دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 37 تا 54 از 211 دانش آموز

امیر ارسلان


دهم متوسطه

معدل 17

138 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر حسین


دوازدهم

معدل 12.23

138 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هشتم متوسطه

معدل 19.64

158 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرعباس


اول دبستان

معدل 20

129 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

لاله


ششم دبستان

معدل 20

130 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهران


هفتم متوسطه

معدل 18.71

140 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یحیی


چهارم دبستان

معدل 19

119 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مبینا


سوم دبستان

معدل 20

129 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

بنیامین


اول دبستان

معدل 20

129 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ساجده


نهم متوسطه

معدل 17

127 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

خالد


هفتم متوسطه

معدل 15.38

127 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یلدا


دوم دبستان

معدل 20

129 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سیده فائزه


نهم متوسطه

معدل 18.5

151 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عبدالله


چهارم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرمحمد


هفتم متوسطه

معدل 19.57

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هدی


سوم دبستان

معدل 20

143 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آسیه


یازدهم

معدل 18.41

189 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

شیوا


دوازدهم

معدل 15.44

153 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 37 تا 54 از 211 دانش آموز