دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 580 دانش آموز

زینب


پیش دبستانی

معدل 20

24 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سمیرا


هشتم متوسطه

معدل 19.86

30 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

طاهره


هشتم متوسطه

معدل 15.21

47 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر حسین


دهم متوسطه

معدل 17.37

54 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

معصومه


هفتم متوسطه

معدل 17.95

59 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

طاهره


پنجم دبستان

معدل 19.5

58 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی


ترم سوم دانشگاه

معدل 16.64

98 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


اول دبستان

معدل 20

59 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدعارف


دوم دبستان

معدل 19

55 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سهیل


اول دبستان

معدل 16

55 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ایمان


سوم دبستان

معدل 18.5

66 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رهام


سوم دبستان

معدل 20

71 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد متین


چهارم دبستان

معدل 20

72 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نرجس


دهم متوسطه

معدل 19.5

108 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


ششم دبستان

معدل 19.75

71 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرحسین


دهم متوسطه

معدل 19.69

111 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدرضا


نهم متوسطه

معدل 17.79

70 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نرگس


پنجم دبستان

معدل 20

107 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 580 دانش آموز