دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 73 تا 90 از 459 دانش آموز

سمیرا


ترم اول دانشگاه

معدل 16.03

167 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

پارسا


سوم دبستان

معدل 19.25

112 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


چهارم دبستان

معدل 19.75

118 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یوسف


پنجم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدطاها


دوم دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


دوم دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرحسین


ششم دبستان

معدل 18.5

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


سوم دبستان

معدل 17.25

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زینب


هشتم متوسطه

معدل 18.79

131 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدیه


هشتم متوسطه

معدل 18.64

128 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

بنیامین


ششم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زینب


چهارم دبستان

معدل 17.75

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

کیمیا


هفتم متوسطه

معدل 17.64

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آیناز


اول دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حمید رضا


اول دبستان

معدل 18.5

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

اسماعیل


هشتم متوسطه

معدل 17.19

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فرزاد


چهارم دبیرستان

معدل 18.03

149 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سلمان


پنجم دبستان

معدل 19.25

113 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 73 تا 90 از 459 دانش آموز