دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 19 تا 36 از 481 دانش آموز

محدثه


ترم سوم دانشگاه

معدل 11.82

54 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رویا


چهارم دبستان

معدل 17

33 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حانیه


دهم متوسطه

معدل 16.55

38 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدی


دهم متوسطه

معدل 16.41

38 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


نهم متوسطه

معدل 18.79

52 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرحسین


ششم دبستان

معدل 19.5

46 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عسل


ششم دبستان

معدل 19.75

47 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هفتم متوسطه

معدل 19.43

57 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

میلاد


ششم دبستان

معدل 17.5

44 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نگین


چهارم دبیرستان

معدل 16.4

51 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد جواد


ششم دبستان

معدل 18.5

44 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

الهه


هفتم متوسطه

معدل 19.93

60 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهسا


نهم متوسطه

معدل 16.07

47 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عارفه


نهم متوسطه

معدل 17.71

47 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آیلار


نهم متوسطه

معدل 19.71

59 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حاجیه


پنجم دبستان

معدل 18.75

55 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مریم


ترم دوم دانشگاه

معدل 18.08

153 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

الناز


هفتم متوسطه

معدل 20

76 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 19 تا 36 از 481 دانش آموز