دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 37 تا 54 از 70 دانش آموز

مجتبی


دوم دبستان

معدل 18

132 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سحر


اول دبستان

معدل 17.5

132 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

طلعت


نهم متوسطه

معدل 16.57

141 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هفتم متوسطه

معدل 17.79

141 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نیلوفر


نهم متوسطه

معدل 18.29

147 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


ششم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی رضا


دوم دبستان

معدل 20

143 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سیده مائده


پنجم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدمهدی


ششم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد طاها


ششم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هومن


ششم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مریم


هفتم متوسطه

معدل 18.71

156 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علیرضا


هفتم متوسطه

معدل 17.64

141 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محسن


ششم دبستان

معدل 15

132 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نرگس


پنجم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یکتا


هشتم متوسطه

معدل 13.93

141 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سحر


ششم دبستان

معدل 18.75

132 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هلیا


سوم دبستان

معدل 20

143 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 37 تا 54 از 70 دانش آموز