دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 19 تا 36 از 262 دانش آموز

زهرا


چهارم دبیرستان

معدل 16.49

77 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هادی


سوم دبستان

معدل 18.5

77 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدیه


هفتم متوسطه

معدل 12.79

82 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


یازدهم

معدل 19

136 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهره


چهارم دبیرستان

معدل 12.67

102 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

الیاس


یازدهم

معدل 15.21

115 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مریم


چهارم دبیرستان

معدل 15.05

115 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مائده


دهم متوسطه

معدل 18.6

145 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

راحله


یازدهم

معدل 18

134 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

طیبه


چهارم دبیرستان

معدل 18.57

145 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

خالد


پنجم دبستان

معدل 20

109 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مسلم


ششم دبستان

معدل 20

109 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ساناز


یازدهم

معدل 19.84

169 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهرناز


هفتم متوسطه

معدل 18.36

111 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


ششم دبستان

معدل 19.75

106 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازنین


هشتم متوسطه

معدل 17.86

106 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

دیانا


چهارم دبستان

معدل 18.25

99 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ریحانه


چهارم دبستان

معدل 20

109 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 19 تا 36 از 262 دانش آموز