دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 181 تا 198 از 245 دانش آموز

فاطمه


پنجم دبستان

معدل 18.5

206 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محدثه


نهم متوسطه

معدل 19.83

279 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر پارسا


اول دبستان

معدل 20

223 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هانیه


دهم متوسطه

معدل 17

239 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سامی


دوم دبستان

معدل 20

223 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی رضا


اول دبستان

معدل 20

223 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

پرناز


سوم دبستان

معدل 19.92

221 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یگانه


سوم دبستان

معدل 19.75

219 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


سوم دبستان

معدل 19.89

221 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

پرنیا


چهارم دبستان

معدل 19

206 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عرفان


هفتم متوسطه

معدل 20

285 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهسا


چهارم دبستان

معدل 19.75

221 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد مهدی


سوم دبستان

معدل 20

223 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آیلار


چهارم دبستان

معدل 20

226 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرعلی


ششم دبستان

معدل 20

226 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطیما


اول دبستان

معدل 20

223 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

شقایق


نهم متوسطه

معدل 18.98

252 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد مرصاد


اول دبستان

معدل 20

223 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 181 تا 198 از 245 دانش آموز