کمک به اجرای طرح آشتی با آموزش (آبا)


در اینجا می توانید اهداف کمپین را مشاهده کنید و چنانچه مایل بودید به هر میزان در رسیدن به اهداف آن سهیم باشید.

کمک به اجرای طرح آشتی با آموزش (آبا)

1,306,000
تومان از 860,000,000 جمع آوری شده است.

0.15%
باقی مانده 858,694,000 تومان

هستند دانش آموزان بازمانده از تحصیل در دور دست ترین نقاط ایران زمین که بنابر درون حقیقت جوی خویش به دنبال دانش و رشد و پرورش شخصیت شان هستند و عاشق کتاب و قلم و دفتر و کوله پشتی های مدرسه. هستند دانش آموزانی که در کوه ها و دشت ها و کویر ها و صحراهای این مرز پرگهر که واقعیت های زندگی و گاه فقر و ناداری علیرغم خواست اولیه شان ، آنها را از تحصیل محروم کرده است. هستند دانش آموزانی که گرچه جای آنها پای کلاس های درس و نیم کت های چوبی است اما ناگزیرند نان آور خانه و کاشانه خویش باشند ، دل درگروی جایی دارند و جان در طلب نان. هستند دانش آموزانی که مدیریت های نادرست ،تشریفات اداری ،اصرار برحفظ سنت های تحصیلی که سال هاست در نظام های آموزشی جدید تغییر یافته آنها را از تحصیل باز داشته است. اما هم اکنون، وزارت آموزش و پرورش که همیشه دغدغه تحصیل یکایک فرزندان ایران زمین و هرآنکس که در این آب و خاک زندگی می کند را دارد ، آموزش از راه دور را در قالب و طرحی ملی و با شیوه ای کارا جزء اهداف اصلی خویش قرار داده است.

"آبا" آشتی با آموزش

طرحی فراگیر ، کم هزینه، آسان ، منعطف که با در نظر گرفتن شرایط و محل زندگی دانش آموز ، امکانات بومی و مشکلات و موانع تحصیل ایشان، بستری را فراهم می کنند که هر دانش آموز علاقمند به تحصیل را به پای کلاس درس بکشاند. مشارکت دو سویه نظام آموزشی و دانش آموز در فرایند تحصیل، نقطه برجسته این طرح است . بدان معنا که این فقط دانش آموز نیست که باید خود را با شرایط مدرسه و کلاس سازگار کند بلکه نظام آموزشی نیز ناگزیر است، واقعیتِ زندگیِ این گروه از جامعه را بپذیرد و هماهنگ با پیچ و خم های زندگی آنها حرکت کند. یک کلاس متروکه ، یک اتاق از خانه ای با برکت، یک گوشه از اتاق شورا و درمانگاه و گاه فقط یک چادر با مختصری تجهیزات آموزش از راه دور و وسایل الکترونیکی میتواند هزاران دانش آموز بازمانده از تحصیل را با پرگار و نقاله و خط کش آشتی دهد. فراگیر شدن این طرح جز با همکاری سازمان های مردم نهاد و خیریه های ملی و بزرگ به سامان نمیرسد، حتی در توسعه یافته ترین کشور ها، ظرفیت نهاد های ملی و مردمی و مشارکت نیکوکاران است که میتواند این مسیر طولانی و سخت را طی کند. موسسه دارالکرام با نوزده سال سابقه در حوزه تحصیل دانش آموزان فاقد سرپرست موثر ، با افتخار در کناراین وزارتخانه میایستد. با ما همراه شوید تا دست در دست هم هزاران دانش آموزِ باز مانده از تحصیل را با راه اندازی صدها کلاسِ آموزش از راه دور، با نیمکت ها آشتی دهیم . موسسه دارالاکرامشما در سایت شناسایی نشده اید.

قطعا برای ما بسیار مایه خرسندی است که بدانیم چه فردی این کمک مالی را در جهت توسعه به مهربانی انجام داده است. اما هیچ اجباری به ثبت نام و عضویت برای این مورد وجود ندارد و شما می توانید بصورت ناشناس نیز پرداخت خود را انجام دهید.