بانیان


جزییات مالی خدمات دریافتی دانش آموزان و وضعیت صندوق بانیان خیر

به مهربانی در حال حاضر از تحصیل ۵۵۰۰ دانش آموز در سراسر کشور حمایت می کند و علاوه بر آن، خدماتی نظیر امکانات معیشتی، آموزشی، فرهنگی، مهارت آموزی، و از همه مهم تر، خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی را به این دانش آموزان و خانواده های شان اختصاص داده است. ارزش ریالی این خدمات پنج گانه که طی سال ۱۳۹۸ به جامعه هدف به طور سرانه ارائه شده است معادل ۸۰۰ تا یک میلیون تومان در ماه بوده است. شما هموطن نیک اندیش نیز می توانید با پرداخت مبلغی دلخواه، از این فعالیت حمایت کنید..

تعداد دانش اموزان

ارزش خدمات ارایه شده به دانش آموزان

23,449,608,106 تومان

سرانه علی الحساب امسال هر دانش آموز

0 تومان

وضعیت صندوق بانیان خدمات دانش آموزان در سال

هم اکنون nan دانش آموز در انتظار بانی برای دریافت خدمات شش گانه فوق الذکر هستند.

NAN٪