حمایت از فعالیت های به مهربانی


در اینجا می توانید اهداف کمپین را مشاهده کنید و چنانچه مایل بودید به هر میزان در رسیدن به اهداف آن سهیم باشید.

حمایت از فعالیت های به مهربانی


به مهربانی هم اکنون بیش از ۵۵۰۰ دانش آموز را برای تحصیل با کیفیت و در سراسر کشور تحت پوشش قرارداده و علاوه بر آن هزینه تامین امکانات معیشتی، آموزشی، فرهنگی، استعداد یابی، مهارت آموزی و مهم تر از همه ارایه خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی را برای آنها فراهم کرده است. "به مهربانی" علاوه بر بورسیه تحصیلی دانش آموزان خدمات پنج گانه (آموزشی، بهداشت و درمان، فرهنگی، اشتغال و کارآفرینی، مددکاری)را با ارزش ریالی ۸۰۰ - ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان در ماه (برای سال ۱۳۹۸) به دانش‌آموزان و خانواده های ایشان ارایه می کند.

شما نیک اندیگ گرامی هم می‌توانید به هر مقداری که دوست دارید از این فعالیت حمایت کنید.


برآورد کل: 4,000,000,000 تومان

مشارکت توسط 1651 نفر معادل: 1,214,270,778 تومان

باقی مانده: 2,785,729,222 تومان

30.36%

شما در سایت شناسایی نشده اید.

قطعا برای ما بسیار مایه خرسندی است که بتوانیم نام شما را در فهرست مشارکت کنندگان نمایش دهیم. در صورت ادامه باید اطلاعات شناسایی را وارد کنید ولی نام شما در بین پرداخت کنندگان نمایش داده نخواهد شد. برای نمایش نام خود لطفا ابتدا ثبت نام کنیدمشارکت کنندگان در این کمپین

در جدول زیر افرادی که در این کمپین مشارکت کرده اند را مشاهده می کنید:


مشارکت کننده مبلغ مشارکت در تاریخ
مریم هادیزاده 150,000 تومان 24 فروردین 1400 (1 ساعت قبل)
گلناز گرجستانی 5,200,000 تومان 24 فروردین 1400 (1 ساعت قبل)
بتول صادقی زاده 1,000,000 تومان 24 فروردین 1400 (2 ساعت قبل)
سعیده تهرانی نسب 100,000 تومان 24 فروردین 1400 (2 ساعت قبل)
اکبر آقا امامی 450,000 تومان 24 فروردین 1400 (2 ساعت قبل)
زهره پولادین 200,000 تومان 24 فروردین 1400 (2 ساعت قبل)
منوچهر زمانی مزده 100,000 تومان 24 فروردین 1400 (2 ساعت قبل)
محمد اسدی 190,000 تومان 24 فروردین 1400 (6 ساعت قبل)
محبوبه کرباسی 50,000 تومان 24 فروردین 1400 (6 ساعت قبل)
احمد منتظری 240,000 تومان 24 فروردین 1400 (6 ساعت قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 24 فروردین 1400 (8 ساعت قبل)
Ahmadreza Sadeghbeygi 20,000 تومان 23 فروردین 1400 (1 روز قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 21 فروردین 1400 (3 روز قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 20 فروردین 1400 (4 روز قبل)
هما موسوی نیا 100,000 تومان 20 فروردین 1400 (4 روز قبل)
زهره غیور 100,000 تومان 20 فروردین 1400 (4 روز قبل)
الیاس گلمکانی 100,000 تومان 20 فروردین 1400 (4 روز قبل)
نیلوفر شهیدی 100,000 تومان 20 فروردین 1400 (4 روز قبل)
سارا ساجدی 430,000 تومان 20 فروردین 1400 (4 روز قبل)
شمسی برادران حسینی 170,000 تومان 20 فروردین 1400 (4 روز قبل)
ناصر بقایی 300,000 تومان 20 فروردین 1400 (4 روز قبل)
سید اسمعیل جلیلیان 10,000,000 تومان 20 فروردین 1400 (4 روز قبل)
سیدعلی میرحیدری 2,700,000 تومان 20 فروردین 1400 (4 روز قبل)
بهروز امیری 500,000 تومان 20 فروردین 1400 (4 روز قبل)
عبداله گودرزی 50,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
عزت سفیدفرد 100,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
طیبه شرفی 200,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
جواد نبی زاده 2,500,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
مریم مشتاقی 50,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
منصوره پور جواد 100,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
بنت الهدی زرینی 50,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
فاطمه گاراژیان 300,000 تومان 19 فروردین 1400 (5 روز قبل)
محمد حسین جرفی 10,000 تومان 18 فروردین 1400 (6 روز قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 18 فروردین 1400 (6 روز قبل)
ساعد دبستانی 18,000,000 تومان 17 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
ایمان رنگی 10,600,000 تومان 15 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
شرکت تدبیر کالای جم 1,600,000 تومان 15 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
فاطمه ابوطالبی جهرمی 500,000 تومان 15 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
عصمت مقرر جهرمی 600,000 تومان 15 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 500,000 تومان 15 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 15,000 تومان 15 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 200,000 تومان 13 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
مریم چاکری 50,000 تومان 13 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 1,000,000 تومان 12 فروردین 1400 (1 هفته قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 10 فروردین 1400 (2 هفته قبل)
فاطمه زهرا 100,000 تومان 10 فروردین 1400 (2 هفته قبل)
محمدحسین نیرومندی 1,000 تومان 09 فروردین 1400 (2 هفته قبل)
سیده فاطمه موسوی نژاد 20,000 تومان 08 فروردین 1400 (2 هفته قبل)
ناصر نداف 50,000 تومان 06 فروردین 1400 (2 هفته قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 05 فروردین 1400 (2 هفته قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 02 فروردین 1400 (3 هفته قبل)
امین بختیاری 5,000 تومان 02 فروردین 1400 (3 هفته قبل)
kokhta shukvani 30,000 تومان 30 اسفند 1399 (3 هفته قبل)
سید سعید مهری حسینی المدنی (قم) 100,000 تومان 28 اسفند 1399 (3 هفته قبل)
فاطمه برگزیده 600,000 تومان 28 اسفند 1399 (3 هفته قبل)
مهدی حدادی 300,000 تومان 28 اسفند 1399 (3 هفته قبل)
مسعود نیک نیا 500,000 تومان 28 اسفند 1399 (3 هفته قبل)
محسن نمائی قاسمی 200,000 تومان 28 اسفند 1399 (3 هفته قبل)
کبری پورجعفری 140,000 تومان 28 اسفند 1399 (3 هفته قبل)
بهاره حسنیان مقدم 100,000 تومان 28 اسفند 1399 (3 هفته قبل)
محمد علی باقری 3,750,000 تومان 28 اسفند 1399 (3 هفته قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 28 اسفند 1399 (3 هفته قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 28 اسفند 1399 (3 هفته قبل)
بانی به مهربانی 500,000 تومان 28 اسفند 1399 (3 هفته قبل)
بانی به مهربانی 20,000 تومان 28 اسفند 1399 (3 هفته قبل)
mojtaba sobut 850,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
محمد حکاکی فر 200,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
شرکت گلرنگ 1,000,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
فرناز سلطان سنجری 38,400,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
محمد مهدوی مجد 5,500,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
شرکت تدبیر کالای جم 1,600,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
ایمان رنگی 600,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
محمد فرشچیان 190,000 تومان 26 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
بانی به مهربانی 200,000 تومان 25 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
ابراهیم فاضل 10,000 تومان 25 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
بانی به مهربانی 16,000 تومان 24 اسفند 1399 (4 هفته قبل)
مهدی روحانی 10,000 تومان 23 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
amin maleki 20,000 تومان 23 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
مجید قره‌باغی 50,000 تومان 21 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 160,000 تومان 19 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
رامین ش 22,000 تومان 18 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
غزاله طارمی 100,000 تومان 17 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 10,000 تومان 16 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 16 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
محمد مرادی 70,000 تومان 15 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بهشته فرخی 70,000 تومان 15 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
محمود نظری 40,000 تومان 15 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
زهرا گل سرخی 40,000 تومان 15 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
فاطمه برگزیده 600,000 تومان 15 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بتول اسدی 60,000 تومان 15 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
محمد رضا ابراهیمی 50,000 تومان 15 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 15,000 تومان 15 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
فاطمه طباطبایی 10,000 تومان 15 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
مهناز رمضانی 60,000 تومان 15 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 14 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
احمدرضا فرجی 50,000 تومان 13 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
جاوید جعفری 300,000 تومان 13 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
زینب سحرخیز کنارسری 50,000 تومان 11 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
فاطمه دهخوارقانی نژاد 43,000 تومان 09 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
شرکت گلرنگ 1,000,000 تومان 09 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بهنام بحرینی 269,000 تومان 09 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
امیررضا مرادخانی 150,000 تومان 09 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
اکبر آقا امامی 50,000 تومان 09 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
براتعلی مشکانی 50,000 تومان 09 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
هما ظریف میرزائیان 50,000 تومان 09 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
محمد مروارید 280,000 تومان 09 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 07 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 200,000 تومان 07 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 3,000,000 تومان 06 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 500,000 تومان 06 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 15,000 تومان 05 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 2,000 تومان 04 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
Yasi Salari 200,000 تومان 03 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 02 اسفند 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 25,000 تومان 30 بهمن 1399 (1 ماه قبل)
محمد شافعی 120,000 تومان 29 بهمن 1399 (1 ماه قبل)
الیاس گلمکانی 50,000 تومان 29 بهمن 1399 (1 ماه قبل)
مهدی روحانی 10,000 تومان 28 بهمن 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 100,000 تومان 27 بهمن 1399 (1 ماه قبل)
مریم چاکری 50,000 تومان 26 بهمن 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 50,000 تومان 26 بهمن 1399 (1 ماه قبل)
بانی به مهربانی 200,000 تومان 26 بهمن 1399 (1 ماه قبل)
محمد حکاکی فر 200,000 تومان 25 بهمن 1399 (1 ماه قبل)
مریم مشتاقی 50,000 تومان 24 بهمن 1399 (2 ماه قبل)
جواد افضلی بغدادابادی 200,000 تومان 24 بهمن 1399 (2 ماه قبل)
فاطمه روحی 50,000 تومان 24 بهمن 1399 (2 ماه قبل)
نارلی ضیاء پور 250,000 تومان 24 بهمن 1399 (2 ماه قبل)
الهه آقایان مشهدی 80,000 تومان 23 بهمن 1399 (2 ماه قبل)
بانی به مهربانی 5,000 تومان 23 بهمن 1399 (2 ماه قبل)
محمود ابراهیمی 2,000,000 تومان 21 بهمن 1399 (2 ماه قبل)