دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 163 تا 180 از 472 دانش آموز

ماریا


چهارم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد حسین


اول دبستان

معدل 19

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عبدالله


چهارم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد مهدیار


اول دبستان

معدل 17.25

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مجیب الرحمان


دهم متوسطه

معدل 18.66

234 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هستی


ششم دبستان

معدل 19.75

170 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سامان


نهم متوسطه

معدل 16.5

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازنین زهرا


چهارم دبستان

معدل 17.25

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ماهان


چهارم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فائزه


دوم دبستان

معدل 20

171 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نجمه


ششم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

جواد


پنجم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


هفتم متوسطه

معدل 19.57

208 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

بهنام


اول دبستان

معدل 20

171 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد


هفتم متوسطه

معدل 18.21

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد


سوم دبستان

معدل 20

171 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

طاها


پنجم دبستان

معدل 18.5

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدمهدی


نهم متوسطه

معدل 15.95

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 163 تا 180 از 472 دانش آموز