دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 19 تا 36 از 524 دانش آموز

زهرا


سوم دبستان

معدل 20

120 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد رضا


نهم متوسطه

معدل 15.86

118 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عابده


هشتم متوسطه

معدل 18.86

133 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


پنجم دبستان

معدل 20

122 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


دوازدهم

معدل 19.44

180 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه زهرا


سوم دبستان

معدل 17.75

111 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یاسین


ششم دبستان

معدل 20

122 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عبدالجبار


دوم دبستان

معدل 19

111 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زینب


هشتم متوسطه

معدل 15.98

118 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

اعظم


دهم متوسطه

معدل 19

171 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ستایش


پنجم دبستان

معدل 16.75

111 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رضا


دهم متوسطه

معدل 19.25

176 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

اسما


نهم متوسطه

معدل 16.5

118 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عباس


هشتم متوسطه

معدل 11.79

118 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدصالح


ششم دبستان

معدل 20

122 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی اصغر


هفتم متوسطه

معدل 18.43

126 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یاسمن


دوم دبستان

معدل 20

120 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


اول دبستان

معدل 19.75

118 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 19 تا 36 از 524 دانش آموز