دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 46 دانش آموز

رضا


نهم متوسطه

معدل 15.29

101 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نرگس


یازدهم

معدل 19.81

242 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


سوم دبستان

معدل 19.5

165 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عباس


پنجم دبستان

معدل 18.75

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مریم


هفتم متوسطه

معدل 15.07

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


هشتم متوسطه

معدل 14.38

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد مهدی


هشتم متوسطه

معدل 7

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هشتم متوسطه

معدل 15.29

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یگانه


هفتم متوسطه

معدل 19.86

216 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


هفتم متوسطه

معدل 16

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هفتم متوسطه

معدل 15.14

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد مهدی


هشتم متوسطه

معدل 13

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدی


هفتم متوسطه

معدل 14.57

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هانیه


یازدهم

معدل 18.85

240 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی


پنجم دبستان

معدل 17

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هفتم متوسطه

معدل 17.49

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ریحانه


هفتم متوسطه

معدل 15.5

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محدثه


اول دبستان

معدل 20

171 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 46 دانش آموز