حمایت از فعالیت های به مهربانی


در اینجا می توانید اهداف کمپین را مشاهده کنید و چنانچه مایل بودید به هر میزان در رسیدن به اهداف آن سهیم باشید.

حمایت از فعالیت های به مهربانی

تا کنون 1,068,699,099 تومان از 4,000,000,000 جمع آوری شده است.

26.72%
باقی مانده 2,931,300,901 تومان

به مهربانی هم اکنون بیش از 3۰۰۰ دانش آموز را برای تحصیل با کیفیت و در سراسر کشور تحت پوشش قرارداده و علاوه بر آن هزینه تامین امکانات معیشتی، آموزشی، فرهنگی، استعداد یابی، مهارت آموزی و مهم تر از همه ارایه خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی را برای آنها فراهم کرده است. "به مهربانی" علاوه بر بورسیه تحصیلی دانش آموزان خدمات پنج گانه ای با ارزش ریالی زیر به مددجویان ارایه می کند

طرح افزودن 3٠٠٠ دانش آموز نیازمند و محروم از تحصیل دیگر و رسانیدن تعداد مددجویان به رقمی بالغ بر ۴٠٠٠ دانش آموز هزینه ای بالغ بر 4 میلیارد تومان را برای موسسه (برای یک سال شمسی) به همراه خواهد داشت که شما می توانید سهمی کوچک یا بزرگی برای تامین این مبلغ داشته و در این تلاش جمعی و مهربانانه مشارکت کنید.شما در سایت شناسایی نشده اید.

قطعا برای ما بسیار مایه خرسندی است که بدانیم چه فردی این کمک مالی را در جهت توسعه به مهربانی انجام داده است. اما هیچ اجباری به ثبت نام و عضویت برای این مورد وجود ندارد و شما می توانید بصورت ناشناس نیز پرداخت خود را انجام دهید.