دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 486 دانش آموز

الیاس


سوم دبستان

معدل 20

12 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد رضا


سوم دبستان

معدل 20

12 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد


پنجم دبستان

معدل 17.5

11 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ستایش


پنجم دبستان

معدل 20

12 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر محمد


اول دبستان

معدل 20

12 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

میلاد


ششم دبستان

معدل 17.75

44 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ریحانه


هفتم متوسطه

معدل 18.26

49 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عسل


هشتم متوسطه

معدل 17.52

47 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


پنجم دبستان

معدل 20

72 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رباب


پنجم دبستان

معدل 19.75

71 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


پنجم دبستان

معدل 20

72 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدهادی


پنجم دبستان

معدل 19.75

83 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امید


چهارم دبیرستان

معدل 15.8

89 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

روح الله


ترم هشتم دانشگاه

معدل 5

116 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر عباس


دوم دبستان

معدل 20

83 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

اریا


چهارم دبستان

معدل 19.25

79 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

خدایار


ششم دبستان

معدل 19.5

81 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدیه


نهم متوسطه

معدل 13.29

82 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 486 دانش آموز