دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 55 تا 72 از 262 دانش آموز

پوریا


نهم متوسطه

معدل 12.45

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سیده مهدیه


هفتم متوسطه

معدل 14.64

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سید متین


هشتم متوسطه

معدل 12.14

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سوگند


ششم دبستان

معدل 16.5

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی


هشتم متوسطه

معدل 13.86

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


چهارم دبیرستان

معدل 16.05

128 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازنین


هفتم متوسطه

معدل 18.63

128 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهلا


چهارم دبیرستان

معدل 18.07

150 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

شهربانو


هفتم متوسطه

معدل 15.21

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حبیب


نهم متوسطه

معدل 17.36

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


ترم دوم دانشگاه

معدل 8

166 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد ساعد


هشتم متوسطه

معدل 13.14

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


سوم دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدی


پنجم دبستان

معدل 17.75

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد امین


سوم دبستان

معدل 18.25

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدعماد


سوم دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

کنعان


اول دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ایمان


چهارم دبیرستان

معدل 13.69

128 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 55 تا 72 از 262 دانش آموز