دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 433 تا 444 از 444 دانش آموز

فاطمه نسا


سوم دبستان

معدل 16

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ایلشن


هفتم متوسطه

معدل 17.5

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرحسین


سوم دبستان

معدل 20

171 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

اسرا


پنجم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازگل


چهارم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محدثه


پنجم دبستان

معدل 18

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یاسین


هفتم متوسطه

معدل 19.5

207 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدی یار


دوم دبستان

معدل 20

171 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نجلا


هفتم متوسطه

معدل 18.45

180 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدجواد


هشتم متوسطه

معدل 15.85

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


نهم متوسطه

معدل 16

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مبین


هشتم متوسطه

معدل 17.61

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 433 تا 444 از 444 دانش آموز