دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 19 تا 36 از 469 دانش آموز

روح الله


چهارم دبستان

معدل 20

87 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ستایش


اول دبستان

معدل 19

79 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد مهدی


یازدهم

معدل 15.7

107 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عسل


چهارم دبستان

معدل 20

101 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عرفانه


پنجم دبستان

معدل 19

93 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


چهارم دبستان

معدل 20

101 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمود


هشتم متوسطه

معدل 16.79

98 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرمحمد


پنجم دبستان

معدل 19

93 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدرضا


چهارم دبستان

معدل 20

101 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

کمیل


اول دبستان

معدل 20

100 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر محمد


سوم دبستان

معدل 20

100 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نرجس


ششم دبستان

معدل 17.75

93 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رقیه


دوم دبستان

معدل 20

100 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امین رضا


چهارم دبیرستان

معدل 18.45

133 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد مهدی


سوم دبستان

معدل 20

100 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر محمد


ششم دبستان

معدل 20

116 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدرضا


پنجم دبستان

معدل 19

106 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حنانه


دوم دبستان

معدل 19

106 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 19 تا 36 از 469 دانش آموز