فقر اقتصادی

مهر ۲۵, ۱۳۹۷

روز جهانی ریشه کنی فقر

۲۵ مهر(هفدهم اکتبر) روز جهانی ریشه‌کنی فقر  [International Day for the Eradication of Poverty] سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۲ روز هفدهم اکتبر را به نام روز جهانی ریشه […]
بهمن ۱۶, ۱۳۹۶

توانمندسازی همه جانبه

به مهربانی  با استفاده از پتانسیل های همیاران داوطلب و سازمان های فعال در حوزه آموزش و خدمات رسانی دانش آموزان سعی در توانمندسازی همه جانبه […]