کمپین همه حاضریم؛ غایب نداریم (تامین لوازم تحریر برای 6 هزار دانش‌آموز)


در اینجا می توانید اهداف کمپین را مشاهده کنید و چنانچه مایل بودید به هر میزان در رسیدن به اهداف آن سهیم باشید.

کمپین همه حاضریم؛ غایب نداریم (تامین لوازم تحریر برای 6 هزار دانش‌آموز)


پس از همه‌گیر شدن پاندمی کرونا، آموزش دیگر صورت قدیم خود را از دست داده است و کودکان امروزه آموزش را با رویکرد تازه‌ای تجربه می‌کنند، اما هنوز هم لوازم تحریر جزء جدانشدنی از تحصیل هر کودکیست؛ از این رو در آستانه‌ی سال تحصیلی جدید، دارالاکرام با 24 شعبه‌ی فعال در 95 شهر ایران درصدد راه‌اندازی پویشی تازه با عنوان «همه حاضریم؛ غایب نداریم» به منظور جمع‌آوری لوازم تحریر برای 6 هزار دانش‌آموز مستعد فاقد سرپرست موثر است تا با حضور تک‌تک شما هیچ کودکی از تحصیل بازنماند. تحصیل حق همه‌ی کودکان است و تک تک ما در محقق کردن این حق طبیعی می‌توانیم تاثیرگذار باشیم؛ از این رو از شما هموطن عزیز دعوت می‌کنیم تا در این پویش نیز همچون پویش‌های پیشین همراه ما و حامی دانش‌آموزان سرزمینمان باشید و آنها را تنها نگذارید تا بتوانیم گامی هر چند کوچک در مسیر تحصیل کودکانمان برداریم. قیمت خرید هر پک لوازم تحریر به صورت عمده: 200 هزار تومان اقلام داخل هر پک: دفتر، خودکار، مداد مشکی و قرمز، پاک‌کن، جامدادی، خط‌کش، پرگار، مدادرنگی، گونیا، نقاله، مدادتراش و ... . شما هم می‌توانید به هر میزان که تمایل دارید تامین بخشی از یک پک، یک و یا چند پک را به عهده بگیرید.


برآورد کل: 1,200,000,000 تومان

مشارکت توسط 74 نفر معادل: 174,501,000 تومان

باقی مانده: 1,025,499,000 تومان

14.54%

شما در سایت شناسایی نشده اید.

قطعا برای ما بسیار مایه خرسندی است که بتوانیم نام شما را در فهرست مشارکت کنندگان نمایش دهیم. در صورت ادامه باید اطلاعات شناسایی را وارد کنید ولی نام شما در بین پرداخت کنندگان نمایش داده نخواهد شد. برای نمایش نام خود لطفا ابتدا ثبت نام کنیدمشارکت کنندگان در این کمپین

در جدول زیر افرادی که در این کمپین مشارکت کرده اند را مشاهده می کنید:


مشارکت کننده مبلغ مشارکت در تاریخ
بانی به مهربانی 60,000 تومان 28 شهریور 1400 (8 ساعت قبل)
بانی به مهربانی 60,000 تومان 28 شهریور 1400 (12 ساعت قبل)
بانی به مهربانی 50,000,000 تومان 28 شهریور 1400 (14 ساعت قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 28 شهریور 1400 (15 ساعت قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 300,000 تومان 28 شهریور 1400 (15 ساعت قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 50,000 تومان 28 شهریور 1400 (15 ساعت قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 28 شهریور 1400 (15 ساعت قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 200,000 تومان 28 شهریور 1400 (15 ساعت قبل)
سمیه زارعی 10,000 تومان 28 شهریور 1400 (16 ساعت قبل)
بانی به مهربانی 500,000 تومان 28 شهریور 1400 (1 روز قبل)
بانی به مهربانی 500,000 تومان 26 شهریور 1400 (2 روز قبل)
بانی به مهربانی 1,000,000 تومان 26 شهریور 1400 (2 روز قبل)
بانی به مهربانی 1,000,000 تومان 26 شهریور 1400 (2 روز قبل)
حامیان شعبه تهران 80,000,000 تومان 21 شهریور 1400 (1 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 110,000 تومان 20 شهریور 1400 (1 هفته قبل)
مجید مهدیه 100,000 تومان 18 شهریور 1400 (1 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 800,000 تومان 17 شهریور 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 16 شهریور 1400 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه ایلام 8,350,000 تومان 16 شهریور 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 15 شهریور 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 1,000 تومان 14 شهریور 1400 (2 هفته قبل)
مهرداد مدهوشی 100,000 تومان 13 شهریور 1400 (2 هفته قبل)
حامیان شعبه شیراز 54,000 تومان 13 شهریور 1400 (2 هفته قبل)
حامیان شعبه شیراز 200,000 تومان 13 شهریور 1400 (2 هفته قبل)
حامیان شعبه شیراز 100,000 تومان 13 شهریور 1400 (2 هفته قبل)
حامیان شعبه شیراز 50,000 تومان 13 شهریور 1400 (2 هفته قبل)
حامیان شعبه شیراز 50,000 تومان 13 شهریور 1400 (2 هفته قبل)
حامیان شعبه شیراز 400,000 تومان 13 شهریور 1400 (2 هفته قبل)
حامیان شعبه شیراز 500,000 تومان 13 شهریور 1400 (2 هفته قبل)
حامیان شعبه شیراز 500,000 تومان 13 شهریور 1400 (2 هفته قبل)
حامیان شعبه شیراز 100,000 تومان 13 شهریور 1400 (2 هفته قبل)
حامیان شعبه شیراز 500,000 تومان 13 شهریور 1400 (2 هفته قبل)
بانی به مهربانی 200,000 تومان 12 شهریور 1400 (2 هفته قبل)
حامیان شعبه آمل 6,500,000 تومان 09 شهریور 1400 (2 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 70,000 تومان 09 شهریور 1400 (2 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 70,000 تومان 09 شهریور 1400 (2 هفته قبل)
محمدعلی نصرتی 5,000 تومان 08 شهریور 1400 (2 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 200,000 تومان 08 شهریور 1400 (2 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 200,000 تومان 07 شهریور 1400 (3 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 250,000 تومان 06 شهریور 1400 (3 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 50,000 تومان 06 شهریور 1400 (3 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 3,000,000 تومان 06 شهریور 1400 (3 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 250,000 تومان 06 شهریور 1400 (3 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 30,000 تومان 06 شهریور 1400 (3 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 200,000 تومان 06 شهریور 1400 (3 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 250,000 تومان 06 شهریور 1400 (3 هفته قبل)
Javad 1,000 تومان 05 شهریور 1400 (3 هفته قبل)
علی محمد منصوری 3,980,000 تومان 04 شهریور 1400 (3 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 2,000,000 تومان 03 شهریور 1400 (3 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 50,000 تومان 03 شهریور 1400 (3 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 03 شهریور 1400 (3 هفته قبل)
حامیان شعبه جهرم 100,000 تومان 01 شهریور 1400 (3 هفته قبل)
حامیان شعبه جهرم 200,000 تومان 01 شهریور 1400 (3 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 30,000 تومان 31 مرداد 1400 (4 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 50,000 تومان 31 مرداد 1400 (4 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 50,000 تومان 31 مرداد 1400 (4 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 200,000 تومان 31 مرداد 1400 (4 هفته قبل)
حامیان شعبه تهران 1,000,000 تومان 30 مرداد 1400 (4 هفته قبل)
حامیان شعبه تهران 2,000,000 تومان 30 مرداد 1400 (4 هفته قبل)
حامیان شعبه تهران 1,000,000 تومان 30 مرداد 1400 (4 هفته قبل)
مهناز کریمی 50,000 تومان 30 مرداد 1400 (4 هفته قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 30 مرداد 1400 (4 هفته قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 29 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 28 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
ایمان جواهری 50,000 تومان 27 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 55,000 تومان 27 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 27 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 40,000 تومان 24 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 20,000 تومان 24 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 2,000,000 تومان 24 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 23 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
حسین حرثی 4,000,000 تومان 23 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
Mitra Mallahi 50,000 تومان 20 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
M Ebrahimi 50,000 تومان 19 مرداد 1400 (1 ماه قبل)