دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 19 تا 36 از 366 دانش آموز

ابوالفضل


هفتم متوسطه

معدل 16.36

35 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ریحانه


هشتم متوسطه

معدل 19.29

56 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر حسین


یازدهم

معدل 16.4

51 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سعیده


نهم متوسطه

معدل 19.36

56 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهسا


هفتم متوسطه

معدل 18.14

48 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدی


ترم پنجم دانشگاه

معدل 18.08

92 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حمید رضا


هفتم متوسطه

معدل 16.71

59 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدرضا


دهم متوسطه

معدل 8.05

64 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آرش


پنجم دبستان

معدل 20

60 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدیه


اول دبستان

معدل 19.75

58 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هستی


چهارم دبستان

معدل 20

60 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

تمنا


پنجم دبستان

معدل 20

60 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سیده کوثر


اول دبستان

معدل 20

83 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

روح الله


هشتم متوسطه

معدل 15.79

82 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ستایش


ششم دبستان

معدل 19.5

81 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نگین


دهم متوسطه

معدل 19.88

132 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ستایش


اول دبستان

معدل 19

77 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


یازدهم

معدل 16.98

89 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 19 تا 36 از 366 دانش آموز