دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 307 تا 324 از 496 دانش آموز

نرجس


اول دبستان

معدل 19.75

140 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یلدا


ششم دبستان

معدل 19

132 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازنین زهرا


سوم دبستان

معدل 18.25

132 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


ششم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه


چهارم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ساجده


اول دبستان

معدل 16

132 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نرگس


پنجم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهسا


هشتم متوسطه

معدل 18.24

146 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

کارن


دوم دبستان

معدل 20

143 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محدثه


اول دبستان

معدل 19.5

138 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

غزل


اول دبستان

معدل 17.75

132 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی


چهارم دبستان

معدل 20

145 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نازنین زهرا


اول دبستان

معدل 20

143 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مریم


هشتم متوسطه

معدل 17.64

141 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

رقیه


نهم متوسطه

معدل 19.76

178 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

دیانا


هشتم متوسطه

معدل 18.55

152 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

پرنیان


هشتم متوسطه

معدل 19.79

178 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عادل


سوم دبستان

معدل 19.75

140 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 307 تا 324 از 496 دانش آموز