فرزندان هامون را دریابیم (تهیه کانکس برای دانش‌آموزان مدرسه شهید صیادی)


در اینجا می توانید اهداف کمپین را مشاهده کنید و چنانچه مایل بودید به هر میزان در رسیدن به اهداف آن سهیم باشید.

فرزندان هامون را دریابیم (تهیه کانکس برای دانش‌آموزان مدرسه شهید صیادی)


تالاب هامون که زمانی انبار غله‌ی ایران بود، به علت خشکسالی‌های پیاپی و تغییرات اقلیمی، تبدیل به بیابان شده است و حالا دیگر نه تنها خبری از آن انبار غله نیست، بلکه این سرزمینِ بدونِ ‌چراگاه تبدیل به پناهگاهی ناامن برای مردمی کم‌برخوردار شده است که تا چندی قبل دارای شغل و درآمدی نسبی بودند. مدرسه‌ی عشایری شهید رضا صیادی در مرکزی‌ترین نقطه‌ی ایران و در میان دشت هامون قرار گرفته است و کودکان از دور و نزدیک برای آموختن خواندن و نوشتن به آنجا می‌آیند. با وجود دشواری‌های رفت و آمد و خطر حمله‌ی حیوانات وحشی، این سیاه چادرِ کوچک دیگر جوابگویِ حداقل نیاز کودکان بی‌گناه هامون نیست. بیایید تا در کنار هم به کم‌ترین خواسته‌ی این فرزندان ایران جامه‌ی عمل بپوشانیم و با تامین هزینه‌ی خرید یک کانکس، کلاس درسی را برای فرزندان هامون بسازیم.


برآورد کل: 250,000,000 تومان

مشارکت توسط 188 نفر معادل: 40,160,631 تومان

باقی مانده: 209,839,369 تومان

16.06%

شما در سایت شناسایی نشده اید.

قطعا برای ما بسیار مایه خرسندی است که بتوانیم نام شما را در فهرست مشارکت کنندگان نمایش دهیم. در صورت ادامه باید اطلاعات شناسایی را وارد کنید ولی نام شما در بین پرداخت کنندگان نمایش داده نخواهد شد. برای نمایش نام خود لطفا ابتدا ثبت نام کنیدمشارکت کنندگان در این کمپین

در جدول زیر افرادی که در این کمپین مشارکت کرده اند را مشاهده می کنید:


مشارکت کننده مبلغ مشارکت در تاریخ
MOHAMMAD MAHBOOBI 2,000 تومان 17 آذر 1401 (21 ساعت قبل)
بانی به مهربانی 110,000 تومان 13 آذر 1401 (4 روز قبل)
Mohammadjavad Maleki 3,000 تومان 13 آذر 1401 (5 روز قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 12 آذر 1401 (5 روز قبل)
رضا محمدزاده 100,000 تومان 05 آذر 1401 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 05 آذر 1401 (1 هفته قبل)
مرصع کارگر 100,000 تومان 30 آبان 1401 (2 هفته قبل)
بانی به مهربانی 300,000 تومان 28 آبان 1401 (2 هفته قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 21 آبان 1401 (3 هفته قبل)
بانی به مهربانی 8,000 تومان 12 آبان 1401 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 27 مهر 1401 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 02 مهر 1401 (2 ماه قبل)
ماندانا رودگر 13,060 تومان 02 مهر 1401 (2 ماه قبل)
بانی به مهربانی 40,000 تومان 02 مهر 1401 (2 ماه قبل)
محمّد مهدی کریمی 40,000 تومان 26 شهریور 1401 (2 ماه قبل)
بانی به مهربانی 250,000 تومان 26 شهریور 1401 (2 ماه قبل)
محمّد مهدی کریمی 40,000 تومان 23 شهریور 1401 (2 ماه قبل)
امیرحسین ابن الدین 10,000 تومان 23 شهریور 1401 (2 ماه قبل)
بانی به مهربانی 3,000 تومان 16 شهریور 1401 (3 ماه قبل)
بانی به مهربانی 1,000 تومان 13 شهریور 1401 (3 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 13 شهریور 1401 (3 ماه قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 03 شهریور 1401 (3 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 02 شهریور 1401 (3 ماه قبل)
بانی به مهربانی 500,000 تومان 23 مرداد 1401 (3 ماه قبل)
Tara Sabooni 5,000 تومان 22 مرداد 1401 (3 ماه قبل)
بانی به مهربانی 1,000,000 تومان 20 مرداد 1401 (3 ماه قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 18 مرداد 1401 (4 ماه قبل)
محمّد مهدی کریمی 50,000 تومان 17 مرداد 1401 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 16 مرداد 1401 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 30,000 تومان 14 مرداد 1401 (4 ماه قبل)
Kamyar Ramian 5,000 تومان 12 مرداد 1401 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 11 مرداد 1401 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 11 مرداد 1401 (4 ماه قبل)
Mahmoud Khm 10,000 تومان 03 مرداد 1401 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 200,000 تومان 01 مرداد 1401 (4 ماه قبل)
ماهک برومند 30,000 تومان 27 تیر 1401 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 27 تیر 1401 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 200,000 تومان 27 تیر 1401 (4 ماه قبل)
John Smith 1,567 تومان 25 تیر 1401 (4 ماه قبل)
Tara Sabooni 5,000 تومان 25 تیر 1401 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 25 تیر 1401 (4 ماه قبل)
John Smith 5,000 تومان 24 تیر 1401 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 24 تیر 1401 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 400,000 تومان 22 تیر 1401 (4 ماه قبل)
Tara Sabooni 5,000 تومان 21 تیر 1401 (4 ماه قبل)
Marzieh Nezamzadeh 100,000 تومان 18 تیر 1401 (5 ماه قبل)
Marzieh Nezamzadeh 100,000 تومان 18 تیر 1401 (5 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 17 تیر 1401 (5 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 15 تیر 1401 (5 ماه قبل)
سید محمد امین معزی 1,000,000 تومان 14 تیر 1401 (5 ماه قبل)
sheyda rajaee 1,000 تومان 14 تیر 1401 (5 ماه قبل)
Ahmadreza Sadeghbeygi 20,000 تومان 11 تیر 1401 (5 ماه قبل)
بانی به مهربانی 379,000 تومان 10 تیر 1401 (5 ماه قبل)
محمد پورجعفری 50,000 تومان 05 تیر 1401 (5 ماه قبل)
بانی به مهربانی 250,000 تومان 04 تیر 1401 (5 ماه قبل)
Mahmoud Khm 5,000 تومان 03 تیر 1401 (5 ماه قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 03 تیر 1401 (5 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 02 تیر 1401 (5 ماه قبل)
بانی به مهربانی 3,000 تومان 31 خرداد 1401 (5 ماه قبل)
بانی به مهربانی 30,000 تومان 31 خرداد 1401 (5 ماه قبل)
فاطمه زهرا 2,000 تومان 27 خرداد 1401 (5 ماه قبل)
Ahmadreza Sadeghbeygi 10,000 تومان 23 خرداد 1401 (5 ماه قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 15 خرداد 1401 (6 ماه قبل)
بانی به مهربانی 200,000 تومان 13 خرداد 1401 (6 ماه قبل)
بانی به مهربانی 400,000 تومان 11 خرداد 1401 (6 ماه قبل)
بانی به مهربانی 30,000 تومان 31 اردیبهشت 1401 (6 ماه قبل)
فاطمه زهرا 2,000 تومان 30 اردیبهشت 1401 (6 ماه قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 27 اردیبهشت 1401 (6 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 27 اردیبهشت 1401 (6 ماه قبل)
مهتاب منوچهری فر 100,000 تومان 15 اردیبهشت 1401 (7 ماه قبل)
Mona Maleki 10,000 تومان 15 اردیبهشت 1401 (7 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 12 اردیبهشت 1401 (7 ماه قبل)
بانی به مهربانی 15,000 تومان 10 اردیبهشت 1401 (7 ماه قبل)
بانی به مهربانی 200,000 تومان 09 اردیبهشت 1401 (7 ماه قبل)
بانی به مهربانی 112,000 تومان 04 اردیبهشت 1401 (7 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 03 اردیبهشت 1401 (7 ماه قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 02 اردیبهشت 1401 (7 ماه قبل)
محمدعلی رضائی 500,000 تومان 02 اردیبهشت 1401 (7 ماه قبل)
فاطمه زهرا 2,000 تومان 01 اردیبهشت 1401 (7 ماه قبل)
آرش اسدالهی 10,000 تومان 31 فروردین 1401 (7 ماه قبل)
Armando Castro 20,000 تومان 29 فروردین 1401 (7 ماه قبل)
Ahmadreza Sadeghbeygi 20,000 تومان 29 فروردین 1401 (7 ماه قبل)
بانی به مهربانی 3,000,000 تومان 24 فروردین 1401 (7 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 21 فروردین 1401 (7 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 21 فروردین 1401 (7 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 21 فروردین 1401 (7 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 21 فروردین 1401 (7 ماه قبل)
Mahmoud Khm 5,000 تومان 19 فروردین 1401 (8 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 18 فروردین 1401 (8 ماه قبل)
سید محمد مهدی بهشتی 5,000 تومان 16 فروردین 1401 (8 ماه قبل)
بانی به مهربانی 1,450,000 تومان 13 فروردین 1401 (8 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 09 فروردین 1401 (8 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 08 فروردین 1401 (8 ماه قبل)
بانی به مهربانی 500,000 تومان 05 فروردین 1401 (8 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 03 فروردین 1401 (8 ماه قبل)
بانی به مهربانی 1,000 تومان 02 فروردین 1401 (8 ماه قبل)
بانی به مهربانی 700,000 تومان 29 اسفند 1400 (8 ماه قبل)
طه کاظمی 20,000 تومان 27 اسفند 1400 (8 ماه قبل)
بانی به مهربانی 500,000 تومان 22 اسفند 1400 (8 ماه قبل)
بانی به مهربانی 40,000 تومان 19 اسفند 1400 (9 ماه قبل)
حدیثه رحیمی 100,000 تومان 14 اسفند 1400 (9 ماه قبل)
فاطمه زهرا 2,000 تومان 05 اسفند 1400 (9 ماه قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 05 اسفند 1400 (9 ماه قبل)
محمّد مهدی کریمی 69,000 تومان 04 اسفند 1400 (9 ماه قبل)
mojtaba sobut 1,000,000 تومان 04 اسفند 1400 (9 ماه قبل)
محمّد مهدی کریمی 10,000 تومان 04 اسفند 1400 (9 ماه قبل)
بانی به مهربانی 30,000 تومان 02 اسفند 1400 (9 ماه قبل)
محمّد مهدی کریمی 110,000 تومان 26 بهمن 1400 (9 ماه قبل)
بانی به مهربانی 40,000 تومان 25 بهمن 1400 (9 ماه قبل)
بانی به مهربانی 164,000 تومان 19 بهمن 1400 (9 ماه قبل)
Tara Sabooni 5,000 تومان 16 بهمن 1400 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 11 بهمن 1400 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 110,000 تومان 08 بهمن 1400 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 80,000 تومان 07 بهمن 1400 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 06 بهمن 1400 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 23,000 تومان 03 بهمن 1400 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 40,000 تومان 03 بهمن 1400 (10 ماه قبل)
Tara Sabooni 5,000 تومان 02 بهمن 1400 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 01 بهمن 1400 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 01 بهمن 1400 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 30 دی 1400 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 25,381 تومان 30 دی 1400 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 29 دی 1400 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 30,000 تومان 19 دی 1400 (10 ماه قبل)
بانی به مهربانی 200,000 تومان 13 دی 1400 (11 ماه قبل)
یلدا صمدی 400,000 تومان 11 دی 1400 (11 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 11 دی 1400 (11 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 10 دی 1400 (11 ماه قبل)
فاطمه زهرا 4,000 تومان 09 دی 1400 (11 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 09 دی 1400 (11 ماه قبل)
Marzieh Nezamzadeh 400,000 تومان 08 دی 1400 (11 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 05 دی 1400 (11 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 05 دی 1400 (11 ماه قبل)
بانی به مهربانی 40,000 تومان 05 دی 1400 (11 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 05 دی 1400 (11 ماه قبل)
بانی به مهربانی 200,000 تومان 28 آذر 1400 (11 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 27 آذر 1400 (11 ماه قبل)
Marzieh Nezamzadeh 100,000 تومان 26 آذر 1400 (11 ماه قبل)
Marzieh Nezamzadeh 100,000 تومان 26 آذر 1400 (11 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 26 آذر 1400 (11 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 17 آذر 1400 (1 سال قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 17 آذر 1400 (1 سال قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 17 آذر 1400 (1 سال قبل)
بانی به مهربانی 18,623 تومان 16 آذر 1400 (1 سال قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 16 آذر 1400 (1 سال قبل)
بانی به مهربانی 7,000 تومان 14 آذر 1400 (1 سال قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 14 آذر 1400 (1 سال قبل)
بانی به مهربانی 250,000 تومان 12 آذر 1400 (1 سال قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 08 آذر 1400 (1 سال قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 08 آذر 1400 (1 سال قبل)
بانی به مهربانی 15,000 تومان 07 آذر 1400 (1 سال قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 07 آذر 1400 (1 سال قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 07 آذر 1400 (1 سال قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 168,000 تومان 06 آذر 1400 (1 سال قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 500,000 تومان 06 آذر 1400 (1 سال قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 350,000 تومان 06 آذر 1400 (1 سال قبل)
فاطمه زهرا 2,000 تومان 05 آذر 1400 (1 سال قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 200,000 تومان 03 آذر 1400 (1 سال قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 500,000 تومان 03 آذر 1400 (1 سال قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 200,000 تومان 03 آذر 1400 (1 سال قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 200,000 تومان 03 آذر 1400 (1 سال قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 114,000 تومان 03 آذر 1400 (1 سال قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 50,000 تومان 03 آذر 1400 (1 سال قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 03 آذر 1400 (1 سال قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 50,000 تومان 03 آذر 1400 (1 سال قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 50,000 تومان 03 آذر 1400 (1 سال قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 03 آذر 1400 (1 سال قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 50,000 تومان 03 آذر 1400 (1 سال قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 400,000 تومان 03 آذر 1400 (1 سال قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 50,000 تومان 03 آذر 1400 (1 سال قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 01 آذر 1400 (1 سال قبل)
لیدا محفوظی 100,000 تومان 30 آبان 1400 (1 سال قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 27 آبان 1400 (1 سال قبل)
بانی به مهربانی 350,000 تومان 26 آبان 1400 (1 سال قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 22 آبان 1400 (1 سال قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 300,000 تومان 22 آبان 1400 (1 سال قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 500,000 تومان 22 آبان 1400 (1 سال قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 100,000 تومان 22 آبان 1400 (1 سال قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 250,000 تومان 22 آبان 1400 (1 سال قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 1,000,000 تومان 22 آبان 1400 (1 سال قبل)
کراودفاندینگ آفلاین 10,000,000 تومان 22 آبان 1400 (1 سال قبل)
بانی به مهربانی 200,000 تومان 20 آبان 1400 (1 سال قبل)
بانی به مهربانی 500,000 تومان 20 آبان 1400 (1 سال قبل)
بانی به مهربانی 2,000,000 تومان 17 آبان 1400 (1 سال قبل)
بانی به مهربانی 1,050,000 تومان 16 آبان 1400 (1 سال قبل)
Ali Vayqan(علی محمدی) 200,000 تومان 16 آبان 1400 (1 سال قبل)
غزاله طارمی 500,000 تومان 16 آبان 1400 (1 سال قبل)
Meghdad Jalali 200,000 تومان 16 آبان 1400 (1 سال قبل)