دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 55 تا 72 از 798 دانش آموز

محمد امین


پنجم دبستان

معدل 20

87 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سهیل


سوم دبستان

معدل 20

86 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نسترن


یازدهم

معدل 19.4

128 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

احمدرضا


نهم متوسطه

معدل 11.83

84 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نرگس


یازدهم

معدل 15.95

92 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


هفتم متوسطه

معدل 17.38

84 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هشتم متوسطه

معدل 17.79

84 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هفتم متوسطه

معدل 17.5

84 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آوا


نهم متوسطه

معدل 19.43

102 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یاسین


هفتم متوسطه

معدل 19.93

109 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

پریا


سوم دبستان

معدل 20

86 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدامین


نهم متوسطه

معدل 18.36

89 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آرش


هفتم متوسطه

معدل 16.81

101 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

راحله


پنجم دبستان

معدل 20

104 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رضا


هفتم متوسطه

معدل 15.33

101 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زینب


چهارم دبستان

معدل 20

104 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرحسین


ششم دبستان

معدل 20

104 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


نهم متوسطه

معدل 17.79

101 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 55 تا 72 از 798 دانش آموز