دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 471 دانش آموز

سارینا


هشتم متوسطه

معدل 18.71

19 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

پریسا


هفتم متوسطه

معدل 15

17 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد رضا


ششم دبستان

معدل 19

16 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سید جواد


ترم هفتم دانشگاه

معدل 10.8

24 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


یازدهم

معدل 19

24 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ستایش


دوم دبستان

معدل 20

17 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سارینا


هفتم متوسطه

معدل 19

19 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


هفتم متوسطه

معدل 18.9

19 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

معید


پنجم دبستان

معدل 19

32 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

بهناز


ششم دبستان

معدل 20

35 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نرجس


یازدهم

معدل 19.23

50 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سحر


سوم دبستان

معدل 19.25

32 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زینب


هشتم متوسطه

معدل 18.45

36 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علیرضا


ترم چهارم دانشگاه

معدل 16.74

55 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی


دهم متوسطه

معدل 18.95

49 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ماجد


دوم دبستان

معدل 20

34 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هشتم متوسطه

معدل 15.62

51 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هشتم متوسطه

معدل 20

66 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 471 دانش آموز