دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 244 دانش آموز

علی


پنجم دبستان

معدل 20

24 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


چهارم دبیرستان

معدل 16

26 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سمیه


دهم متوسطه

معدل 14.64

26 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدیس


نهم متوسطه

معدل 17.98

23 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر علی


دوم دبستان

معدل 20

24 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ایمان


سوم دبستان

معدل 18.25

33 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

منیره سادات


پنجم دبستان

معدل 18.25

33 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرعلی


دوم دبستان

معدل 20

36 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

الیاس


یازدهم

معدل 15.21

38 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


نهم متوسطه

معدل 16

35 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

الهام


نهم متوسطه

معدل 16.43

47 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هانیه


هشتم متوسطه

معدل 17.24

47 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


دوم دبستان

معدل 19.75

47 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرعباس


چهارم دبستان

معدل 19.75

47 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازنین


نهم متوسطه

معدل 19.05

54 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یوسف


چهارم دبستان

معدل 18.25

44 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


چهارم دبستان

معدل 20

48 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

راحله


یازدهم

معدل 15.8

51 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 244 دانش آموز