دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 145 تا 162 از 551 دانش آموز

فاطمه


هشتم متوسطه

معدل 19.2

199 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


ششم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


چهارم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مبینا


ششم دبستان

معدل 19.5

166 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مریم


هفتم متوسطه

معدل 19.95

218 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی


سوم دبستان

معدل 18.25

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


دهم متوسطه

معدل 10.89

184 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مریم


هشتم متوسطه

معدل 15.62

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هشتم متوسطه

معدل 16.5

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدرضا


دهم متوسطه

معدل 15.99

184 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آتیلا


هفتم متوسطه

معدل 19

194 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

پارسا


پنجم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


ششم دبستان

معدل 19.5

166 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

خدایار


هشتم متوسطه

معدل 15.64

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مجید


هشتم متوسطه

معدل 16.5

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد اسماعیل


دوازدهم

معدل 17

184 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هفتم متوسطه

معدل 19

194 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


هفتم متوسطه

معدل 18.5

181 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 145 تا 162 از 551 دانش آموز