دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 343 تا 360 از 457 دانش آموز

امیرعلی


چهارم دبستان

معدل 18.25

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هفتم متوسطه

معدل 19.7

147 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یاسین


هفتم متوسطه

معدل 17.79

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


چهارم دبستان

معدل 17.75

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یسرا


پنجم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یوسف


سوم دبستان

معدل 17.75

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

احسان


دهم متوسطه

معدل 17.54

139 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رومینا


سوم دبستان

معدل 19

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ارسلان


چهارم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علیرضا


دوم دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حدیث


نهم متوسطه

معدل 19.17

138 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

شیدا


نهم متوسطه

معدل 19.45

143 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

لیلا


دهم متوسطه

معدل 18.15

152 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیر ارسلان


هشتم متوسطه

معدل 18.38

124 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آتیلا


پنجم دبستان

معدل 19

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محدثه


دهم متوسطه

معدل 17.76

144 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

امیرمحمد


سوم دبستان

معدل 19.75

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


هفتم متوسطه

معدل 18.83

132 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 343 تا 360 از 457 دانش آموز