دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 854 دانش آموز

نسترن


هفتم متوسطه

معدل 18.38

25 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آیلار


نهم متوسطه

معدل 19.76

30 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محدثه


هشتم متوسطه

معدل 19.93

30 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرعلی


دوم دبستان

معدل 20

24 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نرگس


هفتم متوسطه

معدل 19.64

29 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


ترم دوم دانشگاه

معدل 15.9

69 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محبوبه


ترم دوم دانشگاه

معدل 16.2

72 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرحسین


هشتم متوسطه

معدل 19.48

43 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عارفه


نهم متوسطه

معدل 18

47 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد


نهم متوسطه

معدل 19.62

58 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


اول دبستان

معدل 20

48 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حدیث


دوم دبستان

معدل 19

55 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آتنا


چهارم دبستان

معدل 20

60 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ستایش


سوم دبستان

معدل 18.75

55 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


پنجم دبستان

معدل 20

72 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

پریسا


پنجم دبستان

معدل 20

72 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدپوریا


چهارم دبستان

معدل 19.25

68 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سارا


دوم دبستان

معدل 20

71 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 854 دانش آموز