کرامت و مهربانی


در اینجا می توانید اهداف کمپین را مشاهده کنید و چنانچه مایل بودید به هر میزان در رسیدن به اهداف آن سهیم باشید.

کرامت و مهربانی


کمپین میخواهم درس بخوانم تا ... موسسه دارالاکرام خانه کرامت و مهربانی شما را به کمپین مهربانی در دهه کرامت دعوت می‌کند با حمایت خود از این کمپین برای ساختن فردایی بهتر همراه فرزندان ایران باشیم. حداقل حمایت ۱۰ هزار تومان شماره کارت : ۶۳۹۵۹۹۷۰۰۰۰۶۱۸۱۹ موسسه دارالاکرام برای تامین هزینه های پشتیبانی تحصیلی ۵۰۰۰ دانش آموز تحت حمایت خود جهت ارائه خدمات پنجگانه (بهداشت و درمان؛ آموزشی؛ اشتغال و کارآفرینی؛ فرهنگی؛ مددکاری و روانشناسی) نیاز به همراهی شما دارد. ( هزینه پشتیبانی برای هر دانش آموز مبلغ ۱۰۰ هزار تومان برآورد شده است)


برآورد کل: 500,000,000 تومان

مشارکت توسط 37 نفر معادل: 16,277,500 تومان

باقی مانده: 483,722,500 تومان

3.26%

شما در سایت شناسایی نشده اید.

قطعا برای ما بسیار مایه خرسندی است که بتوانیم نام شما را در فهرست مشارکت کنندگان نمایش دهیم. در صورت ادامه باید اطلاعات شناسایی را وارد کنید ولی نام شما در بین پرداخت کنندگان نمایش داده نخواهد شد. برای نمایش نام خود لطفا ابتدا ثبت نام کنید

از مدت مورد نیاز جهت پرداخت گذشته است

مشارکت کنندگان در این کمپین

در جدول زیر افرادی که در این کمپین مشارکت کرده اند را مشاهده می کنید:


مشارکت کننده مبلغ مشارکت در تاریخ