دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 451 تا 468 از 481 دانش آموز

فاطمه


چهارم دبستان

معدل 18

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

پارسا


دوم دبستان

معدل 19

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدی


ششم دبستان

معدل 19.75

118 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


چهارم دبستان

معدل 18.25

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

معصومه


هشتم متوسطه

معدل 18.36

124 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رضا


دوم دبستان

معدل 19.75

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ساره


اول دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

خاطره


سوم دبستان

معدل 19.75

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

میترا


هشتم متوسطه

معدل 18.7

129 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

معراج


هشتم متوسطه

معدل 16.36

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرعلی


سوم دبستان

معدل 19.75

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آنیتا


ششم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محدثه


نهم متوسطه

معدل 18.57

127 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مریم


پنجم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


نهم متوسطه

معدل 18.93

134 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یلدا


دوم دبستان

معدل 18

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهسا


هفتم متوسطه

معدل 19

135 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهلا


هشتم متوسطه

معدل 17.64

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 451 تا 468 از 481 دانش آموز