دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 19 تا 36 از 244 دانش آموز

حسن


اول دبستان

معدل 20

48 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حامد


هشتم متوسطه

معدل 18.19

60 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سید ابوالفضل


هفتم متوسطه

معدل 11.24

59 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علیرضا


دهم متوسطه

معدل 15.23

64 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سید سجاد


یازدهم

معدل 17.79

72 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیررضا


سوم دبستان

معدل 16

55 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ستایش


اول دبستان

معدل 20

59 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

جواد


نهم متوسطه

معدل 18

70 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

لیلا


هفتم متوسطه

معدل 16

70 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هشتم متوسطه

معدل 17.71

70 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

جمیله


دهم متوسطه

معدل 16.55

77 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


پنجم دبستان

معدل 20

72 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علیرضا


یازدهم

معدل 13.37

89 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عرفان


اول دبستان

معدل 20

83 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هادی


سوم دبستان

معدل 18.5

77 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

الناز


هفتم متوسطه

معدل 20

107 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدیه


هفتم متوسطه

معدل 12.79

82 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


ششم دبستان

معدل 19.75

83 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 19 تا 36 از 244 دانش آموز