دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 253 تا 270 از 496 دانش آموز

ریحانه


پنجم دبستان

معدل 19.75

142 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رسول


هشتم متوسطه

معدل 15.93

141 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


دوم دبستان

معدل 20

143 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هستی


پنجم دبستان

معدل 19.5

139 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عبدالرضا


یازدهم

معدل 18.84

200 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سارینا


هشتم متوسطه

معدل 20

183 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مریم


یازدهم

معدل 19.43

215 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رقیه


هشتم متوسطه

معدل 19.86

180 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

النا


پیش دبستانی

معدل 20

143 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه زهرا


دوم دبستان

معدل 19.75

140 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هشتم متوسطه

معدل 20

183 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امید


هشتم متوسطه

معدل 16.43

141 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

غزل


ششم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

احمد


چهارم دبستان

معدل 18.75

132 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


اول دبستان

معدل 20

143 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

شیوا


هشتم متوسطه

معدل 19.1

164 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد


چهارم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازنین زهرا


سوم دبستان

معدل 20

143 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 253 تا 270 از 496 دانش آموز