عیدانه ۱۴۰۰


در اینجا می توانید اهداف کمپین را مشاهده کنید و چنانچه مایل بودید به هر میزان در رسیدن به اهداف آن سهیم باشید.

عیدانه ۱۴۰۰


همه ما به ویژه دانش آموزان مان در دارالاکرام در سال ۱۳۹۹ به دلیل شیوع کرونا شرایط سختی را سپری کردیم. اما به یاری خداوند و کمک ها و حمایت های شما نیک اندیشان توانستیم از سختی ها عبور کرده و از تهدیدها فرصت های تازه ای بسازیم تا بتوانیم با همراهی شما، برای دانش آموزان مان که به دلیل رواج آموزش مجازی و کمبود امکانات و تجهیزات الکترونیک و هوشمند مشکلات جدیدی را تجربه می کردند، فرصت های تازه بسازیم و هم چون گذشته حمایت شان کنیم. اینک نیز به مناسبت فرارسیدن سال نو، از شما دعوت می کنیم ضمن مشارکت در کمپین عیدانه، این کمپین را به سایر دوستان و آشنایان تان معرفی نمایید تا همزمان با سال نو، شادی و مهربانی را مهمان خانه های دانش آموزان مان نماییم.


برآورد کل: 1,250,000,000 تومان

مشارکت توسط 315 نفر معادل: 1,184,217,000 تومان

باقی مانده: 65,783,000 تومان

94.74%

شما در سایت شناسایی نشده اید.

قطعا برای ما بسیار مایه خرسندی است که بتوانیم نام شما را در فهرست مشارکت کنندگان نمایش دهیم. در صورت ادامه باید اطلاعات شناسایی را وارد کنید ولی نام شما در بین پرداخت کنندگان نمایش داده نخواهد شد. برای نمایش نام خود لطفا ابتدا ثبت نام کنیدمشارکت کنندگان در این کمپین

در جدول زیر افرادی که در این کمپین مشارکت کرده اند را مشاهده می کنید:


مشارکت کننده مبلغ مشارکت در تاریخ
بانی به مهربانی 100,000 تومان 08 مهر 1400 (3 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 30 شهریور 1400 (3 ماه قبل)
صحرا محبی زنگنه 5,000 تومان 18 مرداد 1400 (5 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 09 تیر 1400 (6 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 22 خرداد 1400 (7 ماه قبل)
بانی به مهربانی 125,000 تومان 10 خرداد 1400 (7 ماه قبل)
محمدحسین نیرومندی 2,000 تومان 08 خرداد 1400 (7 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 06 خرداد 1400 (7 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 04 خرداد 1400 (7 ماه قبل)
بانی به مهربانی 200,000 تومان 25 اردیبهشت 1400 (8 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 17 اردیبهشت 1400 (8 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 16 اردیبهشت 1400 (8 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 15 اردیبهشت 1400 (8 ماه قبل)
بانی به مهربانی 15,000 تومان 14 اردیبهشت 1400 (8 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 12 اردیبهشت 1400 (8 ماه قبل)
بانی به مهربانی 53,135 تومان 08 اردیبهشت 1400 (8 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 02 اردیبهشت 1400 (8 ماه قبل)
بانی به مهربانی 1,000,000 تومان 01 اردیبهشت 1400 (8 ماه قبل)
حامیان شعبه جهرم 94,300,000 تومان 30 فروردین 1400 (8 ماه قبل)
حامیان شعبه مشهد 58,467,000 تومان 30 فروردین 1400 (8 ماه قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 30 فروردین 1400 (8 ماه قبل)
زهرا نوروزی 200,000 تومان 24 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
فاطمه مقدم 400,000 تومان 24 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
فرزاد فضیلت 1,500,000 تومان 24 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
محمود سامانی 150,000 تومان 24 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
نغمه جنگانی 100,000 تومان 24 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
آتنا حفیظ 50,000 تومان 24 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
زینب عابدی 200,000 تومان 24 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
فهیمه آراسته پور 500,000 تومان 21 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
پروانه تمدنی جهرمی 300,000 تومان 20 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
مرضیه واثقی جهرمی 100,000 تومان 20 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
مرضیه عزیزی جهرمی 100,000 تومان 20 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
ابراهیم کریم زاده 50,000 تومان 20 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
مرضیه واثقی جهرمی 100,000 تومان 20 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 20 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
حمیده کوشکی 50,000 تومان 20 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
مریم سمردپی 300,000 تومان 20 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
کیانوش بافقی نیا 400,000 تومان 19 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
زهرا ملکیان 100,000 تومان 19 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
محمد عسگری 250,000 تومان 19 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
رعنا دهقانی 50,000 تومان 19 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
یعقوب صالحی 200,000 تومان 19 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
زلیخا مسعودی جوان 100,000 تومان 19 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
حمیدرضا فغانی 200,000 تومان 19 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
معصومه نوروزی 150,000 تومان 19 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
عشرت عباس زاده حبشی 80,000 تومان 19 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
محمد میهن یار 100,000 تومان 19 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
مریم برزین 70,000 تومان 19 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
مسعود کازری 300,000 تومان 19 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
عفت گودرزی 150,000 تومان 19 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
شادی عبداللهیان 400,000 تومان 19 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
سارا رضائیان 70,000 تومان 19 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
حمیدرضا رحمانی 100,000 تومان 19 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
گیتی محمدیان 200,000 تومان 19 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
زهرا شفایی 200,000 تومان 19 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
زهرا نهضتی اصل 100,000 تومان 19 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
زهرا طاووسی 200,000 تومان 19 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
حمیدرضا علم الهدی 170,000 تومان 19 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
مازیار مسعودیان 300,000 تومان 19 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
نفیسه معتکف 100,000 تومان 19 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
علیرضا بقایی 100,000 تومان 19 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
عفت قناعت پیشه 50,000 تومان 19 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
سعید بنکدار 100,000 تومان 19 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
سیامک صحرایی 60,000 تومان 19 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
الهام تمدن 100,000 تومان 19 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
زرین تاج شاه حسینی جهرمی 50,000 تومان 19 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
فخرالسادات طوسی 1,000,000 تومان 19 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
زهراالسادات طوسی 450,000 تومان 19 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
شمسی عسکری نیا 150,000 تومان 19 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
فریده فرح 1,500,000 تومان 19 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
سهند رستگارپور 1,250,000 تومان 19 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
فریده فضل 2,500,000 تومان 19 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
حامیان شعبه بوشهر 69,000,000 تومان 18 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 500,000 تومان 16 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 16 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 16 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 500,000 تومان 16 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 200,000 تومان 16 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 16 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 200,000 تومان 16 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 200,000 تومان 16 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 200,000 تومان 16 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 3,000,000 تومان 16 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 200,000 تومان 16 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 150,000 تومان 16 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 16 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 150,000 تومان 16 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 2,000,000 تومان 16 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 1,200,000 تومان 16 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 150,000 تومان 16 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 500,000 تومان 16 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
Ahmadreza Sadeghbeygi 20,000 تومان 15 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
محمد حسین پورکاظمی 480,000 تومان 15 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
مرحوم حاج کاظم حاجی طرخانی 3,000,000 تومان 15 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
مرحوم عبدالمجید معاضدی 3,000,000 تومان 15 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
Samira Ghiasvand 100,000 تومان 15 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
بانی به مهربانی 300,000 تومان 14 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
بانی به مهربانی 300,000 تومان 14 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
بانی به مهربانی 300,000 تومان 14 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
بانی به مهربانی 3,000,000 تومان 14 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
بانی به مهربانی 1,800,000 تومان 14 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
بانی به مهربانی 1,200,000 تومان 14 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
بانی به مهربانی 3,000,000 تومان 14 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
بانی به مهربانی 900,000 تومان 14 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
بانی به مهربانی 300,000 تومان 14 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
بانی به مهربانی 300,000 تومان 14 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,400,000 تومان 14 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
بانی به مهربانی 600,000 تومان 14 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
بانی به مهربانی 600,000 تومان 14 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
بانی به مهربانی 300,000 تومان 14 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 13 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
بانی به مهربانی 500,000 تومان 11 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 09 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
بانی به مهربانی 25,000 تومان 09 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
بانی به مهربانی 200,000 تومان 08 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 04 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
Melika T.b 20,000 تومان 03 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
بانی به مهربانی 500,000 تومان 01 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
سیدحسن مولانا 8,000 تومان 01 فروردین 1400 (9 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 30 اسفند 1399 (9 ماه قبل)
kokhta (مسعود عادل) shukvani 200,000 تومان 30 اسفند 1399 (9 ماه قبل)
کلثوم نطاق نجفی 100,000 تومان 29 اسفند 1399 (9 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 29 اسفند 1399 (9 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 29 اسفند 1399 (9 ماه قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 28 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
سیدحسن مولانا 5,000 تومان 28 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 28 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 1,000,100 تومان 27 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
محمد پوینده 200,000 تومان 27 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 27 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
محمد پوینده 150,150 تومان 27 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
آروین نیک جمال 5,000,000 تومان 27 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 40,000 تومان 27 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
ابراهیم فاضل 10,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
علی عبدی 350,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
حامیان شعبه تهران 10,195,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
حامیان شعبه زاهدان 48,000,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 50,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 50,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 150,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 200,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 200,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 50,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 200,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 50,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 50,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 50,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 200,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 200,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 200,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
سولماز ابومحبوب 130,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
مینو مهدیزادگان 500,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
مهران عادل 200,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
لیلا ثمربخش 2,400,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
حسین فرخ نیا 200,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
مهدی عبدالعلی زاده زنجانی 30,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
محسن محدث 200,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
فاطمه کیهانی 75,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
ماهرخ پورصادق 50,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
سیده لیلا هاشمی نژاد 200,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
سهیلا محب علی 250,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
فاطمه بخشی 50,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
میلاد خشک رود نژاد 100,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
فاطمه ابراهیمی حسنی نیاکی 130,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
مجتبی عبداللهی 100,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
سحر رضائیان 100,000 تومان 26 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 25 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 25 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
امیرحسین بااوسی 50,000 تومان 25 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
ابراهیم فاضل 10,000 تومان 25 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
حامیان شعبه قم 212,000,000 تومان 25 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 250,000 تومان 25 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 2,000,000 تومان 24 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 24 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
موسسه پگمت 200,000,000 تومان 24 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
حامیان شعبه شیراز 22,000,000 تومان 24 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
حامیان شعبه خمین 43,000,000 تومان 24 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
حامیان شعبه شوش 18,000,000 تومان 24 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
حامیان شعبه آذر شهر 5,000,000 تومان 24 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
حامیان شعبه ایلام 3,092,000 تومان 24 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
حامیان شعبه مشهد 42,770,000 تومان 24 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
حامیان شعبه جهرم 7,700,000 تومان 24 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 500,000 تومان 24 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 1,000,000 تومان 24 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 2,000,000 تومان 24 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 24 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 250,000 تومان 24 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 110,000 تومان 24 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 2,000,000 تومان 24 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 1,250,000 تومان 24 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 24 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 200,000,000 تومان 24 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
لیدا صفدری 200,000 تومان 23 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
مینا جزایری 300,000 تومان 23 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
رکن الدین آزادی 50,000 تومان 23 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
حیران پورنجف 250,000 تومان 23 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
زهرا همایون 100,000 تومان 23 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
زهرا معاف پوریان 50,000 تومان 23 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
مهسا درنجفی 400,000 تومان 23 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
محسن اوجی 220,000 تومان 23 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
نرگس شیخ میری 100,000 تومان 23 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 23 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
حسین توحیدی 100,000 تومان 23 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 1,000,000 تومان 23 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 150,000 تومان 23 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
فرزانه فنائی 200,000 تومان 22 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
فهیمه صفایی 30,000 تومان 22 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
صفرعلی سامی 80,000 تومان 22 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
نیره حیدری 30,000 تومان 22 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
عصمت خدادادی 270,000 تومان 22 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
مجید اسدی 60,000 تومان 22 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
حسین حاجی 30,000 تومان 22 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
عباس مرادیان 95,000 تومان 22 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
یوسف محجل کشاورز 50,000 تومان 22 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 22 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
نیکتا شادمهری 100,000 تومان 22 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
ابراهیم یوسف زادگان 250,000 تومان 22 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
طاهره امینی نژاد 50,000 تومان 22 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
سعیده رحمانیان کوشککی 50,000 تومان 22 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
علیرضا والی پور 1,000,000 تومان 22 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
مانیا صلح طلبان 50,000 تومان 22 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
مهناز فاضل 200,000 تومان 22 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
خیریه عصمتیه 2,000,000 تومان 22 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
سیما گاراژیان 250,000 تومان 22 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
حسین دانشور 100,000 تومان 22 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
شهرزاد فخارمقدم 500,000 تومان 22 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کیمیا دانشور 500,000 تومان 22 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
مهندس مستشاری 1,700,000 تومان 22 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
ناصر بقایی 100,000 تومان 22 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
فریبا یوسفی بنهنگی 100,000 تومان 22 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
ستاره سیاح 200,000 تومان 22 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
منیره سادات ساغروانیان 85,000 تومان 22 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
افسانه عنبرسوز 100,000 تومان 22 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
الیاس گلمکانی 50,000 تومان 22 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
صدیقه شهریاری راد 500,000 تومان 22 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
عباس عبدالهی 300,000 تومان 21 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
نفیسه جلیلیان 50,000 تومان 20 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
M Ebrahimi 100,000 تومان 20 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 300,000 تومان 19 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 257,000 تومان 19 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 18 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 50,000,000 تومان 18 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
مهناز قانعی 90,000 تومان 17 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 17 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 17 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 17 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 1,000,000 تومان 16 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 50,000 تومان 16 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 300,000 تومان 16 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 16 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 50,000 تومان 16 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 20,000 تومان 16 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 250,000 تومان 16 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 500,000 تومان 16 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 1,000,000 تومان 16 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 16 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 50,000 تومان 16 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 70,000 تومان 16 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 40,000 تومان 16 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 16 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 16 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 200,000 تومان 15 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 15 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
سعید تقی خانی 100,000 تومان 15 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
علی اکبر شرافت 1,000,000 تومان 15 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
نجمه حساس 200,000 تومان 15 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
پروانه تمدنی جهرمی 100,000 تومان 15 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
راضیه زاهدی 100,000 تومان 15 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 250,000 تومان 15 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
فرخنده صادقی 100,000 تومان 15 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
مسعوده تدین 100,000 تومان 15 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
اشرف مختاری 500,000 تومان 15 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
بهناز گرجستانی 600,000 تومان 15 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
روحی انصاری زاده 250,000 تومان 15 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
عطیه ابراهیمی 200,000 تومان 15 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
شهین یوسفین تبریزی 150,000 تومان 15 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
فاطمه سیم ریز 50,000 تومان 15 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
فاطمه منتظر 200,000 تومان 15 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
علی خردمند 100,000 تومان 15 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
منصوره پور جواد 50,000 تومان 15 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
زهرا کاهانی زارع 200,000 تومان 15 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
صدیقه مقیمی 200,000 تومان 15 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
فاطمه روحی 150,000 تومان 15 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 14 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
یا قمر بنی هاشم 10,000 تومان 14 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 14 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
hasan mostafavi 100,000 تومان 13 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 500,000 تومان 13 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 500,000 تومان 11 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 11 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
سید سعید مهری حسینی المدنی (شیراز) 500,000 تومان 09 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
الیکا انزلی مجرد 2,700,000 تومان 09 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
پری آصف 400,000 تومان 09 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
فرانک شالچی 500,000 تومان 09 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
مهناز کریمی 100,000 تومان 09 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
مریم مشتاقی 50,000 تومان 09 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
بتول صادقی زاده 50,000 تومان 09 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
امیرمسعود قصیم 160,000 تومان 09 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
هدیه هادیزاده بزاز 200,000 تومان 09 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 09 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
Ahmadreza Sadeghbeygi 5,000 تومان 08 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 07 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 05 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
نفیسه جلیلیان 10,000 تومان 05 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 2,000 تومان 04 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 02 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
مهران بیضایی 50,000 تومان 02 اسفند 1399 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 30 بهمن 1399 (10 ماه قبل)
عباس خنیفر 1,500,000 تومان 30 بهمن 1399 (10 ماه قبل)
امین صادقی قراورن 50,000 تومان 28 بهمن 1399 (10 ماه قبل)
زهراالسادات طوسی 36,765 تومان 27 بهمن 1399 (11 ماه قبل)
بانی به مهربانی 2,000 تومان 27 بهمن 1399 (11 ماه قبل)
بانی به مهربانی 2,000 تومان 27 بهمن 1399 (11 ماه قبل)