دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 524 دانش آموز

شایان


نهم متوسطه

معدل 18.71

75 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مریم


ترم چهارم دانشگاه

معدل 17

116 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رضا


هفتم متوسطه

معدل 15.33

84 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


یازدهم

معدل 12.42

92 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زینب


دهم متوسطه

معدل 12.34

92 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یاسمن


دهم متوسطه

معدل 13

92 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ریحانه


دوم دبستان

معدل 20

86 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مصطفی


دوازدهم

معدل 16.34

110 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ساناز


دهم متوسطه

معدل 13.07

110 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازنین رقیه


پنجم دبستان

معدل 20

104 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نیما


دوازدهم

معدل 15.77

110 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

خاطره


نهم متوسطه

معدل 20

132 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر علی


دوم دبستان

معدل 18.75

95 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ایوب


نهم متوسطه

معدل 16.21

118 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

میلاد


هشتم متوسطه

معدل 18.95

135 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

اسامه


نهم متوسطه

معدل 14.26

118 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مسعود


دهم متوسطه

معدل 15.03

129 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فریده


دوازدهم

معدل 13

129 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 524 دانش آموز