دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 248 دانش آموز

امیر محمد


ششم دبستان

معدل 20

58 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد رضا


پنجم دبستان

معدل 18.75

53 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه زهرا


پنجم دبستان

معدل 19

79 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فرانک


اول دبستان

معدل 20

100 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


دوم دبستان

معدل 19.25

94 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یاسین


چهارم دبستان

معدل 19.25

95 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

خالد


ششم دبستان

معدل 20

116 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدرضا


ششم دبستان

معدل 17.75

106 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازنین


پنجم دبستان

معدل 20

116 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مائده


هفتم متوسطه

معدل 17.57

113 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدطیب


دوم دبستان

معدل 20

114 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عابده


ششم دبستان

معدل 19.5

111 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد حسن


چهارم دبستان

معدل 20

116 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رقیه


چهارم دبستان

معدل 20

116 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حنانه


دوم دبستان

معدل 19

106 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازنین فاطمه


دوم دبستان

معدل 19.75

112 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نگین


هفتم متوسطه

معدل 17.07

127 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محدثه


یازدهم

معدل 14.13

153 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 248 دانش آموز