دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 397 تا 414 از 551 دانش آموز

حسین


اول دبستان

معدل 20

171 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محدثه


پنجم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرعلی


سوم دبستان

معدل 18.5

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

غزاله


چهارم دبستان

معدل 19

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مبینا


هشتم متوسطه

معدل 17.8

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد


یازدهم

معدل 15.6

184 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حوا


هشتم متوسطه

معدل 20

219 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نار گل


چهارم دبستان

معدل 18

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


دوم دبستان

معدل 19.5

165 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نیایش


اول دبستان

معدل 17

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

اسرا


پنجم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرحسین


سوم دبستان

معدل 20

171 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه نسا


سوم دبستان

معدل 16

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رقیه


هشتم متوسطه

معدل 17

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

معصومه


دهم متوسطه

معدل 19.68

265 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رسول


نهم متوسطه

معدل 17.97

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حسین


چهارم دبستان

معدل 19.75

170 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر مهدی


ششم دبستان

معدل 18.75

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 397 تا 414 از 551 دانش آموز