دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 457 دانش آموز

عطیه


هشتم متوسطه

معدل 17.62

14 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سپیده


دهم متوسطه

معدل 18.47

19 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

شاهرخ


یازدهم

معدل 15.36

15 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازنین


چهارم دبستان

معدل 18.5

13 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مریم


چهارم دبستان

معدل 20

14 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدحسین


هشتم متوسطه

معدل 18.43

15 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


چهارم دبستان

معدل 18.75

26 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدیه


یازدهم

معدل 19.24

42 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زینب


چهارم دبیرستان

معدل 18.43

38 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ریحانه


چهارم دبستان

معدل 20

43 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سپیده سادات


هشتم متوسطه

معدل 19.62

52 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدی


یازدهم

معدل 17.73

52 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


ششم دبستان

معدل 20

58 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدی


اول دبستان

معدل 20

57 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

لاله


پنجم دبستان

معدل 20

72 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رقیه


دهم متوسطه

معدل 18.74

99 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مائده


سوم دبستان

معدل 19.75

70 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سیده نرجس


پنجم دبستان

معدل 19.75

71 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 457 دانش آموز