کمک های نقدی


در اینجا مواردی که برای کمک های جمعی قرار گرفته است را مشاهده می نمایید و می توانید پس از مشاهده جزییات آنها، در هر یک سهیم باشید.

حمایت از فعالیت های به مهربانی

به مهربانی هم اکنون بیش از 3۰۰۰ دانش آموز را برای تحصیل با کیفیت و در سراسر کشور تحت پوشش قرارداده و علاوه بر آن هزینه تامین امکانات معیشتی، آموزشی، فرهنگی، استعداد یابی، مهارت آموزی و مهم تر از همه ارایه خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی را برای آنها فراهم کرده است. "به مهربانی" علاوه بر بورسیه تحصیلی دانش آموزان خدمات پنج گانه ای با ارزش ریالی زیر به مددجویان…

  • برآورد کل: 4,000,000,000
  • مجموع واریزی های مردمی : 172,147,221
172,147,221

شروع مهر با مهربانی

با شروع سال تحصیلی همه روزهای سختی را تجربه می کنیم اما برای گروهی حتی تهیه یک دفتر نقاشی هم، سخت است.

به مهر، بانی مهر شویم....

پویش تامین لوازم التحریر و حمایت تحصیلی از 3000 دانش آموز مستعد و فاقد سرپرست موثر در مناطق کمتر برخوردار کشور و تحت پوشش موسسه خیریه دارالاکرام(به مهربانی) حداقل هزینه مورد نیاز برای یک دانش آموز در مهرماه بابت خرید لوازم التحریر…

  • برآورد کل: 450,000,000
  • مجموع واریزی های مردمی : 29,805,000
29,805,000