دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 19 تا 36 از 255 دانش آموز

آیناز


دهم متوسطه

معدل 15.99

110 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


دوازدهم

معدل 14.61

110 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

کیمیا


چهارم دبستان

معدل 18.5

95 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

میکائیل


سوم دبستان

معدل 16.5

95 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

پوریا


پنجم دبستان

معدل 20

104 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هفتم متوسطه

معدل 18.83

133 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


پنجم دبستان

معدل 20

122 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

اعظم


دهم متوسطه

معدل 16.78

129 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ساجده


دهم متوسطه

معدل 15.31

129 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محبوبه


دوازدهم

معدل 15.88

129 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

راحله


دوازدهم

معدل 14.13

129 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه زهرا


سوم دبستان

معدل 19

127 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد رضا


دهم متوسطه

معدل 13.16

147 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ملیسا


دهم متوسطه

معدل 16.75

147 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محسن


هشتم متوسطه

معدل 18.25

140 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سیده زهرا


دوازدهم

معدل 19.32

203 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد طاها


سوم دبستان

معدل 17.25

127 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سید علی اکبر


هفتم متوسطه

معدل 19.93

174 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 19 تا 36 از 255 دانش آموز