فرزندان هامون را دریابیم (تهیه کانکس برای دانش‌آموزان مدرسه شهید صیادی)


در اینجا می توانید اهداف کمپین را مشاهده کنید و چنانچه مایل بودید به هر میزان در رسیدن به اهداف آن سهیم باشید.

فرزندان هامون را دریابیم (تهیه کانکس برای دانش‌آموزان مدرسه شهید صیادی)


تالاب هامون که زمانی انبار غله‌ی ایران بود، به علت خشکسالی‌های پیاپی و تغییرات اقلیمی، تبدیل به بیابان شده است و حالا دیگر نه تنها خبری از آن انبار غله نیست، بلکه این سرزمینِ بدونِ ‌چراگاه تبدیل به پناهگاهی ناامن برای مردمی کم‌برخوردار شده است که تا چندی قبل دارای شغل و درآمدی نسبی بودند. مدرسه‌ی عشایری شهید رضا صیادی در مرکزی‌ترین نقطه‌ی ایران و در میان دشت هامون قرار گرفته است و کودکان از دور و نزدیک برای آموختن خواندن و نوشتن به آنجا می‌آیند. با وجود دشواری‌های رفت و آمد و خطر حمله‌ی حیوانات وحشی، این سیاه چادرِ کوچک دیگر جوابگویِ حداقل نیاز کودکان بی‌گناه هامون نیست. بیایید تا در کنار هم به کم‌ترین خواسته‌ی این فرزندان ایران جامه‌ی عمل بپوشانیم و با تامین هزینه‌ی خرید یک کانکس، کلاس درسی را برای فرزندان هامون بسازیم.


برآورد کل: 250,000,000 تومان

مشارکت توسط 43 نفر معادل: 21,031,000 تومان

باقی مانده: 228,969,000 تومان

8.41%

شما در سایت شناسایی نشده اید.

قطعا برای ما بسیار مایه خرسندی است که بتوانیم نام شما را در فهرست مشارکت کنندگان نمایش دهیم. در صورت ادامه باید اطلاعات شناسایی را وارد کنید ولی نام شما در بین پرداخت کنندگان نمایش داده نخواهد شد. برای نمایش نام خود لطفا ابتدا ثبت نام کنیدمشارکت کنندگان در این کمپین

در جدول زیر افرادی که در این کمپین مشارکت کرده اند را مشاهده می کنید:


مشارکت کننده مبلغ مشارکت در تاریخ
بانی به مهربانی 7,000 تومان 14 آذر 1400 (1 روز قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 14 آذر 1400 (1 روز قبل)
بانی به مهربانی 250,000 تومان 12 آذر 1400 (3 روز قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 08 آذر 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 08 آذر 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 15,000 تومان 07 آذر 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 07 آذر 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 07 آذر 1400 (1 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 168,000 تومان 06 آذر 1400 (1 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 500,000 تومان 06 آذر 1400 (1 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 350,000 تومان 06 آذر 1400 (1 هفته قبل)
فاطمه زهرا 2,000 تومان 05 آذر 1400 (1 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 200,000 تومان 03 آذر 1400 (1 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 500,000 تومان 03 آذر 1400 (1 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 200,000 تومان 03 آذر 1400 (1 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 200,000 تومان 03 آذر 1400 (1 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 114,000 تومان 03 آذر 1400 (1 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 50,000 تومان 03 آذر 1400 (1 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 03 آذر 1400 (1 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 50,000 تومان 03 آذر 1400 (1 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 50,000 تومان 03 آذر 1400 (1 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 03 آذر 1400 (1 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 50,000 تومان 03 آذر 1400 (1 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 400,000 تومان 03 آذر 1400 (1 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 50,000 تومان 03 آذر 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 01 آذر 1400 (2 هفته قبل)
لیدا محفوظی 100,000 تومان 30 آبان 1400 (2 هفته قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 27 آبان 1400 (2 هفته قبل)
بانی به مهربانی 350,000 تومان 26 آبان 1400 (2 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 22 آبان 1400 (3 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 300,000 تومان 22 آبان 1400 (3 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 500,000 تومان 22 آبان 1400 (3 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 22 آبان 1400 (3 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 250,000 تومان 22 آبان 1400 (3 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 1,000,000 تومان 22 آبان 1400 (3 هفته قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 10,000,000 تومان 22 آبان 1400 (3 هفته قبل)
بانی به مهربانی 200,000 تومان 20 آبان 1400 (3 هفته قبل)
بانی به مهربانی 500,000 تومان 20 آبان 1400 (3 هفته قبل)
بانی به مهربانی 2,000,000 تومان 17 آبان 1400 (4 هفته قبل)
بانی به مهربانی 1,050,000 تومان 16 آبان 1400 (4 هفته قبل)
Ali Vayqan 200,000 تومان 16 آبان 1400 (4 هفته قبل)
غزاله طارمی 500,000 تومان 16 آبان 1400 (4 هفته قبل)
Meghdad Jalali 200,000 تومان 16 آبان 1400 (4 هفته قبل)