دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 73 تا 90 از 431 دانش آموز

الناز


هفتم متوسطه

معدل 20

107 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عرفان


دوم دبستان

معدل 18.75

77 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مریم


ترم پنجم دانشگاه

معدل 16

126 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فائزه


هشتم متوسطه

معدل 16.79

82 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدیه


نهم متوسطه

معدل 13.57

82 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


پنجم دبستان

معدل 19

77 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هفتم متوسطه

معدل 16.29

82 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سارا


یازدهم

معدل 18.12

121 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

روح اله


هشتم متوسطه

معدل 18.64

103 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

متینا


یازدهم

معدل 16.77

102 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازنین


هفتم متوسطه

معدل 19.14

110 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهره


ترم اول دانشگاه

معدل 15.17

133 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نیلوفر


ترم دوم دانشگاه

معدل 15.29

133 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر محمد


پنجم دبستان

معدل 19.75

94 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی اصغر


سوم دبستان

معدل 19.5

92 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


یازدهم

معدل 16.61

102 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


ترم اول دانشگاه

معدل 16.19

192 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سارینا


دوم دبستان

معدل 20

95 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 73 تا 90 از 431 دانش آموز