دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 361 تا 378 از 431 دانش آموز

مهرناز


چهارم دبیرستان

معدل 17.5

138 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یوسف


دوم دبستان

معدل 16.5

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


ششم دبستان

معدل 18

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محیا


پنجم دبستان

معدل 17.5

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محدثه


ترم چهارم دانشگاه

معدل 19.29

348 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ملیسا


ششم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عرفان


نهم متوسطه

معدل 14.36

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هدیه


اول دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد علی


چهارم دبستان

معدل 17.5

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی


اول دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد حسین


پنجم دبستان

معدل 19

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

درسا


چهارم دبستان

معدل 17.25

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابو الفضل


ششم دبستان

معدل 15.25

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سید حسین


دهم متوسطه

معدل 14.71

128 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

طاها


سوم دبستان

معدل 19.25

112 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

اسماء


هشتم متوسطه

معدل 18.71

130 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سوگند


چهارم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مینا


پنجم دبستان

معدل 19.75

118 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 361 تا 378 از 431 دانش آموز