دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 327 دانش آموز

محبوبه


ترم چهارم دانشگاه

معدل 17.35

34 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هشتم متوسطه

معدل 16.14

14 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سیده ریحانه


نهم متوسطه

معدل 18.57

15 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مریم


نهم متوسطه

معدل 17.48

14 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد ابراهیم


هشتم متوسطه

معدل 16.86

28 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

شهلا


دهم متوسطه

معدل 19.3

42 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مطهره سادات


ترم دوم دانشگاه

معدل 16.94

48 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

کوثر


دوم دبستان

معدل 20

43 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

شقایق


ترم دوم دانشگاه

معدل 16.36

88 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدی


اول دبستان

معدل 20

57 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سمانه


هشتم متوسطه

معدل 19.29

67 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرحسام


هفتم متوسطه

معدل 18.43

60 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

لاله


پنجم دبستان

معدل 20

72 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسن


ترم پنجم دانشگاه

معدل 16

108 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

معید


چهارم دبستان

معدل 19.5

69 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدیه


یازدهم

معدل 19.78

112 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر علی


دوم دبستان

معدل 20

86 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رضا


هشتم متوسطه

معدل 19.62

105 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 327 دانش آموز