دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 37 تا 54 از 580 دانش آموز

رزا


پنجم دبستان

معدل 19.75

106 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زینب


ششم دبستان

معدل 20

109 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد مهدی


هفتم متوسطه

معدل 14.71

106 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

راضیه


چهارم دبستان

معدل 19

99 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هشتم متوسطه

معدل 19.5

129 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

النا


اول دبستان

معدل 19.5

103 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

الینا


سوم دبستان

معدل 19.5

103 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مینا


دهم متوسطه

معدل 18.12

136 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


چهارم دبیرستان

معدل 17.86

131 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

تینا


نهم متوسطه

معدل 17.57

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زینت


نهم متوسطه

معدل 17

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدطاها


دوم دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


دوم دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رضا


ششم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

موسی


چهارم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدرضا


سوم دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زینب


پنجم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمداحسان


ششم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 37 تا 54 از 580 دانش آموز