دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 481 دانش آموز

آرین


نهم متوسطه

معدل 13.54

12 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد حسین


ششم دبستان

معدل 18.25

11 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرحسین


هفتم متوسطه

معدل 13.71

12 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدی


هفتم متوسطه

معدل 14.64

12 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدرضا


نهم متوسطه

معدل 12.5

12 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

خداداد


دهم متوسطه

معدل 10.44

13 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرحسین


پنجم دبستان

معدل 17.25

11 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه زهرا


یازدهم

معدل 17.95

15 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

روح اله


هشتم متوسطه

معدل 18.64

13 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یوسف


هشتم متوسطه

معدل 11.93

12 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زینب


یازدهم

معدل 19.83

43 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

الیاس


سوم دبستان

معدل 20

24 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر حسین


چهارم دبیرستان

معدل 16

26 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یلدا


ششم دبستان

معدل 19.93

24 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

صائمه


ششم دبستان

معدل 16

22 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هفتم متوسطه

معدل 16.5

23 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ایمان


سوم دبستان

معدل 18.25

22 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

راضیه


ترم اول دانشگاه

معدل 14.63

50 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 481 دانش آموز