دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 784 دانش آموز

زهرا


دهم متوسطه

معدل 15.74

13 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

تاج گل


دهم متوسطه

معدل 15.31

13 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آرمان


چهارم دبیرستان

معدل 11.57

13 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نسرین


هشتم متوسطه

معدل 18.7

13 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


یازدهم

معدل 15.28

26 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد


سوم دبستان

معدل 20

24 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدرضا


ترم سوم دانشگاه

معدل 12.34

33 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


ترم دوم دانشگاه

معدل 18.07

72 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هلیا


دهم متوسطه

معدل 18.62

49 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

میرآرین


چهارم دبیرستان

معدل 19.36

53 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

میلاد


ششم دبستان

معدل 17.75

44 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ریحانه


هفتم متوسطه

معدل 18.26

49 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ستایش


سوم دبستان

معدل 18.75

55 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر عباس


دوم دبستان

معدل 20

59 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدی


چهارم دبستان

معدل 20

60 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رباب


پنجم دبستان

معدل 19.75

59 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


پنجم دبستان

معدل 20

72 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

پارسا


دوم دبستان

معدل 20

71 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 784 دانش آموز