دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 55 تا 72 از 434 دانش آموز

ساجده


ششم دبستان

معدل 20

156 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

احمد رضا


دوازدهم

معدل 15

166 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یاسمن


نهم متوسطه

معدل 17

152 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوذر


هفتم متوسطه

معدل 18.93

227 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر رضا


پنجم دبستان

معدل 19

143 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

شیدا


هشتم متوسطه

معدل 18.71

168 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سهیل


چهارم دبستان

معدل 20

156 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


پنجم دبستان

معدل 20

156 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حنانه


سوم دبستان

معدل 19.5

149 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هدی


پنجم دبستان

معدل 18.65

143 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


نهم متوسطه

معدل 17.57

152 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

منصور


چهارم دبستان

معدل 10

143 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آنیسا


هشتم متوسطه

معدل 18.5

163 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سما


یازدهم

معدل 15

166 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


دهم متوسطه

معدل 15

166 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدی


یازدهم

معدل 14

166 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهتاب


هشتم متوسطه

معدل 18.64

166 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یاسین


چهارم دبستان

معدل 19

143 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 55 تا 72 از 434 دانش آموز