دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 271 تا 288 از 457 دانش آموز

محمدرضا


چهارم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رضا


هشتم متوسطه

معدل 18.45

150 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عبدالرضا


چهارم دبستان

معدل 19.75

142 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سینا


پنجم دبستان

معدل 19.75

142 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یاسین


چهارم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ساسان


هشتم متوسطه

معدل 13.93

141 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

افشین


هشتم متوسطه

معدل 18.88

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ایمان


سوم دبستان

معدل 20

143 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یوسف


پنجم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سجاد


چهارم دبستان

معدل 19.25

135 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدعلی


دوم دبستان

معدل 18.75

132 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

الهه


چهارم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هفتم متوسطه

معدل 17.7

141 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هشتم متوسطه

معدل 18.71

156 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد جواد


اول دبستان

معدل 19.5

138 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حمیدرضا


هفتم متوسطه

معدل 16.67

141 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد طاها


اول دبستان

معدل 20

143 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدطاها


چهارم دبستان

معدل 19.75

142 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 271 تا 288 از 457 دانش آموز