دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 675 دانش آموز

مینا


یازدهم

معدل 18.62

32 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی رضا


سوم دبستان

معدل 20

24 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی


اول دبستان

معدل 19

22 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدی


سوم دبستان

معدل 20

24 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی اکبر


چهارم دبیرستان

معدل 19.93

38 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فادیا


دهم متوسطه

معدل 18.88

33 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر عباس


دوم دبستان

معدل 20

36 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سارا


پنجم دبستان

معدل 20

36 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عسل


هفتم متوسطه

معدل 19.86

60 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فیروزه


نهم متوسطه

معدل 12.6

59 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهسا


دوم دبستان

معدل 19.75

58 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آرین


نهم متوسطه

معدل 14.65

59 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی


ترم سوم دانشگاه

معدل 16.64

98 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

الناز


هشتم متوسطه

معدل 19.93

76 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدعارف


دوم دبستان

معدل 19

55 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

الینا


چهارم دبستان

معدل 20

60 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مریم


نهم متوسطه

معدل 18.19

60 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زینب


هفتم متوسطه

معدل 20

76 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 675 دانش آموز