دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 181 تا 198 از 469 دانش آموز

یاسین


ششم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عرفان


هفتم متوسطه

معدل 18.79

189 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد


سوم دبستان

معدل 20

171 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فرزانه


هشتم متوسطه

معدل 19.71

212 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

بهمن


چهارم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

شهرام


پنجم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

بنیامین


ششم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد


هفتم متوسطه

معدل 18.21

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آرمین


پنجم دبستان

معدل 17

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

کوثر


دوم دبستان

معدل 20

171 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فائزه


دوم دبستان

معدل 19

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

جواد


پنجم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر علی


سوم دبستان

معدل 19.75

168 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فائزه


دوم دبستان

معدل 20

171 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد


اول دبستان

معدل 19

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


نهم متوسطه

معدل 19.33

202 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ثنا


دوم دبستان

معدل 20

171 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فرناز


پیش دبستانی

معدل 20

171 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 181 تا 198 از 469 دانش آموز