دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 37 تا 54 از 624 دانش آموز

معاذ


ششم دبستان

معدل 20

52 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

جواد


ترم هفتم دانشگاه

معدل 15.73

72 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد


ترم هفتم دانشگاه

معدل 18.64

140 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مبینا


یازدهم

معدل 15.22

55 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


ششم دبستان

معدل 20

52 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

صابر


پنجم دبستان

معدل 18

48 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


ترم پنجم دانشگاه

معدل 18.99

146 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هشتم متوسطه

معدل 18.43

54 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

کلثوم


پنجم دبستان

معدل 18.25

48 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زینب


دوازدهم

معدل 19.92

82 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عرفان


هشتم متوسطه

معدل 16

51 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مرضیه


دوازدهم

معدل 15.43

55 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نرگس


دوازدهم

معدل 15

55 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محیا


هفتم متوسطه

معدل 16.43

51 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر حسین


سوم دبستان

معدل 19.75

50 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سیده کوثر


چهارم دبستان

معدل 19

48 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سید پوریا


هشتم متوسطه

معدل 19.64

69 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ستایش


هفتم متوسطه

معدل 16.79

51 هزار تومان باقی مانده
70 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 37 تا 54 از 624 دانش آموز