دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 388 دانش آموز

علی اصغر


هفتم متوسطه

معدل 16.13

14 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حمید رضا


هشتم متوسطه

معدل 13

14 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


سوم دبستان

معدل 19.5

14 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


یازدهم

معدل 19.92

23 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نیما


دهم متوسطه

معدل 18.76

40 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسنیه


دوازدهم

معدل 18.42

38 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر رضا


چهارم دبستان

معدل 19.25

27 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ساجده


دوم دبستان

معدل 20

43 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ریحانه


ترم اول دانشگاه

معدل 17.02

85 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یسنا


هفتم متوسطه

معدل 17.36

42 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عسل


هشتم متوسطه

معدل 17.57

42 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

متین


دوم دبستان

معدل 20

43 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


نهم متوسطه

معدل 17.6

42 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازنین زهرا


چهارم دبستان

معدل 20

43 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نرگس


دهم متوسطه

معدل 15.92

46 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مریم


هشتم متوسطه

معدل 17.93

42 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرحسن


ششم دبستان

معدل 20

43 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدعرفان


دوم دبستان

معدل 20

57 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 388 دانش آموز