دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 19 تا 36 از 211 دانش آموز

نگین


سوم دبستان

معدل 20

100 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


اول دبستان

معدل 20

100 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهسا


دهم متوسطه

معدل 18.9

141 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یاسین


هفتم متوسطه

معدل 19.93

127 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

خاطره


هفتم متوسطه

معدل 20

146 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر رضا


هشتم متوسطه

معدل 17.34

113 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هفتم متوسطه

معدل 18.04

113 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سید محمدرضا


پنجم دبستان

معدل 20

116 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازنین زهرا


سوم دبستان

معدل 20

114 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حمیدرضا


هفتم متوسطه

معدل 16.5

113 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهسا


نهم متوسطه

معدل 19.6

139 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مبینا


نهم متوسطه

معدل 18.19

116 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


ششم دبستان

معدل 20

116 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هانیه


ششم دبستان

معدل 19.75

113 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ماجد


دوم دبستان

معدل 20

114 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امید


دوم دبستان

معدل 20

114 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد طاها


هفتم متوسطه

معدل 18.83

127 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازنین زهرا


چهارم دبستان

معدل 19.5

125 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 19 تا 36 از 211 دانش آموز