش و خدمات رسانی دانش آموزان سعی در توانمندسازی همه جانبه […]