دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 255 دانش آموز

امیر محمد


پنجم دبستان

معدل 20

35 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسن


دهم متوسطه

معدل 16

37 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

کوثر


هشتم متوسطه

معدل 18.5

54 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

غزل


ششم دبستان

معدل 16.5

48 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


سوم دبستان

معدل 20

69 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

بیتا


دوم دبستان

معدل 15

64 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آنیتا


دهم متوسطه

معدل 15.56

92 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

الهام


سوم دبستان

معدل 19.75

84 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مرضیه


دوم دبستان

معدل 19.75

84 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


دهم متوسطه

معدل 14.61

92 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

معصومه


هشتم متوسطه

معدل 16.43

84 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هانا


دهم متوسطه

معدل 17.07

93 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محدثه


دوازدهم

معدل 18.14

109 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

میثم


هشتم متوسطه

معدل 17.36

84 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نرجس


نهم متوسطه

معدل 17.86

101 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ستایش


پنجم دبستان

معدل 17.25

95 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زینب


یازدهم

معدل 14.59

110 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


نهم متوسطه

معدل 17

101 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 255 دانش آموز