مشاهده ی جزییات مالی خدمات دانش آموزان در سال 1401


به مهربانی در حال حاضر از تحصیل ۵۵۰۰ دانش آموز در سراسر کشور حمایت می کند و علاوه بر آن، خدماتی نظیر امکانات معیشتی، آموزشی، فرهنگی، مهارت آموزی، و از همه مهم تر، خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی را به این دانش آموزان و خانواده های شان اختصاص داده است.
ارزش ریالی این خدمات پنج گانه که طی سال ۱۳۹۸ به جامعه هدف به طور سرانه ارائه شده است معادل ۸۰۰ تا یک میلیون تومان در ماه بوده است.
شما هموطن نیک اندیش نیز می توانید با پرداخت مبلغی دلخواه، از این فعالیت حمایت کنید.

سهم پرداختی من

=
سرانه تخمینی هر دانش آموز برای تمام سال 1401 x تعداد دانش آموزان
> وضعیت کامل هزینه های سال 1401 تاکنون

با کلیک روی هر کدام از موارد بالا, جزییات کامل آن را مشاهده نمایید