دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 469 تا 486 از 496 دانش آموز

مظفر


ششم دبستان

معدل 18.5

132 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سحر


پنجم دبستان

معدل 19.5

139 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علیرضا


هشتم متوسطه

معدل 19.79

178 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدرضا


چهارم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عبدالرضا


چهارم دبستان

معدل 19.75

142 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدطاها


چهارم دبستان

معدل 19.75

142 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدصالح


سوم دبستان

معدل 20

143 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نرگس


سوم دبستان

معدل 20

143 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

شایسته


دوم دبستان

معدل 19.5

138 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سعید


ششم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدی


ششم دبستان

معدل 17.75

132 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

پوریا


سوم دبستان

معدل 20

143 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدرضا


هفتم متوسطه

معدل 18.86

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازنین زهرا


هفتم متوسطه

معدل 19.43

171 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

صبا


دهم متوسطه

معدل 18.7

196 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرحسین


چهارم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مائده


چهارم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد


هفتم متوسطه

معدل 15.62

141 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 469 تا 486 از 496 دانش آموز