دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 37 تا 54 از 664 دانش آموز

ساناز


چهارم دبیرستان

معدل 17.66

127 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

راضیه


چهارم دبستان

معدل 19

99 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد امین


هفتم متوسطه

معدل 19.79

134 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

اسما


پنجم دبستان

معدل 19.75

106 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

صفورا


نهم متوسطه

معدل 18.36

111 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد مهدی


ششم دبستان

معدل 19.25

102 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

النا


اول دبستان

معدل 19.5

103 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یسنا


دوم دبستان

معدل 20

107 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ریحانه


چهارم دبستان

معدل 20

109 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدفاروق


سوم دبستان

معدل 20

107 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هشتم متوسطه

معدل 19.12

123 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

اسرا


سوم دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسام


چهارم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد


چهارم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد مهدی


پنجم دبستان

معدل 16.5

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

بنیامین


هفتم متوسطه

معدل 13.71

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرارسلان


سوم دبستان

معدل 19.25

112 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مسعود


پنجم دبستان

معدل 19.5

115 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 37 تا 54 از 664 دانش آموز