دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 262 دانش آموز

نیلوفر


ترم اول دانشگاه

معدل 16.82

19 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نیلوفر


نهم متوسطه

معدل 19.71

15 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

غزل


پنجم دبستان

معدل 20

12 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

لیدا


پنجم دبستان

معدل 18.25

11 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سید پویان


پیش دبستانی

معدل 20

12 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد امین


هفتم متوسطه

معدل 18.5

25 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ایمان


سوم دبستان

معدل 19

22 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد


پنجم دبستان

معدل 20

24 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عبدالخالق


یازدهم

معدل 17.1

26 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نرگس


ششم دبستان

معدل 19.5

23 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آیلار


هفتم متوسطه

معدل 19.5

43 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرعلی


دوم دبستان

معدل 20

36 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

جواد


نهم متوسطه

معدل 18

47 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


پنجم دبستان

معدل 17.25

55 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سید محمد یوسف


چهارم دبستان

معدل 18

55 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


ششم دبستان

معدل 19.5

58 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هفتم متوسطه

معدل 17.93

70 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حامد


هشتم متوسطه

معدل 18.19

72 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 262 دانش آموز