دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 55 تا 72 از 431 دانش آموز

زهرا


یازدهم

معدل 14.86

64 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ستایش


سوم دبستان

معدل 18

55 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حدیثه


پنجم دبستان

معدل 18.75

55 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حامد


نهم متوسطه

معدل 18.7

131 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محدثه


ترم سوم دانشگاه

معدل 11.82

90 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علیرضا


دهم متوسطه

معدل 17.01

64 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

جمیله


یازدهم

معدل 16.92

77 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مصطفی


ششم دبستان

معدل 20

72 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

شقایق


ترم سوم دانشگاه

معدل 14.15

108 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


دوم دبستان

معدل 19.25

67 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

الهام


دهم متوسطه

معدل 13.84

77 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ساغر


نهم متوسطه

معدل 19.14

82 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

بیتا


دهم متوسطه

معدل 17.59

84 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر حسین


ترم سوم دانشگاه

معدل 18.68

156 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازنین


دهم متوسطه

معدل 19.5

108 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


پنجم دبستان

معدل 20

72 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فریبا


چهارم دبیرستان

معدل 18.78

116 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هادی


چهارم دبستان

معدل 16.75

77 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 55 تا 72 از 431 دانش آموز