دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 496 دانش آموز

ابوالفضل


ششم دبستان

معدل 20

29 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


پنجم دبستان

معدل 19.25

41 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سمیه


چهارم دبیرستان

معدل 17.44

49 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

شقایق


ترم دوم دانشگاه

معدل 16.36

88 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

لاله


پنجم دبستان

معدل 19.5

42 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مائده


هشتم متوسطه

معدل 19.02

49 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


نهم متوسطه

معدل 18.21

58 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حدیثه


دوم دبستان

معدل 18.25

53 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


چهارم دبستان

معدل 20

72 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی


هفتم متوسطه

معدل 19.79

89 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آرزو


نهم متوسطه

معدل 19.7

88 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد صالح


هشتم متوسطه

معدل 17.42

70 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

معید


چهارم دبستان

معدل 19.5

83 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نسترن


هشتم متوسطه

معدل 18.9

96 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

شهربانو


چهارم دبیرستان

معدل 17.02

108 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


دوم دبستان

معدل 20

100 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

لیلا


نهم متوسطه

معدل 16.14

98 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

جواد


چهارم دبیرستان

معدل 14.07

107 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 496 دانش آموز