عیدانه ۱۴۰۰


در اینجا می توانید اهداف کمپین را مشاهده کنید و چنانچه مایل بودید به هر میزان در رسیدن به اهداف آن سهیم باشید.

عیدانه ۱۴۰۰


همه ما به ویژه دانش آموزان مان در دارالاکرام در سال ۱۳۹۹ به دلیل شیوع کرونا شرایط سختی را سپری کردیم. اما به یاری خداوند و کمک ها و حمایت های شما نیک اندیشان توانستیم از سختی ها عبور کرده و از تهدیدها فرصت های تازه ای بسازیم تا بتوانیم با همراهی شما، برای دانش آموزان مان که به دلیل رواج آموزش مجازی و کمبود امکانات و تجهیزات الکترونیک و هوشمند مشکلات جدیدی را تجربه می کردند، فرصت های تازه بسازیم و هم چون گذشته حمایت شان کنیم. اینک نیز به مناسبت فرارسیدن سال نو، از شما دعوت می کنیم ضمن مشارکت در کمپین عیدانه، این کمپین را به سایر دوستان و آشنایان تان معرفی نمایید تا همزمان با سال نو، شادی و مهربانی را مهمان خانه های دانش آموزان مان نماییم.


برآورد کل: 1,250,000,000 تومان

مشارکت توسط 295 نفر معادل: 1,034,824,865 تومان

باقی مانده: 215,175,135 تومان

82.79%

شما در سایت شناسایی نشده اید.

قطعا برای ما بسیار مایه خرسندی است که بتوانیم نام شما را در فهرست مشارکت کنندگان نمایش دهیم. در صورت ادامه باید اطلاعات شناسایی را وارد کنید ولی نام شما در بین پرداخت کنندگان نمایش داده نخواهد شد. برای نمایش نام خود لطفا ابتدا ثبت نام کنیدمشارکت کنندگان در این کمپین

در جدول زیر افرادی که در این کمپین مشارکت کرده اند را مشاهده می کنید:


مشارکت کننده مبلغ مشارکت در تاریخ
زهرا نوروزی 200,000 تومان 24 فروردین 1400 (5 ساعت قبل)
فاطمه مقدم 400,000 تومان 24 فروردین 1400 (5 ساعت قبل)
فرزاد فضیلت 1,500,000 تومان 24 فروردین 1400 (6 ساعت قبل)
محمود سامانی 150,000 تومان 24 فروردین 1400 (6 ساعت قبل)
نغمه جنگانی 100,000 تومان 24 فروردین 1400 (6 ساعت قبل)
آتنا حفیظ 50,000 تومان 24 فروردین 1400 (6 ساعت قبل)
زینب عابدی 200,000 تومان 24 فروردین 1400 (6 ساعت قبل)
فهیمه آراسته پور 500,000 تومان 21 فروردین 1400 (3 روز قبل)
پروانه تمدنی جهرمی 300,000 تومان 20 فروردین 1400 (4 روز قبل)
مرضیه واثقی جهرمی 100,000 تومان 20 فروردین 1400 (4 روز قبل)
مرضیه عزیزی جهرمی 100,000 تومان 20 فروردین 1400 (4 روز قبل)
ابراهیم کریم زاده 50,000 تومان 20 فروردین 1400 (4 روز قبل)
مرضیه واثقی جهرمی 100,000 تومان 20 فروردین 1400 (4 روز قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 20 فروردین 1400 (4 روز قبل)
حمیده کوشکی 50,000 تومان 20 فروردین 1400 (4 روز قبل)
مریم سمردپی 300,000 تومان 20 فروردین 1400 (4 روز قبل)
کیانوش بافقی نیا 400,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
زهرا ملکیان 100,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
محمد عسگری 250,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
رعنا دهقانی 50,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
یعقوب صالحی 200,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
زلیخا مسعودی جوان 100,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
حمیدرضا فغانی 200,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
معصومه نوروزی 150,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
عشرت عباس زاده حبشی 80,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
محمد میهن یار 100,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
مریم برزین 70,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
مسعود کازری 300,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
عفت گودرزی 150,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
شادی عبداللهیان 400,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
سارا رضائیان 70,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
حمیدرضا رحمانی 100,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
گیتی محمدیان 200,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
زهرا شفایی 200,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
زهرا نهضتی اصل 100,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
زهرا طاووسی 200,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
حمیدرضا علم الهدی 170,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
مازیار مسعودیان 300,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
نفیسه معتکف 100,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
علیرضا بقایی 100,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
عفت قناعت پیشه 50,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
سعید بنکدار 100,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
سیامک صحرایی 60,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
الهام تمدن 100,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
زرین تاج شاه حسینی جهرمی 50,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
فخرالسادات طوسی 1,000,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
زهراالسادات طوسی 450,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
شمسی عسکری نیا 150,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
فریده فرح 1,500,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
سهند رستگارپور 1,250,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
فریده فضل 2,500,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
حامیان شعبه بوشهر 69,000,000 تومان 18 فروردین 1400 (6 روز قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 500,000 تومان 16 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 16 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 16 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 500,000 تومان 16 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 200,000 تومان 16 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 16 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 200,000 تومان 16 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 200,000 تومان 16 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 200,000 تومان 16 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 3,000,000 تومان 16 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 200,000 تومان 16 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 150,000 تومان 16 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 16 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 150,000 تومان 16 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 2,000,000 تومان 16 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 1,200,000 تومان 16 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 150,000 تومان 16 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 500,000 تومان 16 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
Ahmadreza Sadeghbeygi 20,000 تومان 15 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
محمد حسین پورکاظمی 480,000 تومان 15 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
مرحوم حاج کاظم حاجی طرخانی 3,000,000 تومان 15 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
مرحوم عبدالمجید معاضدی 3,000,000 تومان 15 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
Samira Ghiasvand 100,000 تومان 15 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 300,000 تومان 14 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 300,000 تومان 14 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 300,000 تومان 14 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 3,000,000 تومان 14 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 1,800,000 تومان 14 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 1,200,000 تومان 14 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 3,000,000 تومان 14 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 900,000 تومان 14 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 300,000 تومان 14 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 300,000 تومان 14 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 5,400,000 تومان 14 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 600,000 تومان 14 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 600,000 تومان 14 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 300,000 تومان 14 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 13 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 500,000 تومان 11 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 09 فروردین 1400 (2 هفته قبل)
بانی به مهربانی 25,000 تومان 09 فروردین 1400 (2 هفته قبل)
بانی به مهربانی 200,000 تومان 08 فروردین 1400 (2 هفته قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 04 فروردین 1400 (2 هفته قبل)
Melika T.b 20,000 تومان 03 فروردین 1400 (3 هفته قبل)
بانی به مهربانی 500,000 تومان 01 فروردین 1400 (3 هفته قبل)
سیدحسن مولانا 8,000 تومان 01 فروردین 1400 (3 هفته قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 30 اسفند 1399 (3 هفته قبل)
kokhta shukvani 200,000 تومان 30 اسفند 1399 (3 هفته قبل)
کلثوم نطاق نجفی 100,000 تومان 29 اسفند 1399 (3 هفته قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 29 اسفند 1399 (3 هفته قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 29 اسفند 1399 (3 هفته قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 28 اسفند 1399 (3 هفته قبل)
سیدحسن مولانا 5,000 تومان 28 اسفند 1399 (3 هفته قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 28 اسفند 1399 (3 هفته قبل)
بانی به مهربانی 1,000,100 تومان 27 اسفند 1399 (3 هفته قبل)
محمد پوینده 200,000 تومان 27 اسفند 1399 (3 هفته قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 27 اسفند 1399 (3 هفته قبل)
محمد پوینده 150,150 تومان 27 اسفند 1399 (3 هفته قبل)
آروین نیک جمال 5,000,000 تومان 27 اسفند 1399 (3 هفته قبل)
بانی به مهربانی 40,000 تومان 27 اسفند 1399 (3 هفته قبل)
ابراهیم فاضل 10,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
علی عبدی 350,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
حامیان شعبه تهران 10,195,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
حامیان شعبه زاهدان 48,000,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 50,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 50,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 150,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 200,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 200,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 50,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 200,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 50,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 50,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 50,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 200,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 200,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 200,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
سولماز ابومحبوب 130,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
مینو مهدیزادگان 500,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
مهران عادل 200,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
لیلا ثمربخش 2,400,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
حسین فرخ نیا 200,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
مهدی عبدالعلی زاده زنجانی 30,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
محسن محدث 200,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
فاطمه کیهانی 75,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
ماهرخ پورصادق 50,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
سیده لیلا هاشمی نژاد 200,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
سهیلا محب علی 250,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
فاطمه بخشی 50,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
میلاد خشک رود نژاد 100,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
فاطمه ابراهیمی حسنی نیاکی 130,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
مجتبی عبداللهی 100,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
سحر رضائیان 100,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 25 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 25 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
امیرحسین بااوسی 50,000 تومان 25 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
ابراهیم فاضل 10,000 تومان 25 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
حامیان شعبه قم 212,000,000 تومان 25 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
بانی به مهربانی 250,000 تومان 25 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
بانی به مهربانی 2,000,000 تومان 24 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 24 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
موسسه پگمت 200,000,000 تومان 24 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
حامیان شعبه شیراز 22,000,000 تومان 24 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
حامیان شعبه خمین 43,000,000 تومان 24 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
حامیان شعبه شوش 18,000,000 تومان 24 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
حامیان شعبه آذر شهر 5,000,000 تومان 24 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
حامیان شعبه ایلام 3,092,000 تومان 24 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
حامیان شعبه مشهد 42,770,000 تومان 24 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
حامیان شعبه جهرم 7,700,000 تومان 24 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 500,000 تومان 24 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 1,000,000 تومان 24 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 2,000,000 تومان 24 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 24 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 250,000 تومان 24 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 110,000 تومان 24 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 2,000,000 تومان 24 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 1,250,000 تومان 24 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 24 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 200,000,000 تومان 24 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
لیدا صفدری 200,000 تومان 23 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
مینا جزایری 300,000 تومان 23 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
رکن الدین آزادی 50,000 تومان 23 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
حیران پورنجف 250,000 تومان 23 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
زهرا همایون 100,000 تومان 23 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
زهرا معاف پوریان 50,000 تومان 23 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
مهسا درنجفی 400,000 تومان 23 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
محسن اوجی 220,000 تومان 23 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
نرگس شیخ میری 100,000 تومان 23 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 23 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
حسین توحیدی 100,000 تومان 23 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 1,000,000 تومان 23 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 150,000 تومان 23 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
فرزانه فنائی 200,000 تومان 22 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
فهیمه صفایی 30,000 تومان 22 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
صفرعلی سامی 80,000 تومان 22 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
نیره حیدری 30,000 تومان 22 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
عصمت خدادادی 270,000 تومان 22 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
مجید اسدی 60,000 تومان 22 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
حسین حاجی 30,000 تومان 22 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
عباس مرادیان 95,000 تومان 22 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
یوسف محجل کشاورز 50,000 تومان 22 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 22 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
نیکتا شادمهری 100,000 تومان 22 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
ابراهیم یوسف زادگان 250,000 تومان 22 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
طاهره امینی نژاد 50,000 تومان 22 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
سعیده رحمانیان کوشککی 50,000 تومان 22 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
علیرضا والی پور 1,000,000 تومان 22 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
مانیا صلح طلبان 50,000 تومان 22 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
مهناز فاضل 200,000 تومان 22 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
خیریه عصمتیه 2,000,000 تومان 22 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
سیما گاراژیان 250,000 تومان 22 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
حسین دانشور 100,000 تومان 22 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
شهرزاد فخارمقدم 500,000 تومان 22 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
کیمیا دانشور 500,000 تومان 22 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
مهندس مستشاری 1,700,000 تومان 22 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
ناصر بقایی 100,000 تومان 22 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
فریبا یوسفی بنهنگی 100,000 تومان 22 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
ستاره سیاح 200,000 تومان 22 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
منیره سادات ساغروانیان 85,000 تومان 22 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
افسانه عنبرسوز 100,000 تومان 22 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
الیاس گلمکانی 50,000 تومان 22 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
صدیقه شهریاری راد 500,000 تومان 22 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
عباس عبدالهی 300,000 تومان 21 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
نفیسه جلیلیان 50,000 تومان 20 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
M Ebrahimi 100,000 تومان 20 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 300,000 تومان 19 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 257,000 تومان 19 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 18 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 50,000,000 تومان 18 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
مهناز قانعی 90,000 تومان 17 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 17 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 17 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 17 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 1,000,000 تومان 16 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 50,000 تومان 16 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 300,000 تومان 16 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 16 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 50,000 تومان 16 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 20,000 تومان 16 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 250,000 تومان 16 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 500,000 تومان 16 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 1,000,000 تومان 16 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 16 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 50,000 تومان 16 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 70,000 تومان 16 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 40,000 تومان 16 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 16 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 16 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 200,000 تومان 15 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 15 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
سعید تقی خانی 100,000 تومان 15 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
علی اکبر شرافت 1,000,000 تومان 15 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
نجمه حساس 200,000 تومان 15 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
پروانه تمدنی جهرمی 100,000 تومان 15 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
راضیه زاهدی 100,000 تومان 15 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 250,000 تومان 15 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
فرخنده صادقی 100,000 تومان 15 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
مسعوده تدین 100,000 تومان 15 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
اشرف مختاری 500,000 تومان 15 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بهناز گرجستانی 600,000 تومان 15 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
روحی انصاری زاده 250,000 تومان 15 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
عطیه ابراهیمی 200,000 تومان 15 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
شهین یوسفین تبریزی 150,000 تومان 15 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
فاطمه سیم ریز 50,000 تومان 15 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
فاطمه منتظر 200,000 تومان 15 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
علی خردمند 100,000 تومان 15 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
منصوره پور جواد 50,000 تومان 15 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
زهرا کاهانی زارع 200,000 تومان 15 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
صدیقه مقیمی 200,000 تومان 15 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
فاطمه روحی 150,000 تومان 15 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 14 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
یا قمر بنی هاشم 10,000 تومان 14 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 14 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
hasan mostafavi 100,000 تومان 13 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 500,000 تومان 13 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 500,000 تومان 11 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 11 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
سید سعید مهری حسینی المدنی (شیراز) 500,000 تومان 09 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
الیکا انزلی مجرد 2,700,000 تومان 09 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
پری آصف 400,000 تومان 09 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
فرانک شالچی 500,000 تومان 09 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
مهناز کریمی 100,000 تومان 09 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
مریم مشتاقی 50,000 تومان 09 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بتول صادقی زاده 50,000 تومان 09 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
امیرمسعود قصیم 160,000 تومان 09 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
هدیه هادیزاده بزاز 200,000 تومان 09 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 09 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
Ahmadreza Sadeghbeygi 5,000 تومان 08 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 07 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 05 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
نفیسه جلیلیان 10,000 تومان 05 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 2,000 تومان 04 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 02 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
مهران بیضایی 50,000 تومان 02 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 30 بهمن 1399 (1 ماه قبل)
عباس خنیفر 1,500,000 تومان 30 بهمن 1399 (1 ماه قبل)
امین صادقی قراورن 50,000 تومان 28 بهمن 1399 (1 ماه قبل)
زهراالسادات طوسی 36,765 تومان 27 بهمن 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 2,000 تومان 27 بهمن 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 2,000 تومان 27 بهمن 1399 (1 ماه قبل)