دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 1 تا 18 از 245 دانش آموز

محمد صالح


دهم متوسطه

معدل 18.31

29 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدی


یازدهم

معدل 16.21

24 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یسنا


ششم دبستان

معدل 19.5

22 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یاشار


نهم متوسطه

معدل 10

22 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یوسف


ششم دبستان

معدل 20

23 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عابده


نهم متوسطه

معدل 18.05

22 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


پنجم دبستان

معدل 18.75

21 هزار تومان باقی مانده
90 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مریم


چهارم دبستان

معدل 19.5

48 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محیا


اول دبستان

معدل 20

45 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدی


ششم دبستان

معدل 18.5

41 هزار تومان باقی مانده
80 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرحسین


ترم دوم دانشگاه

معدل 13.93

111 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


نهم متوسطه

معدل 15.14

66 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

راحیل


پنجم دبستان

معدل 18.5

62 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

میترا


دهم متوسطه

معدل 19.75

104 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زینب


نهم متوسطه

معدل 18.43

70 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سید یونس


یازدهم

معدل 17.75

81 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر محمد


ششم دبستان

معدل 20

68 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


ترم ششم دانشگاه

معدل 18.66

244 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 1 تا 18 از 245 دانش آموز