کمک های نقدی


در اینجا مواردی که برای کمک های جمعی قرار گرفته است را مشاهده می نمایید و می توانید پس از مشاهده جزییات آنها، در هر یک سهیم باشید.

حمایت از فعالیت های به مهربانی

به مهربانی هم اکنون بیش از 3۰۰۰ دانش آموز را برای تحصیل با کیفیت و در سراسر کشور تحت پوشش قرارداده و علاوه بر آن هزینه تامین امکانات معیشتی، آموزشی، فرهنگی، استعداد یابی، مهارت آموزی و مهم تر از همه ارایه خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی را برای آنها فراهم کرده است. "به مهربانی" علاوه بر بورسیه تحصیلی دانش آموزان خدمات پنج گانه ای با ارزش ریالی زیر به مددجویان…

  • برآورد کل: 4,000,000,000
  • مجموع واریزی های مردمی : 880,466,357
880,466,357

کرامت و مهربانی

کمپین میخواهم درس بخوانم تا ... موسسه دارالاکرام خانه کرامت و مهربانی شما را به کمپین مهربانی در دهه کرامت دعوت می‌کند با حمایت خود از این کمپین برای ساختن فردایی بهتر همراه فرزندان ایران باشیم. حداقل حمایت ۱۰ هزار تومان شماره کارت : ۶۳۹۵۹۹۷۰۰۰۰۶۱۸۱۹ موسسه دارالاکرام برای تامین هزینه های پشتیبانی تحصیلی ۵۰۰۰ دانش آموز تحت حمایت خود جهت ارائه خدمات پنجگانه (بهداشت و درمان؛ آموزشی؛ اشتغال و کارآفرینی؛…

  • برآورد کل: 500,000,000
  • مجموع واریزی های مردمی : 2,560,000
2,560,000