دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 37 تا 54 از 824 دانش آموز

عسل


ششم دبستان

معدل 20

97 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نسرین


ششم دبستان

معدل 20

97 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد متین


چهارم دبستان

معدل 19.5

92 هزار تومان باقی مانده
20 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

کنعان


اول دبستان

معدل 20

107 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

کوثر


هفتم متوسطه

معدل 19.07

122 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


چهارم دبستان

معدل 20

109 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آرین


نهم متوسطه

معدل 14.65

106 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سیده زهرا


چهارم دبیرستان

معدل 11.06

115 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


دهم متوسطه

معدل 15

115 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سید مجتبی


ششم دبستان

معدل 20

109 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زینب


پنجم دبستان

معدل 20

109 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هشتم متوسطه

معدل 19.5

129 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هشتم متوسطه

معدل 19.12

123 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سید علیرضا


ششم دبستان

معدل 20

109 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد مهدی


هفتم متوسطه

معدل 14.71

106 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

النا


اول دبستان

معدل 19.5

103 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدعارف


دوم دبستان

معدل 19

99 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رزا


پنجم دبستان

معدل 19.75

106 هزار تومان باقی مانده
10 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 37 تا 54 از 824 دانش آموز