دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 551 دانش آموز

مهدیه


دهم متوسطه

معدل 16.3

18 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


نهم متوسطه

معدل 20

22 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عسل


هشتم متوسطه

معدل 20

22 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سام


چهارم دبستان

معدل 20

17 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازنین زهرا


سوم دبستان

معدل 19.75

34 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد امین


چهارم دبستان

معدل 20

35 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهسا


دهم متوسطه

معدل 18.9

72 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سعیده


پنجم دبستان

معدل 19.75

74 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حمید رضا


هفتم متوسطه

معدل 16.07

68 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فرزانه


یازدهم

معدل 18.8

95 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

موسی


ششم دبستان

معدل 20

70 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هانیه


هشتم متوسطه

معدل 19.93

87 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امین


ترم دوم دانشگاه

معدل 8.44

114 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آیدا


سوم دبستان

معدل 20

69 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ایمان


چهارم دبستان

معدل 18.25

64 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد


اول دبستان

معدل 19

64 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد صالح


سوم دبستان

معدل 20

69 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

طاها


پنجم دبستان

معدل 20

70 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 551 دانش آموز