دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 37 تا 54 از 798 دانش آموز

ابوالفضل


پنجم دبستان

معدل 20

87 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدطاها


هشتم متوسطه

معدل 17.71

84 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مینا


هشتم متوسطه

معدل 13.86

84 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یسنا


سوم دبستان

معدل 20

86 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آتنا


هفتم متوسطه

معدل 19.79

107 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یاسین


نهم متوسطه

معدل 14.17

84 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

الهام


دهم متوسطه

معدل 13.14

92 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سامان


دوازدهم

معدل 16.68

92 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سما


یازدهم

معدل 16.65

92 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیررضا


هفتم متوسطه

معدل 18.48

90 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

میترا


دوازدهم

معدل 17.23

95 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


یازدهم

معدل 18.98

122 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هشتم متوسطه

معدل 14.4

84 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی رضا


پنجم دبستان

معدل 20

87 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


دوازدهم

معدل 15.72

92 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی


دهم متوسطه

معدل 14.51

92 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مانی


دهم متوسطه

معدل 17.36

97 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدیه


یازدهم

معدل 15.91

92 هزار تومان باقی مانده
50 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 37 تا 54 از 798 دانش آموز