دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 19 تا 36 از 691 دانش آموز

حدیثه


هشتم متوسطه

معدل 16.64

84 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدی


دوازدهم

معدل 11.99

92 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدعرفان


چهارم دبستان

معدل 20

87 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد جواد


سوم دبستان

معدل 17.75

79 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سهیل


سوم دبستان

معدل 20

86 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

احمد


هشتم متوسطه

معدل 16.64

84 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سیده هانیه


یازدهم

معدل 18.89

121 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هفتم متوسطه

معدل 17.5

84 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


هفتم متوسطه

معدل 17.38

84 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد رضا


اول دبستان

معدل 20

86 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زانیار


دوم دبستان

معدل 20

86 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدامین


نهم متوسطه

معدل 18.36

89 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هشتم متوسطه

معدل 17.79

84 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدامین


سوم دبستان

معدل 19

79 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدجعفر


پنجم دبستان

معدل 20

87 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

راحله


پنجم دبستان

معدل 20

104 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نسیمه


هشتم متوسطه

معدل 16.95

101 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


هفتم متوسطه

معدل 18.64

111 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 19 تا 36 از 691 دانش آموز