دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 37 تا 54 از 327 دانش آموز

امیررضا


هفتم متوسطه

معدل 18.86

143 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

النا


ششم دبستان

معدل 20

130 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسینعلی


چهارم دبستان

معدل 17.75

119 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محدثه


ششم دبستان

معدل 20

130 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدیه


ششم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آیلار


ششم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر علی


دوم دبستان

معدل 20

143 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد یاسین


هفتم متوسطه

معدل 19.43

171 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آریا


هشتم متوسطه

معدل 18.21

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حدیثه


دوم دبستان

معدل 18.25

132 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


نهم متوسطه

معدل 16.64

141 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فرزانه


دهم متوسطه

معدل 18.99

203 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آوا


چهارم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


هفتم متوسطه

معدل 17.33

141 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ساحل


هشتم متوسطه

معدل 18.88

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی اصغر


هفتم متوسطه

معدل 19

162 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر علی


دوم دبستان

معدل 20

143 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد احسان


دوم دبستان

معدل 20

143 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 37 تا 54 از 327 دانش آموز