دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 431 دانش آموز

زهرا


چهارم دبستان

معدل 20

12 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عاطفه


چهارم دبستان

معدل 20

12 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آرین


نهم متوسطه

معدل 13.54

12 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نیایش


سوم دبستان

معدل 19

11 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد رضا


سوم دبستان

معدل 17

11 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرحسین


هفتم متوسطه

معدل 13.71

12 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدصادق


دهم متوسطه

معدل 12.47

13 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدی


هفتم متوسطه

معدل 14.64

12 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سجاد


هشتم متوسطه

معدل 18.93

13 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هشتم متوسطه

معدل 20

15 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مژده


دهم متوسطه

معدل 17.54

14 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یگانه


هفتم متوسطه

معدل 16.07

12 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سمیه


یازدهم

معدل 19.59

18 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علیرضا


هفتم متوسطه

معدل 17.93

12 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رویا


چهارم دبستان

معدل 17

11 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


ششم دبستان

معدل 20

12 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


دوم دبستان

معدل 19.5

23 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

میترا


دهم متوسطه

معدل 17.73

29 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 431 دانش آموز