دانش آموزان منتظر بورسیه


فهرست دانش آموزانی که شرایط دریافت بورسیه تحصیلی را دارند ولی هنوز مورد حمایت کامل قرار نگرفته اند.


  • مبلغی که به عنوان بورسیه تحصیلی هر دانش آموز مشاهده می نمایید، بر اساس امتیازات دریافتی وی بر مبنای جدول بورسیه محاسبه شده است.[ اطلاعات بیشتر... ]
  • 100% مبلغ واریزی حامی در پایان هر ماه به حساب دانش آموز واریز و گزارش آن برای حامی ارسال می گردد.
انتخاب خودکار دانش آموز
جستجوی دانش آموزان

نمایش 127 تا 144 از 551 دانش آموز

امیرمحمد


هفتم متوسطه

معدل 19.57

208 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سحر


ششم دبستان

معدل 18.75

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

عسل


یازدهم

معدل 17.4

196 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

آسیه


یازدهم

معدل 18.41

227 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمد رضا


پنجم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

صدف


چهارم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

معصومه


سوم دبستان

معدل 20

171 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سجاد


پنجم دبستان

معدل 17.25

159 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نرگس


یازدهم

معدل 19.39

256 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

زهرا


یازدهم

معدل 16.86

184 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مبینا


هفتم متوسطه

معدل 16.67

169 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

سارا


دوازدهم

معدل 17

184 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نوید


هفتم متوسطه

معدل 18.57

183 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

الناز


سوم دبستان

معدل 19.5

165 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

مبینا


ششم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

محمدرضا


پنجم دبستان

معدل 20

174 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

الهام


دهم متوسطه

معدل 19.88

271 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

ابوالفضل


یازدهم

معدل 16.74

184 هزار تومان باقی مانده
0 %
برای حمایت وارد شوید مشاهده پرونده

نمایش 127 تا 144 از 551 دانش آموز