دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 19 تا 36 از 580 دانش آموز

روح الله


هفتم متوسطه

معدل 16

82 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدی


ششم دبستان

معدل 19.25

79 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


دهم متوسطه

معدل 18.93

118 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

پوریا


ترم دوم دانشگاه

معدل 18.55

225 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مبینا


ترم اول دانشگاه

معدل 18.34

199 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدی


هفتم متوسطه

معدل 20

122 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


ترم دوم دانشگاه

معدل 14.78

158 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سالار


ششم دبستان

معدل 20

97 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مریم


هفتم متوسطه

معدل 19.9

120 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


پنجم دبستان

معدل 20

97 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

کنعان


اول دبستان

معدل 20

107 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

کوثر


هفتم متوسطه

معدل 19.07

122 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محدثه


یازدهم

معدل 19.16

156 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نادیا


چهارم دبستان

معدل 17.75

99 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نرجس


هشتم متوسطه

معدل 16.74

106 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


ششم دبستان

معدل 20

109 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازنین


سوم دبستان

معدل 20

107 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد طاها


پیش دبستانی

معدل 20

107 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 19 تا 36 از 580 دانش آموز