دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 37 تا 54 از 537 دانش آموز

یاسین


ششم دبستان

معدل 20

122 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فرناز


اول دبستان

معدل 20

120 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی اصغر


سوم دبستان

معدل 18.25

111 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

کوثر


سوم دبستان

معدل 18.75

111 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


پنجم دبستان

معدل 17.5

111 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آرمین


چهارم دبستان

معدل 20

122 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مرتضی


یازدهم

معدل 11.86

129 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نرگس


دوازدهم

معدل 13.66

129 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

راحیل


چهارم دبستان

معدل 20

122 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهسا


سوم دبستان

معدل 20

120 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

معصومه


سوم دبستان

معدل 18.5

111 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدیه


هفتم متوسطه

معدل 16.86

118 هزار تومان باقی مانده
30 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


سوم دبستان

معدل 20

137 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

بلال


هشتم متوسطه

معدل 19

155 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سامان


چهارم دبستان

معدل 19.75

136 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرمحمد


دوم دبستان

معدل 20

137 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عمر


یازدهم

معدل 16.93

147 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

متین


پنجم دبستان

معدل 19.75

136 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 37 تا 54 از 537 دانش آموز