دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 469 تا 486 از 551 دانش آموز

حلما


سوم دبستان

معدل 20

171 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدطاها


اول دبستان

معدل 20

171 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

غزال


دوم دبستان

معدل 18.75

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرمحمد


اول دبستان

معدل 20

171 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امین رضا


هشتم متوسطه

معدل 17.69

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ستاره


ششم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رامین


هفتم متوسطه

معدل 20

219 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علیرضا


چهارم دبستان

معدل 19.5

166 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

کسری


هفتم متوسطه

معدل 17.38

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سارینا


دوم دبستان

معدل 20

171 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

میلاد


دهم متوسطه

معدل 16.37

184 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرحسین


دوم دبستان

معدل 20

171 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


هفتم متوسطه

معدل 16.36

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی اکبر


سوم دبستان

معدل 20

171 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هلنا


دوم دبستان

معدل 18.25

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر محمد


سوم دبستان

معدل 17

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نرجس


ششم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


هفتم متوسطه

معدل 15.76

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 469 تا 486 از 551 دانش آموز