دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 37 تا 54 از 448 دانش آموز

اعلا


پنجم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد یاسین


هفتم متوسطه

معدل 19.43

171 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هفتم متوسطه

معدل 18.29

147 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


چهارم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


نهم متوسطه

معدل 16.64

141 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حدیثه


دوم دبستان

معدل 18.25

132 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


پنجم دبستان

معدل 19.75

142 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


هشتم متوسطه

معدل 19.79

178 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آرینا


ششم دبستان

معدل 18.75

132 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نیایش


هفتم متوسطه

معدل 15.62

141 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یونس


هفتم متوسطه

معدل 19.31

168 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آرش


نهم متوسطه

معدل 17.86

141 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سارا


اول دبستان

معدل 20

143 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مبینا


هشتم متوسطه

معدل 19.14

165 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مریم


چهارم دبستان

معدل 18.75

132 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


ترم اول دانشگاه

معدل 12.5

216 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هستی


ششم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی


هفتم متوسطه

معدل 18.43

150 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 37 تا 54 از 448 دانش آموز