دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 37 تا 54 از 372 دانش آموز

بنیامین


چهارم دبستان

معدل 20

36 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حانیه


دهم متوسطه

معدل 16.55

38 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


دهم متوسطه

معدل 16.78

38 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ایمان


سوم دبستان

معدل 18.25

33 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

پارسا


پنجم دبستان

معدل 19.75

35 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

الیاس


چهارم دبیرستان

معدل 12.88

38 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سینا


پنجم دبستان

معدل 20

36 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نگین


چهارم دبیرستان

معدل 16.4

51 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

راحله


چهارم دبیرستان

معدل 19

68 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هانیه


نهم متوسطه

معدل 16.64

47 هزار تومان باقی مانده
60 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نسیمه


پنجم دبستان

معدل 20

60 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ستایش


سوم دبستان

معدل 18

55 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

پوریا


ششم دبستان

معدل 20

60 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


یازدهم

معدل 15.26

64 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مبین


نهم متوسطه

معدل 18.5

63 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علیرضا


دهم متوسطه

معدل 17.01

64 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هانیه


ترم ششم دانشگاه

معدل 19.04

127 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

کیمیا


یازدهم

معدل 19.37

89 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 37 تا 54 از 372 دانش آموز