دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 253 تا 270 از 372 دانش آموز

فاطمه


دهم متوسطه

معدل 18.45

158 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عباس


نهم متوسطه

معدل 17.71

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازنین


اول دبستان

معدل 18.75

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

خاطره


پنجم دبستان

معدل 19.5

115 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آیدا


هفتم متوسطه

معدل 16.36

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرعلی


پنجم دبستان

معدل 19.25

113 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد مهدی


هفتم متوسطه

معدل 19.43

142 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

کیمیا


یازدهم

معدل 19.57

182 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدی


ششم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مینا


چهارم دبیرستان

معدل 19.95

190 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محدثه


دهم متوسطه

معدل 18.14

152 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سما


سوم دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


چهارم دبستان

معدل 18

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آوا


پنجم دبستان

معدل 18.75

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازیلا


اول دبستان

معدل 14.25

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

پارسا


دوم دبستان

معدل 19

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یوسف


سوم دبستان

معدل 19

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدی


ششم دبستان

معدل 19.75

118 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 253 تا 270 از 372 دانش آموز