دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 19 تا 36 از 372 دانش آموز

امیرحسین


نهم متوسطه

معدل 12.93

12 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سجاد


هشتم متوسطه

معدل 18.93

27 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هفتم متوسطه

معدل 19.71

29 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

میترا


دهم متوسطه

معدل 17.73

29 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


ترم سوم دانشگاه

معدل 13

33 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محبوبه


ترم اول دانشگاه

معدل 19

68 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر حسین


نهم متوسطه

معدل 16.71

23 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ریحانه


پنجم دبستان

معدل 19.5

23 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد


هشتم متوسطه

معدل 11.5

23 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی


ترم اول دانشگاه

معدل 9.69

36 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

دنیا


دهم متوسطه

معدل 19.03

34 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


ترم اول دانشگاه

معدل 16.56

36 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

کیارش


ششم دبستان

معدل 20

30 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


دهم متوسطه

معدل 14.93

26 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سید سجاد


چهارم دبیرستان

معدل 17.75

29 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هفتم متوسطه

معدل 16.5

23 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آیلار


نهم متوسطه

معدل 19.71

44 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سوگند


هفتم متوسطه

معدل 17.07

35 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 19 تا 36 از 372 دانش آموز