دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 241 دانش آموز

فاطیما


دوم دبستان

معدل 19.5

21 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سبحان


هفتم متوسطه

معدل 15.45

22 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مریم


هفتم متوسطه

معدل 14.74

22 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زینب


دهم متوسطه

معدل 19.13

32 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یزدان


دوازدهم

معدل 16

48 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدی


هفتم متوسطه

معدل 15.5

44 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عرشیا


ششم دبستان

معدل 18

103 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد طاها


دوم دبستان

معدل 18

103 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مرصاد


اول دبستان

معدل 20

111 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


چهارم دبستان

معدل 18.75

103 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هفتم متوسطه

معدل 18

110 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مسلم


هشتم متوسطه

معدل 14.86

110 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آرش


یازدهم

معدل 14

143 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


ترم ششم دانشگاه

معدل 18.66

427 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

میلاد


نهم متوسطه

معدل 19.43

186 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدطاها


پنجم دبستان

معدل 20

158 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


ششم دبستان

معدل 18

144 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا سادات


چهارم دبستان

معدل 20

158 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 241 دانش آموز