دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 55 تا 72 از 327 دانش آموز

معصومه


نهم متوسطه

معدل 17

141 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


پنجم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زینب


هشتم متوسطه

معدل 19.21

166 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

پیمان


دهم متوسطه

معدل 15.48

153 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امین رضا


ششم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی


پنجم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


ترم اول دانشگاه

معدل 12.5

216 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


نهم متوسطه

معدل 19.95

182 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد جواد


سوم دبستان

معدل 20

143 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هشتم متوسطه

معدل 19.93

181 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آصف


پنجم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی


هفتم متوسطه

معدل 18.43

150 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سارا


اول دبستان

معدل 20

143 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مبینا


هشتم متوسطه

معدل 19.14

165 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مریم


چهارم دبستان

معدل 18.75

132 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

انوش


هشتم متوسطه

معدل 17.9

141 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد مهدی


هفتم متوسطه

معدل 16.79

141 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مبینا


سوم دبستان

معدل 20

143 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 55 تا 72 از 327 دانش آموز