دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 451 تا 468 از 551 دانش آموز

آیناز


پنجم دبستان

معدل 19.25

163 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هفتم متوسطه

معدل 17.63

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدطاها


سوم دبستان

معدل 17.75

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یونس


یازدهم

معدل 18.26

222 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


چهارم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مبین


هشتم متوسطه

معدل 17.61

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سهیلا


نهم متوسطه

معدل 18.26

175 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

احسان


هفتم متوسطه

معدل 18.17

173 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

بنیامین


چهارم دبستان

معدل 17

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نوید


دهم متوسطه

معدل 18.97

244 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

المیرا


ششم دبستان

معدل 17.5

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


چهارم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهره


دوم دبستان

معدل 19

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یعقوب


هشتم متوسطه

معدل 18.95

193 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


نهم متوسطه

معدل 18.3

176 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ستایش


چهارم دبستان

معدل 18.75

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حدیث


نهم متوسطه

معدل 18.86

191 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

احمدرضا


هفتم متوسطه

معدل 18.71

187 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 451 تا 468 از 551 دانش آموز