دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 19 تا 36 از 537 دانش آموز

محمدامین


ششم دبستان

معدل 19.25

81 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عباس


پنجم دبستان

معدل 19.5

83 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی


یازدهم

معدل 19.7

133 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدامین


چهارم دبستان

معدل 20

92 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سارینا


هفتم متوسطه

معدل 10

84 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آرش


هفتم متوسطه

معدل 14.71

84 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علیرضا


پنجم دبستان

معدل 15.5

79 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نیما


یازدهم

معدل 15.92

110 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


نهم متوسطه

معدل 17.79

101 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ستایش


پنجم دبستان

معدل 19.25

98 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رضا


نهم متوسطه

معدل 15.29

101 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

الهه


ششم دبستان

معدل 20

104 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یگانه


دوازدهم

معدل 17

110 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


ششم دبستان

معدل 20

122 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آتنا


هفتم متوسطه

معدل 16.21

118 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

معصومه


هفتم متوسطه

معدل 15.17

118 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

اسما


هشتم متوسطه

معدل 16.07

118 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

الهه


دوازدهم

معدل 19.45

181 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 19 تا 36 از 537 دانش آموز