کرامت و مهربانی


در اینجا می توانید اهداف کمپین را مشاهده کنید و چنانچه مایل بودید به هر میزان در رسیدن به اهداف آن سهیم باشید.

کرامت و مهربانی

تا کنون 4,307,500 تومان از 500,000,000 جمع آوری شده است.

0.86%
باقی مانده 495,692,500 تومان

کمپین میخواهم درس بخوانم تا ... موسسه دارالاکرام خانه کرامت و مهربانی شما را به کمپین مهربانی در دهه کرامت دعوت می‌کند با حمایت خود از این کمپین برای ساختن فردایی بهتر همراه فرزندان ایران باشیم. حداقل حمایت ۱۰ هزار تومان شماره کارت : ۶۳۹۵۹۹۷۰۰۰۰۶۱۸۱۹ موسسه دارالاکرام برای تامین هزینه های پشتیبانی تحصیلی ۵۰۰۰ دانش آموز تحت حمایت خود جهت ارائه خدمات پنجگانه (بهداشت و درمان؛ آموزشی؛ اشتغال و کارآفرینی؛ فرهنگی؛ مددکاری و روانشناسی) نیاز به همراهی شما دارد. ( هزینه پشتیبانی برای هر دانش آموز مبلغ ۱۰۰ هزار تومان برآورد شده است)شما در سایت شناسایی نشده اید.

قطعا برای ما بسیار مایه خرسندی است که بدانیم چه فردی این کمک مالی را در جهت توسعه به مهربانی انجام داده است. اما هیچ اجباری به ثبت نام و عضویت برای این مورد وجود ندارد و شما می توانید بصورت ناشناس نیز پرداخت خود را انجام دهید.