دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 19 تا 36 از 208 دانش آموز

مبین


هفتم متوسطه

معدل 16.9

152 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


دوم دبستان

معدل 20

154 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهران


هفتم متوسطه

معدل 18.71

168 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

پرسا


پنجم دبستان

معدل 20

156 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زینب


دوم دبستان

معدل 20

154 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زینب


اول دبستان

معدل 20

154 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زینب


پنجم دبستان

معدل 19

143 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حلما


سوم دبستان

معدل 20

168 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زینب


دوم دبستان

معدل 20

154 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

صدف


چهارم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرعلی


دوم دبستان

معدل 20

171 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فتح اله


پنجم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مرتضی


هفتم متوسطه

معدل 18.07

171 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


یازدهم

معدل 16.86

184 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرعلی


پنجم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرحسین


پنجم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مائده


هشتم متوسطه

معدل 16.14

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سونیا


ششم دبستان

معدل 17

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 19 تا 36 از 208 دانش آموز