دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 664 دانش آموز

حانیه


هشتم متوسطه

معدل 14.24

12 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد


پنجم دبستان

معدل 17.5

11 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آمنه


هشتم متوسطه

معدل 18.86

13 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هلیا


دهم متوسطه

معدل 18.62

32 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدرضا


ترم سوم دانشگاه

معدل 12.34

33 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

میرآرین


چهارم دبیرستان

معدل 19.36

53 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رویا


دهم متوسطه

معدل 13.93

51 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

میلاد


ششم دبستان

معدل 17.75

44 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ریحانه


هفتم متوسطه

معدل 18.26

49 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر عباس


دوم دبستان

معدل 20

59 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سید رضا


سوم دبستان

معدل 20

59 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


پنجم دبستان

معدل 20

72 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یگانه


چهارم دبیرستان

معدل 16.64

77 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رباب


پنجم دبستان

معدل 19.75

71 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


پنجم دبستان

معدل 20

72 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امید


چهارم دبیرستان

معدل 15.8

89 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد


نهم متوسطه

معدل 19.62

102 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

خدایار


ششم دبستان

معدل 19.5

81 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 664 دانش آموز