حمایت از فعالیت های به مهربانی


در اینجا می توانید اهداف کمپین را مشاهده کنید و چنانچه مایل بودید به هر میزان در رسیدن به اهداف آن سهیم باشید.

حمایت از فعالیت های به مهربانی


به مهربانی هم اکنون بیش از ۵۵۰۰ دانش آموز را برای تحصیل با کیفیت و در سراسر کشور تحت پوشش قرارداده و علاوه بر آن هزینه تامین امکانات معیشتی، آموزشی، فرهنگی، استعداد یابی، مهارت آموزی و مهم تر از همه ارایه خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی را برای آنها فراهم کرده است. "به مهربانی" علاوه بر بورسیه تحصیلی دانش آموزان خدمات پنج گانه (آموزشی، بهداشت و درمان، فرهنگی، اشتغال و کارآفرینی، مددکاری)را با ارزش ریالی ۸۰۰ - ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان در ماه (برای سال ۱۳۹۸) به دانش‌آموزان و خانواده های ایشان ارایه می کند.

شما نیک اندیگ گرامی هم می‌توانید به هر مقداری که دوست دارید از این فعالیت حمایت کنید.


برآورد کل: 4,000,000,000 تومان

مشارکت توسط 1994 نفر معادل: 1,388,524,917 تومان

باقی مانده: 2,611,475,083 تومان

34.71%

شما در سایت شناسایی نشده اید.

قطعا برای ما بسیار مایه خرسندی است که بتوانیم نام شما را در فهرست مشارکت کنندگان نمایش دهیم. در صورت ادامه باید اطلاعات شناسایی را وارد کنید ولی نام شما در بین پرداخت کنندگان نمایش داده نخواهد شد. برای نمایش نام خود لطفا ابتدا ثبت نام کنیدمشارکت کنندگان در این کمپین

در جدول زیر افرادی که در این کمپین مشارکت کرده اند را مشاهده می کنید:


مشارکت کننده مبلغ مشارکت در تاریخ
سیدعلی میرحیدری 3,500,000 تومان 28 شهریور 1400 (5 ساعت قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 27 شهریور 1400 (2 روز قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 27 شهریور 1400 (2 روز قبل)
شهزاده خسروی 37,000 تومان 26 شهریور 1400 (2 روز قبل)
احسان زهره ای 200,000 تومان 26 شهریور 1400 (2 روز قبل)
نیلوفر قره 6,000 تومان 26 شهریور 1400 (2 روز قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 24 شهریور 1400 (4 روز قبل)
بی بی فاطمه شخص امامپور 75,000 تومان 24 شهریور 1400 (4 روز قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 24 شهریور 1400 (4 روز قبل)
زهرا معاف پوریان 50,000 تومان 21 شهریور 1400 (1 هفته قبل)
راضیه انقیاد 50,000 تومان 21 شهریور 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 2,000 تومان 19 شهریور 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 1,000,000 تومان 18 شهریور 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 26,417 تومان 18 شهریور 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 17 شهریور 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 17 شهریور 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 1,400,000 تومان 15 شهریور 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 15,000 تومان 15 شهریور 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 1,000 تومان 14 شهریور 1400 (2 هفته قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 13 شهریور 1400 (2 هفته قبل)
علی امانیان 10,000 تومان 12 شهریور 1400 (2 هفته قبل)
بانی به مهربانی 2,000 تومان 12 شهریور 1400 (2 هفته قبل)
مجید قلی پور 28,000 تومان 11 شهریور 1400 (2 هفته قبل)
سیداحمد طباطبایی 170,000 تومان 11 شهریور 1400 (2 هفته قبل)
بانی به مهربانی 200,000 تومان 11 شهریور 1400 (2 هفته قبل)
فاطمه برگزیده 657,000 تومان 11 شهریور 1400 (2 هفته قبل)
فاطمه ولی 20,000 تومان 11 شهریور 1400 (2 هفته قبل)
محمد مرادی 70,000 تومان 11 شهریور 1400 (2 هفته قبل)
فیصل جمالی 500,000 تومان 11 شهریور 1400 (2 هفته قبل)
محسن اوجی 100,000 تومان 11 شهریور 1400 (2 هفته قبل)
عذرا بلورچی 200,000 تومان 09 شهریور 1400 (2 هفته قبل)
بانی به مهربانی 1,500 تومان 09 شهریور 1400 (2 هفته قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 08 شهریور 1400 (2 هفته قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 05 شهریور 1400 (3 هفته قبل)
عصمت خدادادی 90,000 تومان 04 شهریور 1400 (3 هفته قبل)
اعظم عالی رای 50,000 تومان 04 شهریور 1400 (3 هفته قبل)
خدیجه کریمی 100,000 تومان 04 شهریور 1400 (3 هفته قبل)
مسعود نیک نیا 50,000 تومان 04 شهریور 1400 (3 هفته قبل)
احمدعلی کریمیان 30,000 تومان 04 شهریور 1400 (3 هفته قبل)
بانی به مهربانی 300,000 تومان 03 شهریور 1400 (3 هفته قبل)
بانی به مهربانی 200,000 تومان 03 شهریور 1400 (3 هفته قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 03 شهریور 1400 (3 هفته قبل)
مستوره سعادت 1,100,000 تومان 02 شهریور 1400 (3 هفته قبل)
محمد فرشچیان 160,000 تومان 02 شهریور 1400 (3 هفته قبل)
بانی به مهربانی 1,000 تومان 01 شهریور 1400 (3 هفته قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 01 شهریور 1400 (4 هفته قبل)
بانی به مهربانی 150,000 تومان 31 مرداد 1400 (4 هفته قبل)
حسین توحیدی 100,000 تومان 31 مرداد 1400 (4 هفته قبل)
مهدی روحانی 10,000 تومان 30 مرداد 1400 (4 هفته قبل)
فاطمه غیاثی 1,000,000 تومان 28 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
حامد مشکوری 77,000 تومان 28 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
نسترن شهیدی 50,000 تومان 28 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
حامد حیدری 30,000 تومان 28 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
محمد علی مقیمی 1,000,000 تومان 28 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 200,000 تومان 27 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 14,000 تومان 27 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 27 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 27 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
Mehran Beizaee 20,000 تومان 26 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
مهران بیضایی 20,000 تومان 26 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 80,000 تومان 26 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
ساره الهامی نیا 126,000 تومان 25 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 25 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
نیکتا امیرحشمتی 100,000 تومان 24 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
Hesamedin Zafarani 11,000 تومان 24 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 700,000 تومان 22 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 21 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
نیلوفر قره 10,000 تومان 21 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 18 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 18 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 16 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 15,000 تومان 15 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 200,000 تومان 15 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
سیدعلی میرحیدری 3,500,000 تومان 11 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
شرکت تدبیر کالای جم 1,500,000 تومان 11 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
شمسی برادران حسینی 170,000 تومان 11 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
مجید بختیاری 100,000 تومان 11 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 11 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
محمد اسدی 16,000 تومان 09 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
ابوالفضل صالحی زاده 36,000 تومان 09 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
محبوبه کرباسی 40,000 تومان 09 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
منیره سپهرنیا 23,000 تومان 09 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
ناصر یوسفی 100,000 تومان 09 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
محمد مرادی 70,000 تومان 09 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
زهرا گل سرخی 36,000 تومان 09 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
محمود نظری 49,000 تومان 09 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
مجید قلی پور 28,000 تومان 09 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
محسن اوجی 100,000 تومان 09 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
عفت مصلی نژاد 50,000 تومان 09 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
فرانک ناظم نژاد 100,000 تومان 09 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
محبوبه جزایری 50,000 تومان 09 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
سید محمدمهدی جعفری 100,000 تومان 09 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
ثریا بیضاوی 150,000 تومان 09 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
مرضیه کمالی 50,000 تومان 09 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
مریم عابدی 100,000 تومان 09 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
فاطمه عزیزخانی 25,000 تومان 09 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
سید سعید مهری حسینی المدنی (قم) 8,250,000 تومان 09 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
محمدحسین نیرومندی 1,000 تومان 09 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 12,272 تومان 08 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 1,400,000 تومان 08 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
محمد فرشچیان 160,000 تومان 08 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 06 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
edris ebadi 100,000 تومان 05 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 05 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 04 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 04 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 02 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 1,000,000 تومان 01 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
bahar sepehri 33,000 تومان 01 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 16,000 تومان 01 مرداد 1400 (1 ماه قبل)
گروه تولدی دیگر 402,000 تومان 31 تیر 1400 (1 ماه قبل)
حسین دانشور 100,000 تومان 31 تیر 1400 (1 ماه قبل)
علی رضا نیلفروش زاده 500,000 تومان 31 تیر 1400 (1 ماه قبل)
محمد مهدوی مجد 5,500,000 تومان 31 تیر 1400 (1 ماه قبل)
محمد حکاکی فر 500,000 تومان 31 تیر 1400 (1 ماه قبل)
محسن غفوری 10,000 تومان 30 تیر 1400 (1 ماه قبل)
مهران بیضایی 20,000 تومان 30 تیر 1400 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 29 تیر 1400 (2 ماه قبل)
Ahmadreza Sadeghbeygi 10,000 تومان 29 تیر 1400 (2 ماه قبل)
مجید صفّار 5,000 تومان 29 تیر 1400 (2 ماه قبل)
سیداحمد طباطبایی 20,000 تومان 29 تیر 1400 (2 ماه قبل)
مهدی روحانی 10,000 تومان 29 تیر 1400 (2 ماه قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 29 تیر 1400 (2 ماه قبل)
بانی به مهربانی 500,000 تومان 28 تیر 1400 (2 ماه قبل)
سهیلا زینالی 200,000 تومان 26 تیر 1400 (2 ماه قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 25 تیر 1400 (2 ماه قبل)
بانی به مهربانی 90,000 تومان 24 تیر 1400 (2 ماه قبل)
سینا حکمت 50,000 تومان 22 تیر 1400 (2 ماه قبل)
فاطمه سیم ریز 150,000 تومان 21 تیر 1400 (2 ماه قبل)
آفشید انورخواه 1,425,000 تومان 21 تیر 1400 (2 ماه قبل)
مجتبی دری 1,425,000 تومان 21 تیر 1400 (2 ماه قبل)
فاطمه غیاثی 1,000,000 تومان 21 تیر 1400 (2 ماه قبل)
محبوبه کرباسی 40,000 تومان 21 تیر 1400 (2 ماه قبل)
محمود نظری 69,000 تومان 21 تیر 1400 (2 ماه قبل)
محمد اسدی 17,000 تومان 21 تیر 1400 (2 ماه قبل)
بانی به مهربانی 2,000 تومان 21 تیر 1400 (2 ماه قبل)
ثریا بیضاوی 150,000 تومان 21 تیر 1400 (2 ماه قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 20 تیر 1400 (2 ماه قبل)
Ahmadreza Sadeghbeygi 10,000 تومان 20 تیر 1400 (2 ماه قبل)
بانی به مهربانی 350,000 تومان 19 تیر 1400 (2 ماه قبل)
فاطمه مقدم 100,000 تومان 17 تیر 1400 (2 ماه قبل)
امیررضا مرادخانی 100,000 تومان 17 تیر 1400 (2 ماه قبل)
زهرا نوروزی 100,000 تومان 17 تیر 1400 (2 ماه قبل)
سیدعلی میرحیدری 3,500,000 تومان 17 تیر 1400 (2 ماه قبل)
عباس کفاش تهرانی 500,000 تومان 17 تیر 1400 (2 ماه قبل)
ایمان رنگی 1,200,000 تومان 17 تیر 1400 (2 ماه قبل)
مهندس قناد رضایی 350,000 تومان 17 تیر 1400 (2 ماه قبل)
بانی به مهربانی 15,000 تومان 15 تیر 1400 (2 ماه قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 14 تیر 1400 (2 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 13 تیر 1400 (2 ماه قبل)
بانی به مهربانی 18,000 تومان 11 تیر 1400 (2 ماه قبل)
عفت مصلی نژاد 50,000 تومان 11 تیر 1400 (2 ماه قبل)
عبدالرضا تشکری 50,000 تومان 11 تیر 1400 (2 ماه قبل)
مرضیه کمالی 45,000 تومان 11 تیر 1400 (2 ماه قبل)
فرانک ناظم نژاد 50,000 تومان 11 تیر 1400 (2 ماه قبل)
زهرا گل سرخی 37,000 تومان 11 تیر 1400 (2 ماه قبل)
علی مهر آسالواف آباده 16,000 تومان 11 تیر 1400 (2 ماه قبل)
فاطمه عزیزخانی 12,000 تومان 11 تیر 1400 (2 ماه قبل)
محمدحسن ابریشمی شکوه 384,000 تومان 11 تیر 1400 (2 ماه قبل)
فرزانه احدیان 300,000 تومان 11 تیر 1400 (2 ماه قبل)
فروغ بهاری 200,000 تومان 11 تیر 1400 (2 ماه قبل)
شمسی برادران حسینی 170,000 تومان 11 تیر 1400 (2 ماه قبل)
عطیه ابراهیمی 300,000 تومان 11 تیر 1400 (2 ماه قبل)
شرکت تدبیر کالای جم 1,500,000 تومان 11 تیر 1400 (2 ماه قبل)
شرکت گلرنگ 6,000,000 تومان 11 تیر 1400 (2 ماه قبل)
علی رضا نیلفروش زاده 3,000,000 تومان 11 تیر 1400 (2 ماه قبل)
بانی به مهربانی 30,000 تومان 10 تیر 1400 (2 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 10 تیر 1400 (2 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 09 تیر 1400 (2 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 07 تیر 1400 (2 ماه قبل)
بانی به مهربانی 200,000 تومان 07 تیر 1400 (2 ماه قبل)
Mahsa Dilmaghani 800,000 تومان 06 تیر 1400 (2 ماه قبل)
بانی به مهربانی 34,000 تومان 06 تیر 1400 (2 ماه قبل)
بانی به مهربانی 30,000 تومان 05 تیر 1400 (2 ماه قبل)
مریم عابدی 50,000 تومان 03 تیر 1400 (2 ماه قبل)
سید عبدالمهدی لطیفی 45,000 تومان 03 تیر 1400 (2 ماه قبل)
فاطمه غیاثی 1,500,000 تومان 03 تیر 1400 (2 ماه قبل)
محمود نظری 63,000 تومان 03 تیر 1400 (2 ماه قبل)
فریبا یوسفی بنهنگی 200,000 تومان 03 تیر 1400 (2 ماه قبل)
اسما طاهری 100,000 تومان 03 تیر 1400 (2 ماه قبل)
محمدحسن ابریشمی شکوه 384,000 تومان 03 تیر 1400 (2 ماه قبل)
زهرا حجار 168,000 تومان 03 تیر 1400 (2 ماه قبل)
بانی به مهربانی 1,000,000 تومان 03 تیر 1400 (2 ماه قبل)
علی توکلی 150,000 تومان 03 تیر 1400 (2 ماه قبل)
Nilo Nabi 50,000 تومان 02 تیر 1400 (2 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 01 تیر 1400 (2 ماه قبل)
بانی به مهربانی 300,000 تومان 31 خرداد 1400 (2 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 31 خرداد 1400 (2 ماه قبل)
بهاره عقاب نشین 401,800 تومان 31 خرداد 1400 (2 ماه قبل)
بهاره عقاب نشین 200,000 تومان 31 خرداد 1400 (2 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 29 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
amir basiri 10,000 تومان 28 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
مهدی روحانی 10,000 تومان 28 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
Mohamad Afshari 39,770 تومان 27 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
Mohamad Afshari 27,800 تومان 27 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
Mohamad Afshari 17,300 تومان 27 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
Mohamad Afshari 35,570 تومان 27 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
محمد حسین جرفی 5,000 تومان 27 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
بانی به مهربانی 17,000 تومان 27 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
بابک امام 15,000 تومان 26 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
بانی به مهربانی 40,000 تومان 24 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
سیده ریحانه هاشمی 1,000,000 تومان 24 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 23 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 22 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
بانی به مهربانی 1,000 تومان 22 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
Mehran Beizaee 50,000 تومان 22 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 21 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 18 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
ایمان رنگی 1,200,000 تومان 17 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
شرکت تدبیر کالای جم 1,500,000 تومان 17 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
سیدعلی میرحیدری 3,700,000 تومان 17 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
محمد هادی میرغفاری 9,771,000 تومان 17 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
جعفر کریمی 100,000 تومان 17 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
فروغ پارسا 200,000 تومان 17 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
مرضیه کمالی 50,000 تومان 17 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
راضیه انقیاد 50,000 تومان 17 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
محمد اسدی 16,000 تومان 17 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
مجید قلی پور 28,000 تومان 17 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
منیره سپهرنیا 23,000 تومان 17 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
ملیحه کلانتر 14,000 تومان 17 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
حامد پوررستمی 25,000 تومان 17 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 16 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
بانی به مهربانی 15,000 تومان 15 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 14 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 12 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
بانی به مهربانی 2,000 تومان 10 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
بانی به مهربانی 400,000 تومان 10 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
عبدالرضا تشکری 50,000 تومان 09 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
زهرا نوروزی 100,000 تومان 09 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
حامد مشکوری 10,000 تومان 09 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
ناصر یوسفی 100,000 تومان 08 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
فاطمه ولی 24,000 تومان 08 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
ربابه معصومی 35,000 تومان 08 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
زهرا گل سرخی 37,000 تومان 08 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
غلامرضا تقی زاده سالاری 325,000 تومان 08 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
نرگس ناطقی 200,000 تومان 08 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
حامد علیزاده معمار 2,000,000 تومان 08 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
بانی به مهربانی 1,000 تومان 08 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
محمدحسین نیرومندی 2,000 تومان 08 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 06 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
زهرا رضوی 300,000 تومان 06 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
سید عبدالمهدی لطیفی 100,000 تومان 06 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
عبداله گودرزی 11,000 تومان 06 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
مجتبی گل سرخ 1,200,000 تومان 06 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
سمیه محمدیان 150,000 تومان 06 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
حسین توحیدی 100,000 تومان 05 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
عزت سفیدفرد 100,000 تومان 04 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
مرضیه واثقی جهرمی 5,000,000 تومان 04 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
عطیه ابراهیمی 300,000 تومان 03 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
محمد مهدوی مجد 5,500,000 تومان 03 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
علی رضا نیلفروش زاده 1,090,000 تومان 03 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
محمد فرشچیان 200,000 تومان 03 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 02 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
elham hosseini 10,000 تومان 02 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
بانی به مهربانی 15,000 تومان 01 خرداد 1400 (3 ماه قبل)
بانی به مهربانی 16,000 تومان 30 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 30 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
مهدی روحانی 10,000 تومان 28 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 300,000 تومان 28 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 27 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 200,000 تومان 25 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
شرکت تدبیر کالای جم 1,500,000 تومان 24 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
محمدنصیر عتیقی مقدم 3,000,000 تومان 24 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 1,000,000 تومان 24 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
گروه تولدی دیگر 402,000 تومان 24 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
مینو مهدیزادگان 200,000 تومان 24 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 23 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
مهدی حافظی 2,000,000 تومان 23 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 23 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 21 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 2,000 تومان 20 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 500,000 تومان 20 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 20 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
Ahmadreza Sadeghbeygi 20,000 تومان 19 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
علیرضا نبی زاده 1,000,000 تومان 19 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
محمد حسین پورکاظمی 600,000 تومان 19 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
سیداحمد طباطبایی 50,000 تومان 18 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
مجید قلی پور 28,000 تومان 18 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
محمدی علوی 1,000 تومان 17 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
فریده سادات حسینی 60,000 تومان 16 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
مهندس قناد رضایی 400,000 تومان 16 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 1,000,000 تومان 16 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 16 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 15,000 تومان 15 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
زهرا زوبونی 7,000 تومان 15 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
parsa khoshkhat 50,000 تومان 15 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 14 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 14 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 25,000 تومان 14 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,010 تومان 14 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
محمدی علوی 10,000 تومان 14 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 2,000 تومان 14 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 13 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 2,000 تومان 11 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000,000 تومان 11 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
حاج امیر فلاحی 46,700 تومان 10 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
محمد حکاکی فر 182,000 تومان 10 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 6,000 تومان 10 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 10 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 2,000 تومان 09 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
Hesamedin Zafarani 11,000 تومان 09 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
فرانک ناظم نژاد 100,000 تومان 09 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
فاطمه برگزیده 800,000 تومان 09 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
مهدی حدادی 150,000 تومان 09 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
محمدرضا کرمی 900,000 تومان 09 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
مریم حجار 552,000 تومان 09 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
صدیقه مقیمی 500,000 تومان 09 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
سید احمد رضایی اول 30,000 تومان 09 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
منظر مدیر خازنی 200,000 تومان 09 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
شادی سحرخیز 170,000 تومان 09 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
اکبر آقا امامی 50,000 تومان 09 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
عطیه ابراهیمی 500,000 تومان 09 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
سید احمد باقرزاده 600,000 تومان 09 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
فرزانه شیخ 500,000 تومان 09 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
Ahmadreza Sadeghbeygi 10,000 تومان 07 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
ایمان رنگی 1,200,000 تومان 07 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
سیدعلی میرحیدری 3,700,000 تومان 07 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
شرکت گلرنگ 3,000,000 تومان 07 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 3,000,000 تومان 07 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
Mojtaba Karimi 1,000 تومان 06 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 51,000 تومان 04 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 40,000 تومان 03 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
محمدعلی پورزرین 50,000 تومان 03 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 03 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
محجوب تسلیم 70,000 تومان 03 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
پروین عامل زاده 1,000,000 تومان 03 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
رمضانعلی عابدینی 3,700,000 تومان 03 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
محمد مهدوی مجد 5,500,000 تومان 03 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
محمد فرشچیان 200,000 تومان 03 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
محمد علی باقری 8,750,000 تومان 03 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
دکتر مصطفی سلطان سنجری 10,000,000 تومان 03 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 02 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 800,000 تومان 01 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 01 اردیبهشت 1400 (4 ماه قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 31 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
مهران بیضایی 25,000 تومان 31 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
محمد حسین جرفی 2,000 تومان 30 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 30 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 29 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
مهدی روحانی 10,000 تومان 29 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 28 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 28 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 27 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
مریم هادیزاده 150,000 تومان 24 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
گلناز گرجستانی 5,200,000 تومان 24 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
بتول صادقی زاده 1,000,000 تومان 24 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
سعیده تهرانی نسب 100,000 تومان 24 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
اکبر آقا امامی 450,000 تومان 24 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
زهره پولادین 200,000 تومان 24 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
منوچهر زمانی مزده 100,000 تومان 24 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
محمد اسدی 190,000 تومان 24 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
محبوبه کرباسی 50,000 تومان 24 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
احمد منتظری 240,000 تومان 24 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 24 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
Ahmadreza Sadeghbeygi 20,000 تومان 23 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 21 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 20 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
هما موسوی نیا 100,000 تومان 20 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
زهره غیور 100,000 تومان 20 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
الیاس گلمکانی 100,000 تومان 20 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
نیلوفر شهیدی 100,000 تومان 20 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
سارا ساجدی 430,000 تومان 20 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
شمسی برادران حسینی 170,000 تومان 20 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
ناصر بقایی 300,000 تومان 20 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
سید اسمعیل جلیلیان 10,000,000 تومان 20 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
سیدعلی میرحیدری 2,700,000 تومان 20 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
بهروز امیری 500,000 تومان 20 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
عبداله گودرزی 50,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
عزت سفیدفرد 100,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
طیبه شرفی 200,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
جواد نبی زاده 2,500,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
مریم مشتاقی 50,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
منصوره پور جواد 100,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
بنت الهدی زرینی 50,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
فاطمه گاراژیان 300,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
محمد حسین جرفی 10,000 تومان 18 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 18 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
ساعد دبستانی 18,000,000 تومان 17 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
ایمان رنگی 10,600,000 تومان 15 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
شرکت تدبیر کالای جم 1,600,000 تومان 15 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
فاطمه ابوطالبی جهرمی 500,000 تومان 15 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
عصمت مقرر جهرمی 600,000 تومان 15 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
بانی به مهربانی 500,000 تومان 15 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
بانی به مهربانی 15,000 تومان 15 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
بانی به مهربانی 200,000 تومان 13 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
مریم چاکری 50,000 تومان 13 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
بانی به مهربانی 1,000,000 تومان 12 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 10 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
فاطمه زهرا 100,000 تومان 10 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
محمدحسین نیرومندی 1,000 تومان 09 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
سیده فاطمه موسوی نژاد 20,000 تومان 08 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
ناصر نداف 50,000 تومان 06 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 05 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 02 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
امین بختیاری 5,000 تومان 02 فروردین 1400 (5 ماه قبل)
kokhta (مسعود عادل) shukvani 30,000 تومان 30 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
سید سعید مهری حسینی المدنی (قم) 100,000 تومان 28 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
فاطمه برگزیده 600,000 تومان 28 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
مهدی حدادی 300,000 تومان 28 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
مسعود نیک نیا 500,000 تومان 28 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
محسن نمائی قاسمی 200,000 تومان 28 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
کبری پورجعفری 140,000 تومان 28 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
بهاره حسنیان مقدم 100,000 تومان 28 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
محمد علی باقری 3,750,000 تومان 28 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 28 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 28 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
بانی به مهربانی 500,000 تومان 28 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 28 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
mojtaba sobut 850,000 تومان 26 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
محمد حکاکی فر 200,000 تومان 26 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
شرکت گلرنگ 1,000,000 تومان 26 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
فرناز سلطان سنجری 38,400,000 تومان 26 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
محمد مهدوی مجد 5,500,000 تومان 26 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
شرکت تدبیر کالای جم 1,600,000 تومان 26 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
ایمان رنگی 600,000 تومان 26 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
محمد فرشچیان 190,000 تومان 26 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
بانی به مهربانی 200,000 تومان 25 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
ابراهیم فاضل 10,000 تومان 25 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
بانی به مهربانی 16,000 تومان 24 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
مهدی روحانی 10,000 تومان 23 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
amin maleki 20,000 تومان 23 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
مجید قره‌باغی 50,000 تومان 21 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
بانی به مهربانی 160,000 تومان 19 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
رامین ش 22,000 تومان 18 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
غزاله طارمی 100,000 تومان 17 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 16 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 16 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
محمد مرادی 70,000 تومان 15 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
بهشته فرخی 70,000 تومان 15 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
محمود نظری 40,000 تومان 15 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
زهرا گل سرخی 40,000 تومان 15 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
فاطمه برگزیده 600,000 تومان 15 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
بتول اسدی 60,000 تومان 15 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
محمد رضا ابراهیمی 50,000 تومان 15 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
بانی به مهربانی 15,000 تومان 15 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
فاطمه طباطبایی 10,000 تومان 15 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
مهناز رمضانی 60,000 تومان 15 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 14 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
احمدرضا فرجی 50,000 تومان 13 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
جاوید جعفری 300,000 تومان 13 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
زینب سحرخیز کنارسری 50,000 تومان 11 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
فاطمه دهخوارقانی نژاد 43,000 تومان 09 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
شرکت گلرنگ 1,000,000 تومان 09 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
بهنام بحرینی 269,000 تومان 09 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
امیررضا مرادخانی 150,000 تومان 09 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
اکبر آقا امامی 50,000 تومان 09 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
براتعلی مشکانی 50,000 تومان 09 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
هما ظریف میرزائیان 50,000 تومان 09 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
محمد مروارید 280,000 تومان 09 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 07 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
بانی به مهربانی 200,000 تومان 07 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
بانی به مهربانی 3,000,000 تومان 06 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
بانی به مهربانی 500,000 تومان 06 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
بانی به مهربانی 15,000 تومان 05 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
بانی به مهربانی 2,000 تومان 04 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
Yasi Salari 200,000 تومان 03 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 02 اسفند 1399 (6 ماه قبل)
بانی به مهربانی 25,000 تومان 30 بهمن 1399 (7 ماه قبل)
محمد شافعی 120,000 تومان 29 بهمن 1399 (7 ماه قبل)
الیاس گلمکانی 50,000 تومان 29 بهمن 1399 (7 ماه قبل)
مهدی روحانی 10,000 تومان 28 بهمن 1399 (7 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 27 بهمن 1399 (7 ماه قبل)
مریم چاکری 50,000 تومان 26 بهمن 1399 (7 ماه قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 26 بهمن 1399 (7 ماه قبل)
بانی به مهربانی 200,000 تومان 26 بهمن 1399 (7 ماه قبل)
محمد حکاکی فر 200,000 تومان 25 بهمن 1399 (7 ماه قبل)
مریم مشتاقی 50,000 تومان 24 بهمن 1399 (7 ماه قبل)
جواد افضلی بغدادابادی 200,000 تومان 24 بهمن 1399 (7 ماه قبل)
فاطمه روحی 50,000 تومان 24 بهمن 1399 (7 ماه قبل)
نارلی ضیاء پور 250,000 تومان 24 بهمن 1399 (7 ماه قبل)
الهه آقایان مشهدی 80,000 تومان 23 بهمن 1399 (7 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 23 بهمن 1399 (7 ماه قبل)
محمود ابراهیمی 2,000,000 تومان 21 بهمن 1399 (7 ماه قبل)