دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 37 تا 54 از 244 دانش آموز

زهره


ترم اول دانشگاه

معدل 15.17

133 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حانیه


پنجم دبستان

معدل 17.75

88 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدی


نهم متوسطه

معدل 18.71

104 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


یازدهم

معدل 19

136 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

کیانا


هشتم متوسطه

معدل 19.5

115 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آرش


چهارم دبستان

معدل 20

97 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ریحانه


چهارم دبستان

معدل 17.75

99 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مریم


چهارم دبیرستان

معدل 15.05

115 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مبین


سوم دبستان

معدل 20

107 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مائده


دهم متوسطه

معدل 18.6

145 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ریحانه


چهارم دبستان

معدل 20

109 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آتنا


دوم دبستان

معدل 18

99 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ندا


چهارم دبستان

معدل 20

109 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یسنا


چهارم دبستان

معدل 19

99 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدعارف


دوم دبستان

معدل 18.25

99 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسینعلی


دوم دبستان

معدل 20

107 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آیدا


پنجم دبستان

معدل 20

109 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازنین


هشتم متوسطه

معدل 17.86

106 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 37 تا 54 از 244 دانش آموز