دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 451 تا 468 از 496 دانش آموز

سینا


پنجم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سارا


هفتم متوسطه

معدل 18.14

144 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سمانه


ششم دبستان

معدل 19.75

142 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد مهدی


سوم دبستان

معدل 20

143 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هشتم متوسطه

معدل 19.62

175 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محدثه


هفتم متوسطه

معدل 18.64

154 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یاسین


چهارم دبستان

معدل 18.5

132 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

اسرا


هفتم متوسطه

معدل 17.33

141 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رضوانه


نهم متوسطه

معدل 16.36

141 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مسعود


هشتم متوسطه

معدل 19.14

165 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی محمد


اول دبستان

معدل 18.25

132 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یاشار


هفتم متوسطه

معدل 15.21

141 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

اسماء


هفتم متوسطه

معدل 17.62

141 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نرگس


سوم دبستان

معدل 19.75

140 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سامان


دوم دبستان

معدل 20

143 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدی


پنجم دبستان

معدل 18.5

132 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


هشتم متوسطه

معدل 19.79

178 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محدثه


چهارم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 451 تا 468 از 496 دانش آموز