دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 109 تا 126 از 244 دانش آموز

فهیمه سادات


چهارم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نرگس سادات


ششم دبستان

معدل 19.5

115 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهلا


هفتم متوسطه

معدل 20

152 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی


هفتم متوسطه

معدل 15.36

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مینا


نهم متوسطه

معدل 17.79

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

پریسا


هفتم متوسطه

معدل 19.4

142 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عارف


نهم متوسطه

معدل 11.64

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

داود


نهم متوسطه

معدل 15.64

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

روح الله


ششم دبستان

معدل 17.5

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هشتم متوسطه

معدل 14

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


پنجم دبستان

معدل 19.75

118 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی


هفتم متوسطه

معدل 12.47

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آرش


نهم متوسطه

معدل 15.12

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مائده


پنجم دبستان

معدل 17

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رقیه


یازدهم

معدل 14.43

128 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رسول


دهم متوسطه

معدل 11.05

128 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی


ششم دبستان

معدل 18

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهلا


دوم دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 109 تا 126 از 244 دانش آموز