دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 253 تا 270 از 481 دانش آموز

بهاره


هفتم متوسطه

معدل 19.21

138 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نگار


نهم متوسطه

معدل 19.21

138 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هشتم متوسطه

معدل 18.32

123 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرمحمد


سوم دبستان

معدل 19.75

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نرگس


یازدهم

معدل 18.49

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

غزل


پنجم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


یازدهم

معدل 17.16

131 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرعباس


سوم دبستان

معدل 18.5

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عطیه


هفتم متوسطه

معدل 18.29

122 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سلینا


دوم دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر عباس


دوم دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

کوثر


دهم متوسطه

معدل 16.47

128 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

جواد


چهارم دبیرستان

معدل 18.7

163 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ریحانه


سوم دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی


پنجم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدی


چهارم دبستان

معدل 19.75

118 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


دوم دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

پارسا


سوم دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 253 تا 270 از 481 دانش آموز