دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 798 دانش آموز

ستایش


ترم دوم دانشگاه

معدل 18.84

38 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یلدا


یازدهم

معدل 19.26

54 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یاسین


ششم دبستان

معدل 18

32 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آرمیتا


پنجم دبستان

معدل 19.75

34 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


دوازدهم

معدل 17

37 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عرشیا


پنجم دبستان

معدل 20

35 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


ترم هشتم دانشگاه

معدل 14.07

57 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


یازدهم

معدل 17.99

43 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علیرضا


دهم متوسطه

معدل 13.59

55 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد


هفتم متوسطه

معدل 12.5

51 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازنین زهرا


پنجم دبستان

معدل 18.25

48 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عسل


دهم متوسطه

معدل 17.13

56 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زینب


چهارم دبستان

معدل 20

52 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


اول دبستان

معدل 20

51 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عدنان


چهارم دبستان

معدل 20

52 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


دهم متوسطه

معدل 17.91

63 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عبدالبصیر


چهارم دبستان

معدل 19

48 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


سوم دبستان

معدل 20

51 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 798 دانش آموز