دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 289 تا 306 از 818 دانش آموز

سونیا


دوم دبستان

معدل 19.75

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


چهارم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

حدیث


دوم دبستان

معدل 19.5

115 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


پنجم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محسن


دوم دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


سوم دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نگار


نهم متوسطه

معدل 18.57

127 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سارینا


دوم دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

معصومه


دوم دبستان

معدل 19.5

115 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سیده میترا


نهم متوسطه

معدل 19.9

150 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عادل


پنجم دبستان

معدل 19.25

113 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آصف


هفتم متوسطه

معدل 19.5

143 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی


هشتم متوسطه

معدل 20

152 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

متین


پیش دبستانی

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

فاطمه ثنا


پیش دبستانی

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نادیا


نهم متوسطه

معدل 19.69

147 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سهیل


چهارم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سید امیرحسین


یازدهم

معدل 18.39

157 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 289 تا 306 از 818 دانش آموز