بانیان


جزییات مالی خدمات دریافتی دانش آموزان و وضعیت صندوق بانیان خیر

به مهربانی در حال حاضر از تحصیل ۵۵۰۰ دانش آموز در سراسر کشور حمایت می کند و علاوه بر آن، خدماتی نظیر امکانات معیشتی، آموزشی، فرهنگی، مهارت آموزی، و از همه مهم تر، خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی را به این دانش آموزان و خانواده های شان اختصاص داده است. ارزش ریالی این خدمات پنج گانه که طی سال ۱۳۹۸ به جامعه هدف به طور سرانه ارائه شده است معادل ۸۰۰ تا یک میلیون تومان در ماه بوده است. شما هموطن نیک اندیش نیز می توانید با پرداخت مبلغی دلخواه، از این فعالیت حمایت کنید..

تعداد دانش اموزان

7603

ارزش خدمات ارایه شده به دانش آموزان

24,526,482,887 تومان

سرانه علی الحساب امسال هر دانش آموز

0 تومان

وضعیت صندوق بانیان خدمات دانش آموزان در سال 1403

هم اکنون inf دانش آموز در انتظار بانی برای دریافت خدمات شش گانه فوق الذکر هستند.

INF٪