دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 201 دانش آموز

امیرمهدی


نهم متوسطه

معدل 17.14

22 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هشتم متوسطه

معدل 15.57

22 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرمحمد


دهم متوسطه

معدل 12.86

24 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

بیتا


دوازدهم

معدل 13.81

24 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عرفان


دوازدهم

معدل 17.47

26 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

راضیه


دوم دبستان

معدل 20

22 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدمهدی


دوم دبستان

معدل 17

21 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رقیه


ترم دوم دانشگاه

معدل 17.25

39 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی


هفتم متوسطه

معدل 14.29

22 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سارا


هفتم متوسطه

معدل 18.93

25 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

صادق


ترم سوم دانشگاه

معدل 16.55

47 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

الهام


دوازدهم

معدل 17.22

25 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد


هشتم متوسطه

معدل 15

22 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


ترم هفتم دانشگاه

معدل 19.55

67 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محدثه


نهم متوسطه

معدل 14.93

44 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ریحانه


دهم متوسطه

معدل 20

71 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نسرین


یازدهم

معدل 19.59

68 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رقیه


دهم متوسطه

معدل 15.59

48 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 201 دانش آموز