دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 163 تا 180 از 245 دانش آموز

سید حسین


دوازدهم

معدل 18.96

316 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یسنا


دوازدهم

معدل 16.45

239 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد عرفان


ششم دبستان

معدل 19.25

211 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حامد


نهم متوسطه

معدل 18.31

230 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر حسین


نهم متوسطه

معدل 16.06

219 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سحرناز


هفتم متوسطه

معدل 19

252 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

میلاد


یازدهم

معدل 16

239 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آیدا


یازدهم

معدل 17.86

273 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی اصغر


دهم متوسطه

معدل 14.79

239 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سارا


دوازدهم

معدل 19.16

324 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدمهدی


هشتم متوسطه

معدل 17.71

219 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یامین


هفتم متوسطه

معدل 19.05

254 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رها


سوم دبستان

معدل 20

223 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سیدعرفان


نهم متوسطه

معدل 18.12

223 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

طاها


پنجم دبستان

معدل 20

226 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد طاها


سوم دبستان

معدل 19.75

219 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

بنیامین


چهارم دبستان

معدل 20

226 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سیده نرگس


ششم دبستان

معدل 17.5

206 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 163 تا 180 از 245 دانش آموز