دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 19 تا 36 از 457 دانش آموز

کوثر


پنجم دبستان

معدل 17

66 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مریم


دهم متوسطه

معدل 17.83

87 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


یازدهم

معدل 19.18

104 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فرزانه


دهم متوسطه

معدل 18.99

102 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

کوثر


هشتم متوسطه

معدل 17.93

70 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علیرضا


هفتم متوسطه

معدل 19.79

89 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

النا


ششم دبستان

معدل 20

72 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر علی


دوم دبستان

معدل 20

86 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ستایش


اول دبستان

معدل 19

79 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رضا


هشتم متوسطه

معدل 19.62

105 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


چهارم دبیرستان

معدل 19.68

155 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سیده هانیه


نهم متوسطه

معدل 18.48

106 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یزدان


دهم متوسطه

معدل 19.95

159 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ستایش


پیش دبستانی

معدل 20

100 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد جواد


چهارم دبستان

معدل 18.5

106 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علیرضا


هشتم متوسطه

معدل 18.79

126 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی


هفتم متوسطه

معدل 17.57

113 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زینب


ششم دبستان

معدل 20

116 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 19 تا 36 از 457 دانش آموز