بانیان


جزییات مالی خدمات دریافتی دانش آموزان و وضعیت صندوق بانیان خیر

"به مهربانی" هم اکنون بیش از 3000 دانش آموز را برای تحصیل با کیفیت درد سراسر کشور تحت پوشش قرار داده و علاوه بر آن هزینه تامین امکانات معیشتی، آموزشی، فرهنگی، استعدادیابی، مهارت آموزی و مهم تر از همه ارائه خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی را برای آنها فراهم کرده است، که ارزش آن برای هر دانش آموز ماهانه معادل یک میلیون تومان خدمات در دسته بندی های فوق است.
این خدمات تماما با پشتوانه بانیان برقرار است که در ادامه جزییات مالی و خدمات صورت گرفته را می توانید مشاهده نمایید.

تعداد دانش اموزان

5036

ارزش خدمات ارایه شده به دانش آموزان

7,533,363,740 تومان

سرانه علی الحساب امسال هر دانش آموز

600,000 تومان

وضعیت صندوق بانیان خدمات دانش آموزان در سال 1399

هم اکنون 3,793 دانش آموز در انتظار بانی برای دریافت خدمات شش گانه فوق الذکر هستند.

25٪