دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 235 تا 252 از 496 دانش آموز

الهه


هفتم متوسطه

معدل 20

183 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرسام


اول دبستان

معدل 20

143 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


دوم دبستان

معدل 19.25

135 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهرناز


سوم دبستان

معدل 19.5

138 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نگین


چهارم دبستان

معدل 19.75

142 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرحسین


ششم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


پنجم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


چهارم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر


چهارم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

معصومه


هفتم متوسطه

معدل 19.81

179 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حدیثه


پنجم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابراهیم


هشتم متوسطه

معدل 19.71

177 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد طاهر


دوم دبستان

معدل 20

143 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدطاها


سوم دبستان

معدل 19.25

135 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آرش


ششم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر مهدی


پنجم دبستان

معدل 18.75

132 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نرگس


چهارم دبستان

معدل 18

132 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حنانه


سوم دبستان

معدل 20

143 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 235 تا 252 از 496 دانش آموز