دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 824 دانش آموز

محمدهادی


پنجم دبستان

معدل 19.75

12 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر


ششم دبستان

معدل 19.75

12 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


ترم پنجم دانشگاه

معدل 16.5

37 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

داریوش


پیش دبستانی

معدل 20

36 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سادیه


ششم دبستان

معدل 19.5

46 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رایموند


سوم دبستان

معدل 20

48 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدپوریا


چهارم دبستان

معدل 19.25

45 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سارینا


ششم دبستان

معدل 20

60 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهسا


اول دبستان

معدل 20

59 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فیروزه


نهم متوسطه

معدل 12.6

59 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ستایش


سوم دبستان

معدل 18.75

55 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هانیه


نهم متوسطه

معدل 19.86

75 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حدیث


دوم دبستان

معدل 19

55 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

الناز


هشتم متوسطه

معدل 19.93

76 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ستایش


پنجم دبستان

معدل 19.5

58 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدمهدی


چهارم دبستان

معدل 20

60 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آرش


چهارم دبستان

معدل 17

55 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مانی


هشتم متوسطه

معدل 19.64

73 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 824 دانش آموز