دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 443 دانش آموز

نسیمه


ششم دبستان

معدل 16

44 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

الینا


سوم دبستان

معدل 19.5

46 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

کلثوم


دوم دبستان

معدل 18.5

44 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازنین


چهارم دبستان

معدل 18.5

55 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

شاهرخ


یازدهم

معدل 14.23

64 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

پریسا


هشتم متوسطه

معدل 19.6

73 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سید احمد


ششم دبستان

معدل 20

72 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


پنجم دبستان

معدل 20

72 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر عباس


چهارم دبستان

معدل 20

72 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی


هشتم متوسطه

معدل 16.36

82 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


نهم متوسطه

معدل 19.86

105 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


دهم متوسطه

معدل 18.93

118 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


ترم دوم دانشگاه

معدل 14.78

158 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


ششم دبستان

معدل 20

97 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر حافظ


اول دبستان

معدل 20

95 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مریم


هفتم متوسطه

معدل 19.9

120 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سالار


ششم دبستان

معدل 20

97 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی


هفتم متوسطه

معدل 19.57

116 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 443 دانش آموز