می خواهم بانی شوم


شما هم می توانید در این امر خیر سهیم باشید.

می خواهم بانی شوم

لطفا مشخص نمایید که مایلید تا بانی خدمات چه تعداد دانش آموز و برای چند ماه باشید؟
سرانه علی الحساب هر دانش آموز برای سال 1403 معادل 0 تومان است.

چه تعداد دانش آموز؟

X

چند ماه؟

جمع مبلغ

0 تومان


آیا دانش آموزان از شعبه های خاصی مدنظر است؟نحوه پرداخت:
پرداخت آنلاین بانک سامان
بانک سامان
پرداخت آنلاین بانک ملت
بانک ملت
پرداخت آنلاین ارزی
درگاه ارزی
کیف پول
کیف پول