دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 70 دانش آموز

زهرا


نهم متوسطه

معدل 18.36

89 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مریم


دهم متوسطه

معدل 18.5

134 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


ششم دبستان

معدل 19.75

113 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یاسین


هفتم متوسطه

معدل 19.71

141 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر حسین


اول دبستان

معدل 20

114 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازنین


هفتم متوسطه

معدل 17.5

113 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


ششم دبستان

معدل 18.75

119 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


دوم دبستان

معدل 19

119 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فائزه


یازدهم

معدل 17.66

153 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد رضا


ششم دبستان

معدل 17.25

119 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یوسف


چهارم دبستان

معدل 16.25

119 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرعلی


پنجم دبستان

معدل 19

119 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد متین


اول دبستان

معدل 20

129 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آیلار


هفتم متوسطه

معدل 17.5

141 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

پارسا


پنجم دبستان

معدل 19.5

139 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یاسمن


هشتم متوسطه

معدل 18.71

156 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هشتم متوسطه

معدل 15.43

141 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ماهان


چهارم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 70 دانش آموز