دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
جستجوی دانش آموزان

نمایش 289 تا 306 از 372 دانش آموز

امیر محمد


ششم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد علی


چهارم دبستان

معدل 17.5

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

هدیه


اول دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عرفان


نهم متوسطه

معدل 14.36

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

علی


هفتم متوسطه

معدل 11.64

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آسنا


دوم دبستان

معدل 18.5

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مریم


ششم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ستایش


دوم دبستان

معدل 20

119 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


دهم متوسطه

معدل 16.75

128 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مائده


ششم دبستان

معدل 19.75

118 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

یاسین


چهارم دبستان

معدل 20

121 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

شیما


هفتم متوسطه

معدل 17.21

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


هفتم متوسطه

معدل 13

117 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مهدیه


ترم سوم دانشگاه

معدل 16.88

202 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سمیرا


ترم اول دانشگاه

معدل 16

166 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نرگس


دهم متوسطه

معدل 15.95

128 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ریحانه


چهارم دبیرستان

معدل 19.81

187 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد مهدی


چهارم دبستان

معدل 18

110 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 289 تا 306 از 372 دانش آموز