یک قلم تا موفقیت


در اینجا می توانید اهداف کمپین را مشاهده کنید و چنانچه مایل بودید به هر میزان در رسیدن به اهداف آن سهیم باشید.

یک قلم تا موفقیت


یک قلم تا موفقیت کمپینِ خریدِ لوازمِ تحریر برای ۷۵۰۰ دانش‌آموزِ بورسیه‌شده خانه‌ی کرامت که در بیش از ۹۵ شهر ایران برای رفتن به مدرسه منتظرِ بستنِ کوله‌پشتی‌شان هستند؛ یک کوله‌پشتی به همراه تمام لوازمِ تحریرِ مورد نیازِ آنها. برای بستنِ هر کوله‌پشتی تنها ۶۰۰ هزار تومان لازم است. ( این مبلغ پیشنهادی است شما می‌توانید به هر میزان که برای شما مناسب است پرداخت کنید. ) به مهربانیِ شما ماهِ مهرِ دانش‌آموزانِ خانه‌ی کرامت آغاز خواهد شد.در تامین هزینه‌ی خریدِ لوازم تحریر برای ۷۵۰۰ کودک و نوجوان فاقدِ سرپرستِ موثر مشارکت می‌کنم. همچنین برای پرداخت مستقیم: 5022291014675084


برآورد کل: 4,500,000,000 تومان

مشارکت توسط 295 نفر معادل: 3,249,679,680 تومان

باقی مانده: 1,250,320,320 تومان

72.22%

شما در سایت شناسایی نشده اید.

قطعا برای ما بسیار مایه خرسندی است که بتوانیم نام شما را در فهرست مشارکت کنندگان نمایش دهیم. در صورت ادامه باید اطلاعات شناسایی را وارد کنید ولی نام شما در بین پرداخت کنندگان نمایش داده نخواهد شد. برای نمایش نام خود لطفا ابتدا ثبت نام کنیدمشارکت کنندگان در این کمپین

در جدول زیر افرادی که در این کمپین مشارکت کرده اند را مشاهده می کنید:


مشارکت کننده مبلغ مشارکت در تاریخ
حامیان رودبارجنوب 400,000 تومان 03 مهر 1402 (16 ساعت قبل)
بانی به مهربانی 25,000,000 تومان 03 مهر 1402 (17 ساعت قبل)
حامیان شعبه زابل 500,000 تومان 03 مهر 1402 (18 ساعت قبل)
حامیان شعبه زابل 2,000,000 تومان 03 مهر 1402 (19 ساعت قبل)
حامیان شعبه زابل 100,000 تومان 03 مهر 1402 (19 ساعت قبل)
بانی به مهربانی 200,000 تومان 02 مهر 1402 (1 روز قبل)
Babak Foroughi 400,000 تومان 02 مهر 1402 (1 روز قبل)
بانی به مهربانی 150,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
mojtaba sobut 2,000,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه بوشهر 33,000,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
محمد حسین کمیلی 12,000,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
سید حسن اسلامی نژاد 300,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه بیرجند 24,000,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
پریناز ضیائی فرد 200,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه بیرجند 900,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه بیرجند 180,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
بی بی زهرا امیدوار 180,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
بتول بهلگردی 220,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه بیرجند 650,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه بیرجند 200,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
سهیل الهیاری 2,287,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه بوشهر 510,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حسین پورزائر 2,000,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
شهربانو محمد زاده 500,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
سکینه بردستانی 100,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه ایلام 50,000,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
محمود جعفری 10,000,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه بوشهر 5,000,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه بوشهر 10,000,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه بوشهر 44,500,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه ایلام 5,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه ایلام 200,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه ایلام 20,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه ایلام 100,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه ایلام 10,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه ایلام 100,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه ایلام 200,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه ایلام 100,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
ملوک تقویان 200,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
عصام فتاحی 200,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
صادق شیراوند 100,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه ایلام 30,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
علی عطایی 400,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
علی میرزایی 50,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه ایلام 100,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه ایلام 150,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه ایلام 100,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه ایلام 150,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
رضا سبحانی نژاد 500,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
فخری پورسینا 500,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حمیده اسلامی مذهب 200,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
فرزانه طوسی 200,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
امام قلی عباسی 300,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه شیراز 2,200,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
فرزانه فنائی 200,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
علی اکبر شرافت 500,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه شیراز 500,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه شیراز 1,000,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
زهرا نوروزی - شیراز 500,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
زهرا دهقان 500,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه شیراز 100,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
بتول اسدی 1,000,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
عصمت خدادادی 420,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
وجیهه میرزا حسینی 500,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه مشهد 10,000,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه مشهد 10,000,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
عزیزه مختار بختیار 1,000,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه مشهد 3,000,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه خمین 5,000,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 1,270,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 17,032,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
بانی به مهربانی 200,000,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
فائزه فخاری 500,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه آذر شهر 40,000,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه زاهدان 300,000,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه شیراز 20,350,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه بیرجند 10,000,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه ایلام 39,000,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه ورامین 30,000,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه خمین 4,000,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
بانی به مهربانی 200,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه قم 520,000,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
حامیان شعبه مشهد 350,000,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
فائزه فخاری 700,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
فائزه فخاری 1,200,000 تومان 01 مهر 1402 (2 روز قبل)
ماجده بدرلو 50,000 تومان 31 شهریور 1402 (4 روز قبل)
بانی به مهربانی 1,420,000 تومان 31 شهریور 1402 (4 روز قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 30 شهریور 1402 (4 روز قبل)
Mobina Sarlak 7,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
حامیان شعبه مشهد 25,200,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
حامیان شعبه مشهد 3,000,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
منیره سادات ساغروانیان 300,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
حامیان شعبه گرگان 1,000,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
حامیان شعبه گرگان 100,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
حامیان شعبه گرگان 10,000,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
حامیان رودبارجنوب 50,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
حامیان رودبارجنوب 20,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
حامیان رودبارجنوب 300,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
حامیان رودبارجنوب 200,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
حامیان رودبارجنوب 300,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
حامیان رودبارجنوب 1,000,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
حامیان رودبارجنوب 50,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
حامیان رودبارجنوب 50,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
حمیده اسلامی مذهب 100,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
حمیده اسلامی مذهب 360,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
حامیان شعبه شیراز 50,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
حامیان شعبه شیراز 250,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
فرزاد فضیلت 10,000,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
همایون خسروی 170,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
حامیان شعبه شیراز 100,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
حامیان شعبه شیراز 100,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
زهرا کاویانی 4,000,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
حمیده اسلامی مذهب 100,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
حامیان شعبه شیراز 700,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
حامیان شعبه شیراز 100,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
حامیان شعبه شیراز 1,000,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
زهرا معاف پوریان 500,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
سید محمدمهدی جعفری 3,000,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
حامیان شعبه شیراز 100,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
روح انگیز ترکی 300,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
حامیان شعبه شیراز 1,000,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
حامیان شعبه شیراز 300,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
حامیان شعبه شیراز 200,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
زهرا نوروزی - شیراز 1,000,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
حامیان شعبه شیراز 1,000,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
حسن جولائی 1,000,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
حامیان شعبه شیراز 300,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
حامیان شعبه شیراز 200,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
حامیان شعبه شیراز 100,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
حامیان شعبه شیراز 50,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
راضیه انقیاد 200,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
حامیان شعبه شیراز 100,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
حامیان شعبه شیراز 150,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
حامیان شعبه شیراز 200,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
سید احمد نقوی 2,000,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
زهرا سلاحی 2,000,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
بابک شیرازی یگانه 1,500,000 تومان 29 شهریور 1402 (5 روز قبل)
حامیان شعبه شیراز 150,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه شیراز 200,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه شیراز 300,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه شیراز 500,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه شیراز 200,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه شیراز 100,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه شیراز 50,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
فخری پورسینا 250,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
خدیجه کریمی 400,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حسین صلائی 100,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
امیر نیکان 100,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
بهزاد بیابانی 1,000,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
وجیهه فهیمی 500,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
منوچهر دهشیری 26,000,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
محمدباقر جعفری 500,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
نعیمه داوری 20,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
منوچهر دهشیری 62,000,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
شمسی داودی مقدم 200,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
زینب کاتبی 100,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
خدیجه کریمی 50,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
نرجس موسوی اندرزی 1,000,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه شوش 500,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
محمد تقی باغبان آقایی 10,000,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حسن علی درخشان 500,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
هادی دانشخواه 500,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 80,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 50,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 40,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 100,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 50,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 500,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 200,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 10,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 25,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 30,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 10,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 50,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 300,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 20,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 500,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 600,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 50,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 30,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 5,000,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 20,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 10,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 50,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 50,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 50,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 40,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 200,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 100,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 50,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 50,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 50,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 100,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 10,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 400,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 100,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 20,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 40,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 300,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 100,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 200,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 50,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 200,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 20,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 100,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 500,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 200,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
حامیان شعبه جیرفت 300,000 تومان 28 شهریور 1402 (6 روز قبل)
بانی به مهربانی 500,000 تومان 28 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 27 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 1,000,000 تومان 27 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 300,000 تومان 27 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
محسن اسلامی امیرآبادی 500,000 تومان 27 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه جیرفت 300,000 تومان 27 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه جیرفت 30,000 تومان 27 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه جیرفت 50,000 تومان 27 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه جیرفت 200,000 تومان 27 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه جیرفت 15,000 تومان 27 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه جیرفت 600,000 تومان 27 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 2,000,000 تومان 27 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حمید خادمی طرقبه 580,000 تومان 27 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
معصومه مروج 1,000,000 تومان 27 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
صدیقه شهریاری راد 753,480 تومان 27 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه مشهد 5,500,000 تومان 27 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 600,000 تومان 27 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
زینب فرهنگی 1,000,000 تومان 27 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
منیژه مداح 2,000,000 تومان 27 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه مشهد 2,000,000 تومان 27 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه مشهد 10,000,000 تومان 27 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
فرزانه شیخ 500,000 تومان 27 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامد ذکری 50,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 7,200 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 200,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 150,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
زهرا حجار 300,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه مشهد 1,800,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه مشهد 1,000,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه مشهد 5,000,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه مشهد 1,200,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه مشهد 5,500,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه مشهد 2,600,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه مشهد 5,300,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه مشهد 300,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه زابل 20,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه زابل 100,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه زابل 200,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه زابل 20,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
سعید افسری 500,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه زابل 500,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه زابل 100,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
علیرضا انصاری 50,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه زابل 118,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه زابل 20,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه زابل 20,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه مشهد 1,300,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
مرجان متقیان 4,000,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
رباب ضیائی 500,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
صدیقه شهریاری 500,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
بی بی فاطمه سالکی 500,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
دلبر شجاع نیا 1,100,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه مشهد 7,000,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه مشهد 500,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه مشهد 800,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه مشهد 500,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه آذر شهر 3,000,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
Bemehrbani Azarshahr 100,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
Bemehrbani Azarshahr 50,000 تومان 26 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 23 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 30,000 تومان 23 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
طه قدیریان 1,250,000 تومان 22 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
اقدس چگینی فراهانی 400,000 تومان 22 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 500,000,000 تومان 22 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
Mahtab Vashan 44,000,000 تومان 22 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 300,000,000 تومان 22 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 22 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
لیلا نوروزی 500,000 تومان 22 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
اکبر رضانژاد 3,000,000 تومان 22 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
Bemehrbani Azarshahr 50,000 تومان 22 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
Bemehrbani Azarshahr 400,000 تومان 22 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
Bemehrbani Azarshahr 3,000,000 تومان 22 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 40,000 تومان 21 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
موسسه پردیس 323,010,000 تومان 21 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
Bemehrbani Azarshahr 100,000 تومان 21 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
Bemehrbani Azarshahr 50,000 تومان 21 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه خمین 3,000,000 تومان 21 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه خمین 2,000,000 تومان 21 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه خمین 200,000 تومان 21 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه خمین 100,000 تومان 21 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه خمین 200,000 تومان 21 شهریور 1402 (1 هفته قبل)
حامیان شعبه خمین 50,000 تومان 21 شهریور 1402 (1 هفته قبل)