دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 102 دانش آموز

فیروزه


نهم متوسطه

معدل 12.92

12 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رقیه


یازدهم

معدل 15.87

13 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

الهه


یازدهم

معدل 12.55

13 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مصطفی


ششم دبستان

معدل 20

12 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


چهارم دبیرستان

معدل 18.6

32 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نگین


چهارم دبیرستان

معدل 16.4

51 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مریم


هشتم متوسطه

معدل 18.5

50 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عرفان


دوم دبستان

معدل 18.75

44 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

الناز


هفتم متوسطه

معدل 20

76 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

پوریا


ششم دبستان

معدل 20

60 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هشتم متوسطه

معدل 17.88

59 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مبینا


پنجم دبستان

معدل 17.75

55 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

بیتا


دهم متوسطه

معدل 18.54

96 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هانیه


نهم متوسطه

معدل 17.29

70 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


دوم دبستان

معدل 20

71 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حامد


نهم متوسطه

معدل 18.7

157 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ساسان


دوم دبستان

معدل 19.5

69 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


پنجم دبستان

معدل 20

72 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 102 دانش آموز