دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 19 تا 36 از 664 دانش آموز

فاطمه


چهارم دبستان

معدل 17.75

77 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدیه


نهم متوسطه

معدل 13.29

82 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

اریا


چهارم دبستان

معدل 19.25

79 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نیلوفر


ترم سوم دانشگاه

معدل 13.4

133 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

شقایق


هفتم متوسطه

معدل 12.79

94 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


ترم دوم دانشگاه

معدل 14.78

158 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یگانه


دهم متوسطه

معدل 14.21

102 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یلدا


پنجم دبستان

معدل 20

97 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهرداد


یازدهم

معدل 13.84

115 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدهادی


پنجم دبستان

معدل 19.75

106 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازنین


هشتم متوسطه

معدل 18.76

117 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

خالد


پنجم دبستان

معدل 20

109 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

راحله


یازدهم

معدل 18.89

151 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محدثه


پنجم دبستان

معدل 19.5

104 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

داریوش


پیش دبستانی

معدل 20

107 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدعارف


دوم دبستان

معدل 19

99 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ندا


سوم دبستان

معدل 19.5

103 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حدیثه


ششم دبستان

معدل 19.25

102 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 19 تا 36 از 664 دانش آموز