دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 253 تا 270 از 818 دانش آموز

زهرا


هفتم متوسطه

معدل 18.29

122 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سما


هفتم متوسطه

معدل 19.93

151 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یونس


یازدهم

معدل 18.21

153 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

کورش


پیش دبستانی

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ستایش


دوم دبستان

معدل 19.5

115 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


نهم متوسطه

معدل 19.1

136 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هلیا


اول دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ایلیا


هشتم متوسطه

معدل 19.31

140 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فرشته


هفتم متوسطه

معدل 19.12

137 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ماهرخ


نهم متوسطه

معدل 19.36

141 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدی


نهم متوسطه

معدل 18.57

127 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ارین


هشتم متوسطه

معدل 18.5

126 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

شهربانو


هفتم متوسطه

معدل 19.07

136 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


دوم دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آتنا


ششم دبستان

معدل 19.75

118 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هشتم متوسطه

معدل 19.29

140 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

تکتم


دوم دبستان

معدل 19.25

112 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هفتم متوسطه

معدل 19.95

151 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 253 تا 270 از 818 دانش آموز