دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 213 دانش آموز

کلثوم


اول دبستان

معدل 20

43 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

طاهره


نهم متوسطه

معدل 14.64

42 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد


سوم دبستان

معدل 19.75

70 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هفتم متوسطه

معدل 17.5

70 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدی


هفتم متوسطه

معدل 16.76

84 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


ترم چهارم دانشگاه

معدل 17

193 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مرضیه


اول دبستان

معدل 20

86 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد کاظم


سوم دبستان

معدل 20

86 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رضا


هشتم متوسطه

معدل 18.1

86 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


اول دبستان

معدل 20

86 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

کیان


سوم دبستان

معدل 20

100 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هفتم متوسطه

معدل 19.75

124 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ماردین


چهارم دبستان

معدل 19.5

97 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد


پنجم دبستان

معدل 20

116 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


پنجم دبستان

معدل 19

106 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مطهره


ششم دبستان

معدل 20

116 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی اکبر


هشتم متوسطه

معدل 16.5

113 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مریم


هشتم متوسطه

معدل 17.83

127 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 213 دانش آموز