دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 19 تا 36 از 213 دانش آموز

سودا


سوم دبستان

معدل 17.5

119 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ایمان


هشتم متوسطه

معدل 13.73

127 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هشتم متوسطه

معدل 19.76

160 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

کیمیا


نهم متوسطه

معدل 16.86

127 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

اشکان


ششم دبستان

معدل 18

132 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


نهم متوسطه

معدل 19.43

171 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


دوم دبستان

معدل 19

132 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زینب


پنجم دبستان

معدل 17

132 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مجید


هفتم متوسطه

معدل 17.86

141 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

روژینا


پنجم دبستان

معدل 18.25

132 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نگین


هفتم متوسطه

معدل 19.23

167 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سارا


چهارم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

طاها


ششم دبستان

معدل 19

132 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آیدا


سوم دبستان

معدل 20

143 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی اصغر


چهارم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

اسما


هفتم متوسطه

معدل 19.5

172 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدرضا


نهم متوسطه

معدل 17.1

141 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نگین


هفتم متوسطه

معدل 20

183 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 19 تا 36 از 213 دانش آموز