دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 211 دانش آموز

الهه


هشتم متوسطه

معدل 17.31

14 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ستایش


دوم دبستان

معدل 20

14 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نرجس سادات


پنجم دبستان

معدل 19.75

14 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هشتم متوسطه

معدل 15.62

42 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه زهرا


هفتم متوسطه

معدل 18.81

82 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدرضا


دوازدهم

معدل 15.11

77 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


دهم متوسطه

معدل 19.15

104 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

اسما


هشتم متوسطه

معدل 17.4

70 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مریم


سوم دبستان

معدل 20

86 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


دهم متوسطه

معدل 19.29

127 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

الناز


سوم دبستان

معدل 20

86 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محدثه


دهم متوسطه

معدل 18.82

119 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امین


ترم دوم دانشگاه

معدل 8.44

142 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


ششم دبستان

معدل 20

87 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امید


نهم متوسطه

معدل 19.93

127 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر


دوازدهم

معدل 12.23

107 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حنانه


پنجم دبستان

معدل 20

101 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هفتم متوسطه

معدل 19.86

126 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 211 دانش آموز