دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 19 تا 36 از 824 دانش آموز

فاطمه


هشتم متوسطه

معدل 19.57

87 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مائده


پنجم دبستان

معدل 19

66 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدی


سوم دبستان

معدل 20

71 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


چهارم دبیرستان

معدل 17.86

87 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

پریسا


پنجم دبستان

معدل 20

72 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هفتم متوسطه

معدل 16.71

82 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نجمه


دوم دبستان

معدل 20

83 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

روح الله


هفتم متوسطه

معدل 16

82 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


دهم متوسطه

معدل 17.18

92 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدیه


نهم متوسطه

معدل 13.29

82 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

اریا


چهارم دبستان

معدل 19.25

79 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

راحله


یازدهم

معدل 18.89

117 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


ترم دوم دانشگاه

معدل 14.78

158 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

النا


چهارم دبستان

معدل 20

97 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهرناز


هشتم متوسطه

معدل 20

130 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدی


ششم دبستان

معدل 19.25

90 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سالار


ششم دبستان

معدل 20

97 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سیده فردوس


ششم دبستان

معدل 20

97 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 19 تا 36 از 824 دانش آموز