دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 37 تا 54 از 481 دانش آموز

علی


پنجم دبستان

معدل 18.25

55 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


یازدهم

معدل 15.26

64 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد


هشتم متوسطه

معدل 11.5

59 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هانیه


ترم ششم دانشگاه

معدل 19.04

127 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آیناز


هشتم متوسطه

معدل 19.95

76 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

پوریا


ششم دبستان

معدل 20

64 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حدیثه


پنجم دبستان

معدل 18.75

55 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


یازدهم

معدل 14.86

64 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ستایش


سوم دبستان

معدل 18

55 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ناهید


یازدهم

معدل 10.91

77 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مائده


پنجم دبستان

معدل 18.5

66 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

الهام


دهم متوسطه

معدل 13.84

77 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

جمیله


یازدهم

معدل 16.92

77 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازنین


دهم متوسطه

معدل 19.5

108 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حامد


نهم متوسطه

معدل 18.7

157 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سادیه


ششم دبستان

معدل 17.75

66 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


دوم دبستان

معدل 20

71 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هانیه


نهم متوسطه

معدل 16.64

70 هزار تومان باقی مانده
40 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 37 تا 54 از 481 دانش آموز