دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 415 تا 432 از 457 دانش آموز

محمد یاسین


چهارم دبستان

معدل 19.5

139 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد فواد


هشتم متوسطه

معدل 18.5

151 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیررضا


پیش دبستانی

معدل 20

143 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


ششم دبستان

معدل 19.25

135 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرمحمد


پنجم دبستان

معدل 19

132 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

پری ناز


هشتم متوسطه

معدل 17.6

141 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سبحان


سوم دبستان

معدل 20

143 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

بلال


پنجم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

صفیه


چهارم دبستان

معدل 19.5

139 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آرش


سوم دبستان

معدل 18.25

132 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

باران


سوم دبستان

معدل 20

143 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد مهدی


پنجم دبستان

معدل 18.25

132 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

معصومه


چهارم دبستان

معدل 19

132 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


پنجم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

دریا


پیش دبستانی

معدل 20

143 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ستایش


چهارم دبستان

معدل 19.25

135 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نیما


نهم متوسطه

معدل 20

183 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازنین زهرا


دوم دبستان

معدل 19.5

138 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 415 تا 432 از 457 دانش آموز