جزییات هزینه ی جاری سازمان


نوع شرح مبلغ شعبه زمان
اصلاحیه پرداختی اصلاحیه پرداختی 1,000,000 تومان ستاد مرکزی 99 اسفند 25

نمایش 1 تا 1 از 1 داده