دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 37 تا 54 از 241 دانش آموز

یاسین


هشتم متوسطه

معدل 18.5

212 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


نهم متوسطه

معدل 17.75

197 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


پنجم دبستان

معدل 20

203 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر محمد


چهارم دبستان

معدل 20

203 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

متین


هفتم متوسطه

معدل 14.93

197 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یسنا


نهم متوسطه

معدل 19.79

250 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

الیسا


ششم دبستان

معدل 19.5

195 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر


ششم دبستان

معدل 20

203 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هشتم متوسطه

معدل 19.86

252 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر حسین


نهم متوسطه

معدل 16.06

197 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هانیه


نهم متوسطه

معدل 18.88

223 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رومینا


نهم متوسطه

معدل 19.33

237 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر حسین


چهارم دبستان

معدل 19.5

195 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عاطفه


دهم متوسطه

معدل 19.5

337 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فریبا


یازدهم

معدل 16.5

239 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مبینا


نهم متوسطه

معدل 18.75

244 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آسنا


هفتم متوسطه

معدل 15.05

219 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدامین


نهم متوسطه

معدل 19.25

260 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 37 تا 54 از 241 دانش آموز