کمک های نقدی


در اینجا مواردی که برای کمک های جمعی قرار گرفته است را مشاهده می نمایید و می توانید پس از مشاهده جزییات آنها، در هر یک سهیم باشید.

مدرسه برای همه

امسال بچه‌های ما محصل هستند اما به مدرسه نمی‌روند! امسال تعریف رسمی آموزش شده: «الکترونیک»؛ یعنی به اینترنت، تبلت، رایانه و محتوای آموزشی متناسب نیاز داری.
اخبار تلخی می‌شنویم که دانش‌آموزانی بخاطر نداشتن ابزار هوشمند با خودشان چه‌ها کردند اما حجم درد وسیع‌تر از اینهاست. محرومیت از تحصیل یک دانش‌آموزِ توانا فقط بخاطر نبود چندمیلیون‌تومان یعنی سرخوردگی، یعنی تولید خشم از جایی که در آن زندگی می‌کند، یعنی…

  • برآورد کل: 2,000,000,000
  • مجموع واریزی های مردمی : 338,301,000
338,301,000

کمک به اجرای طرح آشتی با آموزش (آبا)

هستند دانش آموزان بازمانده از تحصیل در دور دست ترین نقاط ایران زمین که بنابر درون حقیقت جوی خویش به دنبال دانش و رشد و پرورش شخصیت شان هستند و عاشق کتاب و قلم و دفتر و کوله پشتی های مدرسه. هستند دانش آموزانی که در کوه ها و دشت ها و کویر ها و صحراهای این مرز پرگهر که واقعیت های زندگی و گاه فقر و ناداری علیرغم خواست…

  • برآورد کل: 860,000,000
  • مجموع واریزی های مردمی : 2,153,866
2,153,866

کرامت و مهربانی

کمپین میخواهم درس بخوانم تا ... موسسه دارالاکرام خانه کرامت و مهربانی شما را به کمپین مهربانی در دهه کرامت دعوت می‌کند با حمایت خود از این کمپین برای ساختن فردایی بهتر همراه فرزندان ایران باشیم. حداقل حمایت ۱۰ هزار تومان شماره کارت : ۶۳۹۵۹۹۷۰۰۰۰۶۱۸۱۹ موسسه دارالاکرام برای تامین هزینه های پشتیبانی تحصیلی ۵۰۰۰ دانش آموز تحت حمایت خود جهت ارائه خدمات پنجگانه (بهداشت و درمان؛ آموزشی؛ اشتغال و کارآفرینی؛…

  • برآورد کل: 500,000,000
  • مجموع واریزی های مردمی : 15,967,500
15,967,500

حمایت از فعالیت های به مهربانی

به مهربانی هم اکنون بیش از 3۰۰۰ دانش آموز را برای تحصیل با کیفیت و در سراسر کشور تحت پوشش قرارداده و علاوه بر آن هزینه تامین امکانات معیشتی، آموزشی، فرهنگی، استعداد یابی، مهارت آموزی و مهم تر از همه ارایه خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی را برای آنها فراهم کرده است. "به مهربانی" علاوه بر بورسیه تحصیلی دانش آموزان خدمات پنج گانه ای با ارزش ریالی زیر به مددجویان…

  • برآورد کل: 4,000,000,000
  • مجموع واریزی های مردمی : 1,068,699,099
1,068,699,099