دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 207 دانش آموز

محدثه


چهارم دبستان

معدل 20

52 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


ششم دبستان

معدل 18.25

64 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مسلم


ششم دبستان

معدل 20

87 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

پریا


چهارم دبستان

معدل 18.5

79 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زیبا


چهارم دبستان

معدل 18.75

79 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یاسین


پنجم دبستان

معدل 17.75

111 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

شایان


هفتم متوسطه

معدل 17.9

118 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرحسین


پنجم دبستان

معدل 20

122 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه زهرا


ششم دبستان

معدل 20

122 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

لیلا


دهم متوسطه

معدل 17.07

130 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرطاها


اول دبستان

معدل 20

137 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر حسین


اول دبستان

معدل 18

127 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازنین


هفتم متوسطه

معدل 17.93

135 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

خاطره


هفتم متوسطه

معدل 20

175 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هفتم متوسطه

معدل 18.04

136 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محدثه


هشتم متوسطه

معدل 19.14

158 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


دوم دبستان

معدل 20

154 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مبین


هفتم متوسطه

معدل 16.9

152 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 207 دانش آموز