دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 199 تا 216 از 479 دانش آموز

فاطیما


پیش دبستانی

معدل 20

171 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فرزانه


هشتم متوسطه

معدل 19.71

212 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

غزل


اول دبستان

معدل 20

171 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نیایش


چهارم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هانیه


ششم دبستان

معدل 19.5

166 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نیایش


اول دبستان

معدل 20

171 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدیه


یازدهم

معدل 18.83

239 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهنا


نهم متوسطه

معدل 17.81

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

الناز


هفتم متوسطه

معدل 19.64

210 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازنین


هشتم متوسطه

معدل 17.95

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد امین


سوم دبستان

معدل 19.75

168 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هشتم متوسطه

معدل 16.95

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فرناز


پیش دبستانی

معدل 20

171 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زینب


چهارم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

بنیامین


ششم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

اسما


هفتم متوسطه

معدل 18

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهره


نهم متوسطه

معدل 19.86

216 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ثنا


دوم دبستان

معدل 20

171 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 199 تا 216 از 479 دانش آموز